Evenementenbeleid

Vlaanderen profileerde zich de laatste jaren als kwaliteitsvolle bestemming aan de hand van een reeks (culturele) evenementen van internationaal belang. EventFlanders zette in het voorjaar van 2016 zijn eerste stapjes. Opgericht in de schoot van Toerisme Vlaanderen en versterkt vanuit verschillende andere departementen, bundelt EvenFlanders alle expertise rond grote 'events' en maakt dit team jacht op internationale topevenementen.

In het voorjaar van 2016 werd EventFlanders gelanceerd, een gespecialiseerd team die Vlaamse evenementen naar een hoger niveau tilt, en jacht maakt op internationale evenementen zoals wereldtentoonstellingen, grote kampioenschappen en culturele hoofdsteden.

Op dit ogenblik wordt gewerkt aan een proactief beleid dat uiteindelijk moet leiden tot méér topevenementen in Vlaanderen en Brussel. Daarvoor scant EventFlanders proactief het nationale en internationale evenementenveld en brengt in kaart welke evenementen potentieel hebben. Aan de hand van die internationale potentieelinschatting en een financiële haalbaarheidsanalyse, adviseren we de Vlaamse Regering over kandidaat-evenementen om er middelen aan toe te kennen. Evenementen die op basis van deze screening door de Vlaamse Regering worden gekwalificeerd, kunnen rekenen op verdere ondersteuning door EventFlanders. Daarnaast stelt (of begeleidt) EventFlanders ook biddossiers op voor internationale evenementen om ze naar Vlaanderen te halen.

EventFlanders werd opgericht in de schoot van Toerisme Vlaanderen en wordt versterkt met inbreng vanuit de Departementen Internationaal Vlaanderen, Cultuur, Jeugd en Media, Sport en Kanselarij en Bestuur.