Hotelbarometer

hotel julien

De verschillende barometers

  • Logiesbarometer: Met dit rapport kan je de bezettingsgraad raadplegen van Vlaamse logies. Per logiestype kan je een marktvergelijking uitvoeren en twee groepen, A en B, met elkaar vergelijken. Als je geen filters instelt, vergelijk je met het Vlaamse Gewest. 
  • Hotelbarometer

De hotelbarometer

Via deze online applicatie kan je de maandelijkse bezettingsgraden van hotels in het Vlaamse Gewest raadplegen en vergelijkingen maken. 

Je kan bezettingsgraden vergelijken op verschillende niveaus: ruimtelijk, op basis van comfortclassificatie, op basis van het aantal kamers ... De bezettingsgegevens van alle hotels samen geven een indicatie van de gemiddelde bezettingsgraad per stad, regio of provincie en ook per hotelclassificatie en -grootte. Je maakt steeds een vergelijking tussen groep A. (in het geel) en groep B. (in het grijs). Indien je geen enkele filter instelt, zie je de data voor het Vlaamse Gewest.

Legende

  • Bezetting kamers: bezetting van het aantal beschikbare kamers
  • Bezetting gasten: bezetting van het aantal beschikbare bedden
  • Bruto bezetting: bij de berekening van de bruto bezetting wordt geen rekening gehouden met eventuele sluitingsdagen van hotels
  • Netto bezetting: bij de berekening van de netto bezetting wordt rekening gehouden met sluitingsdagen van hotels

Wil je meer weten over de hotelbarometer?