Hotelbarometer

hotelbarometer
Via deze online-applicatie kan je de maandelijkse bezettingsgraden van hotels in het Vlaamse Gewest raadplegen en vergelijkingen maken. Dit kan op verschillende niveaus: ruimtelijk, op basis van comfortclassificatie, op basis van het aantal kamers ... De bezettingsgegevens van alle hotels samen geven een indicatie van de gemiddelde bezettingsgraad per stad, regio of provincie en ook per hotelclassificatie en -grootte. Je maakt steeds een vergelijking tussen groep A. (in het geel) en groep B. (in het grijs).

Legende:

  • Bezetting kamers: bezetting van het aantal beschikbare kamers.
  • Bezetting gasten: bezetting van het aantal beschikbare bedden.
  • Bruto bezetting: bij de bereking van de bruto bezetting wordt geen rekening gehouden met eventuele sluitingsdagen van hotels
  • Netto bezetting: bij de bereking van de netto bezetting wordt rekening gehouden met sluitingsdagen van hotels