Impact op de logiessector

Via verscheidene bronnen monitoren we de impact van het coronavirus (COVID-19) op de toeristische sector. Zo peilden we eerder bijvoorbeeld al via online bevragingen naar de reisintenties van de Europeanen, de aantrekkelijkheid van Vlaanderen als reisbestemming en de algemene houding tegenover toerisme. Om de impact van de crisis op de logiessector in Vlaanderen in kaart te brengen, voerden we inmiddels twee logiesbevragingen uit: een eerst bevraging in de zomer van 2020 en een tweede begin 2021. De resultaten vind je terug op deze pagina.
 
 

Logiesbevraging 15 januari - 3 februari 2021

De tweede logiesbevraging liep van 15 januari tot 3 februari 2021 en had, net zoals de eerste bevraging, volgende doelstellingen:
  • de status van de logiessector op dat moment in kaart brengen;
  • de impact van corona als reden van sluiting meten;
  • zicht krijgen op de steunmaatregelen die ontvangen werden;
  • de impact meten van de coronacrisis op het personeelsbeleid, de investeringen en de toekomstplannen van de logies. 
Uit het onderzoek blijkt dat bijna 67% van de bevraagde logies 2020 afsloot met rode cijfers. Een kleine 30% draaide break-even en slechts een kleine minderheid boekte winst. Doorgaans zijn hotels er slechter aan toe dan andere logiesvormen.

Gelukkig slaagt het merendeel van de logies er wel in het hoofd – zij het soms nipt – boven water te houden dankzij de Vlaamse steunmaatregelen. 67% van de bevraagde logies maakte gebruik van de steun. 
 
Ook de impact van de crisis op investeringen bleek groot. En dat de Vlaamse logies bijzonder veerkrachtig en flexibel zijn, maakt dit onderzoek nog maar eens duidelijk. Zelfs tijdens deze enorme crisisperiode, speelden heel wat logies in op nieuwe ontwikkelingen.
 
Benieuwd naar meer resultaten? Raadpleeg deze en nog veel meer conclusies via een interactief rapport waarin je met filters en selectieknoppen een gedetailleerde weergave krijgt van de gewenste cijfers.

Logiesbevraging 27 juli - 19 augustus 2020

De eerste logiesbevraging die we uitvoerden vond plaats in de zomer (van 27 juli tot 19 augustus 2020)
 
Maar liefst 13% van de uitbatingen gaf toen aan dat ze in de eerste helft van augustus gesloten waren. Vooral bij de kamerlogies bleek dit aandeel hoog te liggen: meer dan een kwart van hen was op het moment van de bevraging gesloten. In 90% van de gevallen werd de coronacrisis als hoofdreden van die sluiting opgegeven. 
 
Daarnaast bleek uit de bevraging dat het gebruik van de steunmaatregelen hoog lag: 54% van de logiesuitbaters maakte gebruik van één of meerdere steunmaatregelen van de overheid. Vooral de hinderpremie (47%) was populair. Ondanks dit hoge cijfer, had bijna de helft (46%) van de uitbaters geen steunmaatregel aangevraagd of toegekend gekregen.
 
Ook kwam naar voor dat de Vlaamse logiesuitbaters de toekomst over het algemeen somber inzagen. Bijna een vijfde verwachtte toen namelijk niet open te kunnen blijven in 2020. Voor de hoteluitbaters liep dit op tot bijna 30% en bij hostels bijna 40%.
 
Benieuwd naar meer resultaten van de eerste logiesbevraging? Raadpleeg deze en nog veel meer conclusies via een interactief rapport waarin je met filters en selectieknoppen een gedetailleerde weergave krijgt van de gewenste cijfers.