Opleiding ‘communiceren met families’ voor erfgoedbewakers en onthaalmedewerkers in musea en erfgoedsites

familie in museum
14 november 2019
Een geslaagd museumbezoek staat of valt met een hartelijke verwelkoming. Erfgoedbewakers en onthaalmedewerkers zijn vaak het eerste en meestal ook het enige aanspreekpunt van families tijdens hun bezoek aan een museum of erfgoedsite. Hun rol binnen een familievriendelijke werking is van cruciaal belang.