Impulsprogramma 'Iedereen verdient Vakantie'

De impulsoproep ‘Iedereen Verdient Vakantie’ ondersteunt projecten die vakantiedrempels wegnemen voor individuen of groepen uit Vlaanderen of Brussel.

In 2020 waren er uitzonderlijk twee oproepen, als deel van de extra steunmaatregelen voor de sociaal-toeristische sector. Beide oproepen zijn intussen afgesloten. 

Op deze pagina vind je:


 

Informatie voor begunstigden 2020

 • Alle informatie die je nodig hebt als begunstigde van een subsidie in het kader van het Impulsprogramma ‘Iedereen verdient vakantie’, vind je terug in de brochure ‘Instructies voor begunstigden’ (Word).
 • Ten laatste op 30 april 2022 moet de (primaire) begunstigde de eindrapportage voor het project idienen. Deze bestaat uit een financiële eindrapportage en een inhoudelijke eindrapportage.
 • Bij de financiële eindrapportage moet een model voor de uitgavenstaat (Excel) ingevuld worden.
  Voor de verantwoording van personeelskosten heb je het model voor de berekening van de loonkosten (Excel) nodig.
  Hier vind je het model voor de inhoudelijke eindrapportage (Word).
 • De infofiches toegankelijkheid dienen nageleefd te worden voor communicatie en informatie (brochures, folders …).
  Ook bij digitale en audiovisuele producten moet rekening gehouden worden met de principes van toegankelijkheid voor personen met een beperking.
  Websites die door Toerisme Vlaanderen betoelaagd worden, moeten het label AnySurfer behalen. Meer info vind je op www.anysurfer.be.
  Voor begeleiding en advies op maat kun je contact opnemen met de dienst Inclusief Toerisme van Toerisme Vlaanderen via 02 504 03 40 of toegankelijk@toerismevlaanderen.be.
 • Begunstigden zijn verplicht in de communicatie over het project de ondersteuning van Toerisme Vlaanderen te vermelden. Bij alle publicaties en promotie (kaarten, brochures, artikels, website, uitnodigingen, speeches) … tijdens en na de realisatie van het project moet het subsidielogo vermeld worden.
  Bekijk de visuele samenvatting met alle richtlijnen bij het gebruik van subsidielogo’s:
  • Bij communicatiedragers (zowel on- als offline) die gericht zijn op (internationale) bezoekers dienen begunstigden het internationale merklogo van Vlaanderen te gebruiken (leeuw\Flanders State of the Art).
  • Bij corporate communicatie naar Vlamingen (bijvoorbeeld persbericht, uitnodiging, gemeenschappelijke beleidspublicatie ...) wordt het Toerisme Vlaanderen-subsidielogo (leeuw\TOERISMEVLAANDEREN) gebruikt.
  • Indien de begunstigde samenwerkt met meerdere agentschappen/entiteiten binnen de Vlaamse overheid wordt enkel het overkoepelend merklogo gebruikt (leeuw/Vlaanderen Verbeelding werkt.
 • Open en download de subsidielogo's in hoge resolutie:

Heb je nog vragen? tamara.bollen@toerismevlaanderen.be.

Goedgekeurde projecten impulsprogramma Iedereen Verdient Vakantie 2020

Hieronder vind je een overzicht van de projecten die een subsidie krijgen binnen het Impulsprogramma ‘Iedereen verdient Vakantie’ 2020 (oproep 1). 

OrganisatieProjectnaamSubsidiebedrag
Antwerpen
BIELEBALE vzwOp vakantie zonder zorgen maar met zorg€ 49 612 
KALMTHOUTSE HOEVE bvOntwikkeling van een ready-to-go vakantiepakket€ 50 000 
TOERISME PROVINCIE ANTWERPENEen proeverij van drempelvrij: op fietsvakantie in de provincie Antwerpen€ 50 000
PROVINCIE ANTWERPENMee op stap. Van wandelcoach naar wandelclub.€ 39 443
SPORTA vzwBreek-uit-jezelf-vakantie€ 22 595
BETONNE JEUGD vzwIedereen toerist met Betonne Jeugd€ 39 623
STREEKVERENIGING ZUIDRAND vzwGidsen zonder beperking€ 36 704
Limburg
vzw Jongerenwerking Pieter Simenon (CANO) vzwWAQT als Herbronmoment. Verbinding creëren€ 49 591
DE DIELIS bvbaSamen er op uit: geniet van een proefvakantie met jouw  woonzorgcentrum€ 22 974
KATTEVENNEN vzwOp uitstap? Waarom niet!€ 9821
AKINDO vzwAkindo Connects€ 50 000
Oost-Vlaanderen
OCMW AALTERVakantie is dromen, doen en delen€ 47 883
WIJKCENTRUM DE KRING vzwLeren om te reizen, reizen om te leren€ 47 137
West-Vlaanderen
METGEZEL vzwOnthaasten-herbronnen in de Westhoek en met€ 30 384
OKRA, trefpunt 55 + vzwSamen, niet langer alleen€ 50 000
CAW NOORD-WEST-VLAANDEREN vzwHet 4e wereldhuis gaat vreemd.€ 21 379
WZC DE OLM vzwDemen-sea-time€ 38 716
Vlaanderenbreed of meerdere provincies
D’BROEJ vzwBrusselse ketjes op stap in Vlaanderen.€ 22 953
SAMANA vzwReis Mijmeren…€ 40 687
VIRO vzwNo limits€ 12 645
GROEP INTRO vzwGo bike!€ 16 647
STAD MECHELEN(echt) Iedereen toerist.€ 16 647
GOOD PLANET BELGIUM vzw Onbeperkt buiten XL€ 30 818
DE LAGE DREMPEL vzwDe Vakantieverdieners€ 50 000
RECHT-OP vzwDe Ronde van Vlaanderen: de jongeren van Recht-Op op ontdekkingstocht door Vlaanderen en Brussel.€ 15 931
HABBEKRATS vzw € 50 000


Ontdek hier meer over de goedgekeurde projecten Impulsprogramma Iedereen Verdient Vakantie 2020


Goedgekeurde projecten Impulsprogramma Iedereen verdient Vakantie 2019

Hieronder vind je een overzicht van de ingediende projecten voor het Impulsprogramma ‘Iedereen verdient Vakantie’ die in 2019 mochten rekenen op een subsidie.  

OrganisatieProjectnaamSubsidiebedrag
Antwerpen

Project U/TURN vzw

Project -A-€ 11 972

’t Antwoord vzw

Op Trot€ 36 131

Red Star Line Museum

(t)huishouden en het Red Star Line Museum€ 44 813
Limburg

Horizont vzw

Mobiele Vrijetijdsscan€ 10 500
Oost-Vlaanderen

Welzijnshuis St-Niklaas

Sinimaat

€ 27 594

Ipso Gent vzw

Samen op stap naar ‘De laatste 100 km naar Compostela'

€ 18 793

The Oudsider Club vzw

Buiten op Avontuur€ 36 750

West-Vlaanderen

Rode Kruishotel vzw

Vakantie voor personen met dementie op domein Polderwind€ 50 000

Vlaanderen / meerdere provincies

Pasar vzw

Toeleiding doelgroepen naar lokale activiteiten Pasar-afdelingen€ 50 000

Samana vzw

Anderstaligen mee op Samana zorgvakantie€ 13 004

Scouts en Gidsen vzw

Maatvakantie€ 50 000

BAAV

Travel without Taboo€ 13 619

Kompaan vzw

Op stap met een vrijwilliger€ 41 730

Centrum Kauwenberg vzw

Ik ga op reis en ik neem mee…€ 30 116

Raakpunt vzw

Inclusie4€ 9 526

Project U/TURN - Project A

Doelgroep: mensen met een fysieke beperking 

Project U/TURN en Hopper jeugdverblijf de Brink slaan de handen in elkaar om samen een project uit te werken. Het doel is om via survival en avontuur mensen met een fysieke beperking, maatschappelijk kwetsbare doelgroepen en vrijwillige begeleiders aan te trekken en te ondersteunen. 

Project U/TURN vzw organiseert avontuurlijke trektochten voor mensen met een fysieke beperking, voornamelijk in het buitenland. Voor mensen met een beperking is een buitenlandse expeditie een behoorlijke uitdaging. Daarom is Project U/TURN op zoek naar een vaste partner om in Vlaanderen laagdrempelige, avontuurlijke activiteiten aan te bieden voor nieuwe doelgroepen. 

Hopper jeugdverblijf de Brink wil met zijn nieuwe toegankelijke en avontuurlijke accommodatie hieraan meewerken en dit project inhoudelijk mee vorm geven en logistiek en materieel ondersteunen. 

T’ ANtWOORD vzw - Op Trot 

Doelgroep: de kwetsbare inwoner uit Turnhout en omgeving in (kans)armoede met een migratie-achtergrond

Vzw t’ ANtWOORD stond in Turnhout aan de wieg van de vrijetijdspas, dat daarna de UITPAS Kempen werd. De vrijwilligers van t’ANtWOORD werden hier als ambassadeurs intens bij betrokken. Veel allochtone inwoners van Turnhout beschikken over die UITPAS maar er werd vastgesteld dat zij deze weinig tot niet gebruiken, ondanks diverse inspanningen. Hieruit groeide de intentie om, in samenwerking met stad Turnhout en vzw Dinamo, in te zetten op de ontsluiting van het vrijetijdsaanbod en vakantieparticipatie door de oprichting van een ‘Op Trot’-infopunt met permanenties op verschillende locaties. De vrijwilligers en een opbouwwerker van de vzw zullen samen met een aantal partners deze infopunten bemannen en mee helpen uitbouwen. De focus van dit project ligt op alle kwetsbare, maar in het bijzonder op de kwetsbare allochtone Turnhoutenaar. 

De vzw wil ook een bevraging doen om er achter te komen wat de precieze drempels zijn en waarom deze specifieke doelgroep zo weinig aansluiting vindt bij het reeds bestaande aanbod. Want, ondanks het feit dat er al mogelijkheden zijn om aan vrijetijds-en cultuurparticipatie te doen aan een zeer gunstig tarief, blijft de doelgroep onzichtbaar.

Red Star Line Museum - (t)Huishouden in het Red Star Line Museum

Doelgroepen: gezinnen in armoede, gezinsleden met Autisme + families met diverse, culturele achtergrond die Nederlands leren

In het Red Star Line museum zijn families meer dan welkom. Hiervoor organiseert het museum op zondag al geruime tijd familiedagen, al kan men van divers publiek niet bepaald spreken. Hier wil men verandering in brengen.

Het museum gaat zich met dit project toespitsen op gezinnen in armoede, gezinsleden met ASS en families die bezig zijn met Nederlands te leren. Hiervoor werden samenwerkingsverbanden opgezet met verschillende sociale organisaties, die deze families al via hun reguliere werking bereiken. 

Het wordT geen apart, doelgroepgerichte initiatief; wel één inclusief en laagdrempelig familie-aanbod, waar de verschillende gezinnen elkaar zullen ontmoeten.

Door in dialoog te gaan met de verschillende organisaties en mensen uit de doelgroep op ‘prospectie’ te laten gaan worden drempels, noden en behoeften gedetecteerd. Op die manier kan het aanbod toegankelijker gemaakt worden. De gastfamilies nemen de rol van host op en kunnen zo op een laagdrempelige manier andere personen uit de doelgroep aantrekken, engageren en toeleiden naar het aanbod.

Horizont vzw - Mobiele Vrijetijdsscan

Doelgroep: mensen in (kans)armoede die moeilijk toegang vinden tot vrije tijd en vakantie

Via de ‘mobiele vrijetijdsscan’ wil Horizont vzw in co-creatie met het OCMW van Genk personen met een grote afstand tot het vrijetijdsaanbod bereiken. Alle Genkenaren kunnen een rechtenonderzoek (rechtenverkenner.be) aanvragen. Mensen die hierover een vraag hebben worden door het  OCMW opgenomen in de ‘rechtenverkenningsprocedure’. Indien de cliënt aangeeft interesse te hebben in een specifiek recht, wordt de zich daarin gespecialiseerde organisatie gecontacteerd en wordt de cliënt doorwezen. Vrije tijd is op dit moment nog niet opgenomen in deze dienstverlening. Samen met het OCMW van Genk wil Horizont vzw dit recht opnemen om zo outreachend te kunnen  werken.  Hiervoor gaan ze op huisbezoek bij mensen die een vraag hebben rond vrijetijdsparticipatie en niet in de mogelijkheid zijn om zich te verplaatsen naar de reguliere dienstverlening (RAP-OP-STAP). Zo kan door middel van een positief, waarderend onderzoek (appreciative inquiry) op zoek gegaan worden naar de dromen van deze persoon op het vlak van vrijetijd en vakantie en zo een concreet plan uitstippelen om de vrijetijdsparticipatie te verhogen.  

Welzijnshuis Sint-Niklaas - Sinimaat

Doelgroep: de kansarme vakantieganger uit Sint-Niklaas

Sinimaat is een buddywerking dat een optimale begeleiding van de kansarme vakantieganger voor ogen heeft. Deze doelgroep ervaart immers verschillende drempels vanaf het boeken tot de terugkomst van een vakantie. Door ondersteuning op maat aan te bieden zal de opgeleide buddy  samen met de vakantieganger die drempels proberen overwinnen. Het project staat open voor alle Rap- Op- Stap klanten die eender welke drempel ervaren bij het boeken van hun vakantie. In samenwerking met onder andere de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten, Kringwinkel Den Azalee, Berkenboom secundair onderwijs en Iedereen Verdient Vakantie kunnen er mooie initiatieven gerealiseerd worden. Het gaat hier namelijk over het aanbieden van workshops omtrent 'wat neem ik mee op vakantie?’, ‘Hoe gedraag ik mij op vakantie?’, ‘Wat doe ik aan op vakantie’?  tot het laten knippen van je haar om met een fris gesneden snit zonder zorgen op reis te vertrekken. Met andere woorden: een totaalpakket om alle mogelijke drempels in de vakantieketen te kunnen doorbreken. 

Ipso Gent vzw - Samen op stap naar de laatste 100 km naar Compostela

Doelgroep: mensen met psycho-sociale problematiek

Het Beschut wonen-initatief van IPSO Gent wil met dit project mensen met psycho-sociale kwetsbaarheid weer laten dromen en in zichzelf doen geloven. Samen met een twintigtal cliënten en begeleiders wordt er vanuit de visie rond herstel gebeiteld aan de weg naar Compostela. De bewoners van de dienst Beschut wonen zijn vaak eenzaam en hebben veel verloren, ook het geloof in zichzelf en hun capaciteiten. Met de ondersteuning van kinesisten, diëtisten en psychologen wil dit project maximaal inzetten op de ontwikkeling van het gevoel van zelfzekerheid en stressreductie.

Partner in dit project is aanloophuis Poco Loco. Het doel is om de bewoners uit hun isolement te halen en hun sociaal netwerk te verbreden. De voorbereidende wandeltochten naar de pelgrimsroute zal hen toeleiden naar wandelclubs in de buurt. Dit is een project van kleine stapjes, maar mijlpalen voor dit kwetsbare doelpubliek. Wandelen is goed voor de fysieke, maar ook voor de mentale gezondheid. IPSO Gent hoopt op die manier hun doelpubliek klaar te stomen om het eigen heft weer in handen te nemen en de stap te zetten naar zelfstandigheid om zo de wereld weer te beleven. 

The Outsider Club vzw - Buiten op avontuur

Doelgroep: jongeren en kinderen met een beperking

The Outsider Club organiseert al jaren avontuur voor kinderen en jongeren, met een sportieve toets. Het werd tijd om deze opgebouwde expertise ook aan te bieden aan mensen met een beperking, zodat zij ook de mogelijkheid krijgen om aan buitensport- en avontuur te doen. Het project ‘Buiten op Avontuur’ gaat met verschillende partners in zee om  een zo breed mogelijk publiek bij hun activiteiten te betrekken.  

Er worden testdagen georganiseerd om er achter te komen wat er leeft bij de doelgroep: wat ze willen, wat ze kunnen en waar ze behoefte aan hebben. Dit zal uitmonden in ‘Buiten-op-Avontuur’-dagen: avonturendagen specifiek gericht op de doelgroep, maar wel op een inclusieve manier.

Maar, omdat dit niet mogelijk is zonder vrijwilligers, wil de organisatie hen een degelijke training en vorming aanbieden. Hiervoor wordt een methodologie en lessenpakket ontwikkeld dat ervoor zorgt dat de beoogde doelgroepen evenzeer ten volle kunnen genieten van deathrides, kanovaren, waterskiën, een touwenparcours overwinnen en nog zoveel meer.

Rode Kruishotel vzw - Vakantie voor personen met dementie op domein Polderwind

Doelgroep: (jong)dementerenden + familie en mantelzorgers

Eén van de grote maatschappelijke uitdagingen waar Vlaanderen vandaag en in toekomst mee geconfronteerd zal worden, is de toename van het aantal mensen met (jong)dementie. Dementie heeft een grote impact op iemands leven, op het leven van zijn of haar mantelzorger, op dat van haar familieleden maar ook op de samenleving in het algemeen. Daguitstapjes of vakanties worden vermeden omwille van het groot aantal drempels die mensen met (jong)dementie en hun familie ervaren. Met het project "vakanties voor personen met dementie op Domein Polderwind" wordt op vakantie gaan toch mogelijk en haalbaar.

Door het voorzien van infrastructurele en organisatorische aanpassingen, specifieke technologische en medische hulpmiddelen, aangepaste (zorg)omkadering, begeleiding en een doelgericht aanbod van animatie- en recreatieactiviteiten, worden de nodige hefbomen in een veilige omgeving aan de vakantiegasten met dementie aangeboden. 

Samen een dagje weg met z'n twee of liever genieten van een ganse midweek met de familie of mantelzorger? Dat kan. Een bijkomende doelstelling van het project is de inclusie en participatie van deze doelgroep te bevorderen en de maatschappelijke beeldvorming bij te sturen zodat de levenskwaliteit van zowel mensen met dementie als die van hun familie en mantelzorgers toeneemt. Iedereen heeft immers recht op een mooie vakantie.

Pasar vzw - Toeleiding doelgroepen naar lokale activiteiten Pasar-afdelingen

Doelgroep: mensen met diverse, culturele achtergrond

Pasar heeft als missie iedereen kansen te bieden om aan vrijetijdsbeleving te doen en ijvert voor meer vrije tijd. Met meer dan 270 lokale afdelingen en 2500 vrijwilligers worden zo’n 2500 laagdrempelige recreatieve activiteiten georganiseerd, meestal in de nabije omgeving. Met dit project wil Pasar inzetten op het bereik en de toeleiding van doelgroepen die haast onzichtbaar zijn binnen haar werking van laagdrempelige en recreatieve activiteiten.

De organisatie heeft een breed netwerk van lokale vrijwilligers met een groot sociaal engagement, maar die vaak niet beschikken over voldoende kennis en instrumenten om bepaalde drempelgroepen toe te leiden naar het inclusieve aanbod van de lokale werkingen. Dit project bestaat er uit om deze ‘vrijetijdsambassadeurs’ te versterken en methodieken aan te reiken om deze missie te realiseren. Het project vertrekt vanuit de visie rond diversiteit, interculturaliteit en inclusie.

Samana vzw - Anderstaligen mee op Samana zorgvakantie

Doelgroep: chronisch zieken of mensen met een lichamelijk beperking + vrijwilligers met een diverse culturele achtergrond

Samana organiseert al jaren vakanties voor mensen met een chronische ziekte en een lichamelijke beperking. Het wegwerken van vakantiedrempels zit in haar DNA en alle vakanties worden georganiseerd met de ondersteuning van vrijwilligers. Omdat chronische ziektes en zorg voor anderen niet beperkt zijn tot één cultuur geloven ze sterk dat ook mensen met een andere culturele achtergrond en een andere moedertaal zich kunnen inzetten als vrijwilliger. Met dit project maken ze de doelgroep wegwijs in hun werking en bieden ze vorming aan de bestaande vrijwilligers. Ze willen er enerzijds voor zorgen dat de leden meer open staan voor mensen uit andere culturen, en anderzijds dat mensen uit andere culturen zich in de organisatie thuis voelen en de stap kunnen zetten om zich voor andere mensen in te zetten terwijl ze op vakantie zijn.  

Voor anderstaligen is dit project ook een oefenkans en stimulering voor het onder de knie krijgen van het Nederlands.

Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw - Maatvakantie

Doelgroep: mensen met een beperking 

Dit project wil vakantie ‘op maat’ mogelijk maken voor mensen met een beperking. Het wil de doelgroep zoveel mogelijk de regie in eigen handen geven om specifieke drempels weg te nemen of te verminderen. Het project beoogt een regio-overschrijdende samenwerking tussen Hopper Jeugdverblijven en partners uit de zorgsector. De samenwerking zorgt dat de mix van aangepast verblijf, aangepaste accommodatie, aangepaste activiteiten, aangepaste zorg en aangepast vervoer mogelijk wordt en dat dit niet beperkt blijft tot louter één locatie of één organisatie.

De belangrijkste troef van deze maatvakanties is de emancipatorische benadering van de doelgroep.

BAAV - Travel without Taboo

Doelgroep: jongvolwassenen met pyschische kwetsbaarheid, dubbeldiagnose.

BAAV en het Psychiatrisch Centrum Gent-Sleidinge willen aantonen dat niet voor de hand liggende samenwerkingen toch kunnen bijdragen aan het algemene maatschappelijk welzijn. BAAV wil met aangepast busvervoer het reizen voor kwetsbare doelgroepen toegankelijker en eenvoudiger maken. Door dit samenwerkingsverband wordt enerzijds de autocarwereld meer betrokken bij het organiseren van reizen voor maatschappelijk kwetsbare groepen en anderzijds wordt onderzocht hoe reizen voor jongvolwassenen met psychische kwetsbaarheid toch mogelijk kan zijn.

Voor dit project willen ze de patiënten van de afdeling ‘dubbeldiagnose’ gedurende een week uit hun dagelijkse omgeving halen door op roadtrip te gaan. Tijdens deze reis zal gefocust worden op het groepsgevoel, de mentale ontspanning en re-integratie. Er zullen zowel avontuurlijke, ontspannende en sociale activiteiten georganiseerd worden. Op die manier zal de doelgroep (her)ontdekken wat ze allemaal in haar mars heeft. Het ultieme doel van dit project is aantonen dat een roadtrip een positieve impact op het algemene welbevinden van de doelgroep heeft; een groep mensen die zichzelf nog tot weinig in staat acht.

Kompaan vzw - Op stap met een vrijwilliger

Doelgroep: mensen met een beperking

Studies tonen aan dat steeds meer mensen individueel op reis of op stap willen gaan. Ze kiezen graag zelf wanneer ze op vakantie of daguitstap willen, naar waar en met wie. Dit is niet anders voor mensen met een beperking. Het aanbod van aangepaste vakanties is echter beperkt en situeert zich meestal in groep. Personen met een beperking of zorgvraag gaan vaak niet alleen op vakantie of uitstap, omdat ze niet weten of ter plekke de nodige hulp en ondersteuning aanwezig is. Het beschikbare aanbod is versnipperd, waardoor potentiële reizigers en dagtrippers hun gading niet vinden. 

Door dit project krijgen mensen met een beperking en voor wie de drempel te hoog is om volledig zelfstandig op stap te gaan ook de kans om te genieten van het toeristisch aanbod, onder begeleiding van opgeleide vrijwilligers. Daarnaast wil Kompaan vzw de vrijwilliger opleiden en zo het vertrouwen geven om op een adequate manier met personen met een beperking om te gaan en te begeleiden.

Centrum Kauwenberg vzw - Ik ga op reis en ik neem mee…

Doelgroep: gezinnen in (kans)armoede waarvan de kinderen geplaatst zijn in een instelling of in de pleegzorg

Begin 2018 werd er een oudergroep opgestart rond het thema ‘Integrale Jeugdhulp’. Hierin werd de behoefte aan ontspannende gezinsactiviteiten zonder het meeziend oog van hulpverleners meerdere keren uitgesproken. Zo groeide het idee om vakanties te organiseren voor gezinnen in armoede waarvan de kinderen geplaatst zijn in instellingen of in de pleegzorg.

Dit project wil de ouder weer ouder laten zijn en nieuwe kracht geven: quality-time creeëren voor ouder en kind. Centrum Kauwenberg wil samen met de vakantieganger de vakantieketen doorlopen, en dat vanuit hun krachtgerichte en empowerende visie. Dromen, plannen, genieten en de ervaringen delen met partners in de Integrale Jeugdhulp. Vakantie is belangrijk, voor iedereen! Ondanks alles.

Raakpunt vzw - Inclusie4

Doelgroep: kinderen en jongeren (met of zonder beperking) uit gezinnen met migratie-achtergrond

Met het project Inclusie4 wil Raakpunt haar inclusie-missie verder uitdiepen. Terwijl ze in het verleden al kinderen en jongeren (met of zonder beperking) bij elkaar brachten en daarbij voorrang gaven aan kinderen en jongeren in kansarmoede, wordt nu bijkomend ingezet op het bereiken van kinderen en jongeren in kansarmoede uit gezinnen met een migratie-achtergrond. Daarvoor zullen in het najaar van 2019 contacten gelegd worden met zelf- en diversiteitsorganisaties in de Gentse  wijk ‘Brugse Poort’.

Via netwerking, outreachende recrutering en bijkomende vorming zullen enkele kinderen en nieuwe begeleiders in het krokus- en zomerverlof van 2020 mee op vakantie kunnen gaan. Tot slot worden de kinderen en jongeren met hun familie uitgenodigd op het eindejaarsfeest van de vzw. Met dit project probeert Raakpunt vzw twee lacunes aan te pakken: het gebrek aan financieel laagdrempelige vakantiemogelijkheden voor kinderen en jongeren met of zonder beperking uit gezinnen met migratie-achtergrond en de vraag van hun vrijwilligers om hierover meer vorming en opleiding te krijgen.

Goedgekeurde projecten Impulsprogramma Iedereen verdient Vakantie 2018

Hieronder vind je een overzicht van de ingediende projecten voor het Impulsprogramma ‘Iedereen verdient Vakantie’ die in 2018 mochten rekenen op een subsidie. Klik in de tabel op de naam van het project voor meer informatie.

OrganisatieProjectnaamSubsidiebedrag
Antwerpen
Toerisme Provincie AntwerpenToeristen met ASS slapen voortaan op beide oren€ 18 889
Bielebale vzwVakantie zonder zorgen-jaar 2€ 21 098
Steunpunt Asiel en Migratie vzwDiverse Stap€ 4 630
Limburg
Akindo vzw - Vakantiehuis AkindoOnderzoeksproject:(Ge)zin in vakantie€ 21 035
Oost-Vlaanderen
Sociaal huis BeverenOp stap met de fiets€ 9 493
Gans Vlaanderen / meerdere provincies  
WeTravel2 / Asweeny bvbaReizen met een assistent€ 22 500
Sporta-federatie vzwIedereen verdient een Sporta-vakantie€ 16 215
KVG Vormingsbeweging vzwGidsen op maat van personen met een verstandelijke handicap€ 20 540

Toeristen met ASS slapen voortaan op beide oren – Toerisme Provincie Antwerpen

Toerisme Provincie Antwerpen (TPA) wil iedereen de kans geven om er even tussenuit te kunnen en de batterijen op te laden. Voor mensen met een autisme-spectrumstoornis (ASS) is op vakantie gaan nochtans niet evident. Omdat zij nood hebben aan structuur, en vakanties vaak onvoorspelbaar zijn, leidt dit tot veel stress bij hen en hun omgeving. Mensen met ASS zullen dan ook vaak deze ervaringen vermijden. TPA wil samenwerken met 20 logies in de provincie Antwerpen om ‘autismevriendelijker’ te worden. Dit gaat in drie stappen. In de eerste plaats zal de organisatie Toerisme voor Autisme voor elk logies een uniek visueel stappenplan opmaken dat mensen met ASS (in de eerste plaats individuele toeristen, maar bij uitbreiding ook groepen) kunnen gebruiken voor, tijdens en na hun verblijf. Zo wordt de ervaren stress maximaal gereduceerd en kunnen zij op beide oren slapen! In de tweede plaats zal elk deelnemend logies het label van 'Autisme Centraal' krijgen, en daarmee de intentie verklaren om in de toekomst verder te werken aan autismevriendelijkheid. Dit label, in combinatie met de juiste communicatie, zorgt voor de bekendmaking bij de doelgroep. Tenslotte, zal een compacte digitale gids met richtlijnen worden opgemaakt die logies kunnen gebruiken om autismevriendelijker te worden.

Vakantie zonder zorgen - jaar 2 – Bielebale vzw

Dit project is een vervolg op het in 2017 gesubsidieerde project waarbij men vakanties wil organiseren voor gezinnen met een zorgnood (ongeneeslijke ziekte, handicap, kanker …). Dit in  samenwerking/netwerking met lotgenotenverenigingen, vrijwilligers, professionele zorgverstrekkers en Bielebale VZW/Casa Ametza. Concreet gaat het om het uitwerken van sponsorwerving, recruteren van de juiste gezinnen, uitbouwen van een zorgnetwerk (vrijwilligers en professionelen) en ontwikkelen van de nodige instrument om de zorg op vakantie te laten aansluiten bij de zorg van thuis. In deze fase is het de bedoeling de rekruteringskanalen te vergroten (bredere doelgroep dan Villa Max) en de methode te delen.

Diverse stap - Steunpunt Asiel en Migratie vzw

Mensen met een recente migratieachtergrond komen niet veel buiten en kennen de mogelijkheden naar daguitstappen en vakantie niet of benutten deze niet. In dit project wil men samen met de doelgroep op daguitstap gaan, hun drempels bevragen, en hen op weg helpen om daarna zelf op daguitstap/vakantie te gaan. Ze worden hierbij toegeleid naar de UIT-Pas, de ‘Rap op stap’ -kantoren  en vakantieparticipatie.

Onderzoeksproject: (Ge)zin in vakantie! – Akindo vzw + Vakantiehuis Akindo vzw

'(Ge)zin in vakantie' is een onderzoeksproject dat zich richt naar gezinnen uit maatschappelijk kwetsbare milieus. Het initiële doel is om een concept te ontwerpen dat deze gezinnen op een zeer laagdrempelige manier laat kennismaken met vakantie en het belang ervan, en dit door hen een eerste positieve vakantie-ervaring te laten beleven.

Het onderzoek zal drempels die de doelgroep en organisaties ervaren, blootleggen en linken met het bestaande aanbod. Dit concept wordt geconcretiseerd in de vorm van een duurzaam draaiboek dat toepasbaar is binnen verschillende vakantie-organisaties en moet fungeren als een laagdrempelige opstap naar een volwaardige vakantie. Het draaiboek zal elementen weergeven die van belang zijn om een (eerste) positieve vakantie-ervaring te kunnen verzekeren voor de doelgroep, welke drempels zijn op welke manier te vermijden of te overwinnen en welk aanbod (samenwerkingen) is cruciaal is om geslaagde vakanties te organiseren. Tot slot kan dit onderzoek bijdragen aan de verruiming van het netwerk van zowel gezin als organisaties met een aansluitend aanbod, alsook de instandhouding ervan.

Op stap met de fiets – Sociaal huis Beveren

Mobiliteit blijkt vaak een rode draad doorheen het hele armoedeverhaal. Mensen geraken niet op het werk, op school, in het ziekenhuis, bij vrienden of familie, vrijetijdsaanbod... en kunnen daardoor niet optimaal deelnemen aan de samenleving. Uit ervaringen bij het ‘Rap Op Stap’- kantoor, Sociaal Huis en bij de partnerorganisaties merkte de projectindiener dat er volwassenen zijn die niet kunnen fietsen. Daarom willen ze mensen in maatschappelijk kwetsbare situaties, zoals anderstalige nieuwkomers, leren fietsen om zelfredzamer en mobieler te worden en beter te kunnen participeren aan de maatschappij. Op het einde van de lessenreeks wordt met de groep een eindreis met de fiets gemaakt naar een vrijetijdsbestemming, wat een eerste vakantie-ervaring vormt voor de doelgroep.

Reizen met een assistent - WeTravel2 / Asweeny bvba

Reizen met een fysieke beperking brengt niet alleen fysieke drempels met zich mee. Alleenstaande personen met een beperking reizen meestal in groep, mede omdat er geen individueel aanbod beschikbaar is voor hen. Studies tonen echter aan dat personen met een beperking (en ook ouderen) meer en meer op individuele basis willen reizen. Ouderen en personen met een beperking leven vaak in isolement. Het vinden van een geschikte reisgezel, die eveneens de nodige zorg en ondersteuning kan bieden, is dan vaak een nog grotere drempel. WeTravel2 wil een brug bouwen tussen reizigers met noden en kandidaat-begeleiders. Dit willen ze doen a.d.h.v. een kwaliteitsvolle vrijwilligerswerking met de nodige omkadering en goed opgeleide vrijwilligers. Een dergelijke, goed onderbouwde organisatie, die begeleiding voorziet voor reizen op individuele basis bestaat er vandaag de dag nog niet.

Iedereen verdient een Sporta-vakantie - Sporta-federatie vzw

Sporta heeft zich tot doel gesteld om maatschappelijk kwetsbare jongeren uit kansarme stadswijken toe te leiden naar de Sporta-kampen. Hiervoor gaat Sporta jaarlijks een doelgericht samenwerkingsverband met een lokale welzijnsorganisatie aan. Om een brug tussen de jongeren uit de stadswijk en Sporta te slaan, om hun vertrouwen te winnen en ze te laten kennismaken met het concept van Sporta-kampen, zal Sporta in eerste instantie ter plekke een activiteitenprogramma uitwerken. Dit namiddagprogramma bestrijkt een periode van 10 weken en bevat spelactiviteiten die een link met Sporta-kampen hebben. Het wordt ingekleurd en begeleid door Sporta-monitoren die hiervoor een gerichte vorming hebben gekregen. Als afsluiter van deze periode nemen de jongeren samen met hun inmiddels vertrouwde monitoren deel aan een exclusief Sporta-verblijfkamp in Tongerlo. Op die manier wil Sporta minstens 30 jongeren uit een stedelijke risicowijk jaarlijks een weekje vol sport, plezier en avontuur laten beleven. Dit kamp fungeert op zijn beurt als springplank voor deelname aan het reguliere Sporta-aanbod.

Gidsen op maat van personen met een verstandelijke handicap - KVG Vormingsbeweging vzw

KVG heeft een groot aanbod aan vrijetijdsactiviteiten voor personen met een handicap, waaronder ook personen met een verstandelijke handicap. Zij kiezen bij een uitstap zelden voor een gegidste rondleiding, omdat de rondleidingen zelden aangepast zijn aan de doelgroep. Gidsen weten over het algemeen beter om te gaan met personen met een fysieke of visuele handicap, aangezien die aanpassingen meer voor de hand liggen. Nochtans is het niet zo moeilijk om een rondleiding toegankelijk te maken voor personen met een verstandelijke handicap. Met dit project wil KVG Vormingsbeweging een pakket ontwikkelen dat gebruikt kan worden binnen gidsopleidingen, door gidsenverenigingen of door mensen die met de doelgroep werken. Dit pakket zal methodes, tips en tricks bundelen om een rondleiding aan te passen aan personen met een verstandelijke handicap. Op deze manier worden drempels weggewerkt voor gidsen om aan de slag te gaan met deze doelgroep, maar ook voor mensen met een verstandelijke handicap zelf, om beroep te doen op een gids bij het bezoeken van culturele activiteiten.


Goedgekeurde projecten Impulsprogramma Iedereen verdient Vakantie 2017

Hieronder vind je een overzicht van alle projecten die kunnen rekenen op een subsidie binnen het Impulsprogramma Iedereen verdient vakantie (oproep 2017). Klik op de naam van het project voor meer informatie.

OrganisatieProjectnaamSubsidiebedrag
Antwerpen
APGA/Betonne Jeugd Plus vzwBetonne Jeugd laat jonge ouders proeven en nadenken over vakantiedromen€ 19 394
Bielebale vzwVakantie zonder zorgen€ 22 497
Limburg
Akindo vzw - Profo vzw - Akindo vakantiehuis vzwWork hard, Chill hard€ 20 569
Horizont vzw Beeld je eens in…€ 18 111
Oost-Vlaanderen
Vzw Kompas Vzw Kompas-gezinsvakanties € 18 851
Vlaams- Brabant  
Toerisme Vlaams-Brabant vzwIedereen op de fiets: toegankelijk fietsen in Vlaams-Brabant € 22 500
West-Vlaanderen  
Oranje vzw ‘The missing link’ wakkert vakantiedromen aan en helpt personen met een beperking hun eigen reisplannen ontvouwen  € 19 306
Kustattracties vzw - Brailleliga vzw De kust anders bekeken € 7 613
Kompas camping vzw Kamperen met zorg op locatie € 17 952
Scouts en Gidsen Vlaanderen - Oranje vzwMerkenveld beweegt! € 21 755
De Stroom vzwASS-ertief op weg naar vakantie. Ontwikkelen van methodiek om mensen met autisme te leren zelf hun vakantie te organiseren € 22 500
De Lombarde vzw Vakantie zonder zorgen € 22 500
Metgezel vzw Vakanties voor mensen met een autismespectrumstoornis met eventueel bijkomend verstandelijke en/of lichamelijke beperking € 20 484
‘t Veldzicht vzw Het kleine vakantiehuisje in het groen € 21 148
Gans Vlaanderen / meerdere provincies  
Routeyou bvba CONNECT  € 22 466
Vlaamse Pijnliga vzw Terug de fiets op voor chronische pijnpatiënten € 22 500
CJT vzw - Chirojeugd Vlaanderen vzw - Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw Uitwerken van een kookboek voor groepen die drempels ervaren rond aangepaste voeding € 22 500
Peace Village vzw - Warande vzw - Plokkersheem CNPV Warimpel! € 22 493
Gezinsvakantie Familiatours vzwVakantiecentra De Bosberg en Reigersnest als voorbeeld voor ontwikkeling drempelarm totaalproduct in de sector van de toeristische verblijven € 22 500
AFYA vzw Wij spelen! Jij toch ook?! € 22 375

Betonne Jeugd laat jonge ouders proeven en nadenken over vakantiedromen - APGA/Betonne Jeugd Plus vzw

Betonne jeugd bereikt heel wat jongeren en tieners in kansarmoede. Ze gaan maandelijks op weekend en jaarlijks op kamp zodat de jongeren even op adem kunnen komen en terug de moed vinden om verder te gaan in hun dagelijkse leven. Enkele jongeren zijn ondertussen aan een eigen gezin begonnen. Betonne Jeugd bereikt deze groep minder omdat ze nu een heel ander leven leiden en het aanbod niet op hen is afgesteld. Met dit project wil Betonne jeugd de jonge ouders opnieuw bereiken en hen het recht op vakantie teruggeven. Aan de hand van huisbezoeken gaan ze na welke participatie-drempels er aanwezig zijn. Samen met de jonge ouders wordt een daguitstap en één weekend georganiseerd. Op deze manier leren ze het aanbod van Vakantieparticipatie kennen. Hierna gaan ze met vakantie-aanbieders in dialoog over participatiedrempels. De bevindingen worden neergeschreven in een brochure om zo ook  andere vakantie-aanbieders en verenigingen te inspireren.

Vakantie zonder zorgen - Bielebale vzw

De partners in dit project willen ervoor zorgen dat er vakanties georganiseerd worden voor gezinnen met een zorgnood (ongeneeslijke ziekte, handicap, kanker, …). Dit in samenwerking/netwerking met lotgenotenverenigingen, vrijwilligers, professionele zorgverstrekkers en Bielebale VZW/Casa Ametza. Ze doen daarbij beroep op de expertise van Nederlandse partner Villa Pardoes. Concreet wil men sponsorwerving uitwerken, de juiste gezinnen recruteren, een zorgnetwerk uitbouwen (vrijwilligers en professionelen) en de nodige instrumenten ontwikkelen om de zorg op vakantie te laten aansluiten bij de zorg van thuis. Het is de bedoeling het eerste jaar 6 vakantieweken voor gezinnen te realiseren. De jaren erna zal dit verder worden uitgebouwd.

Work hard, chill hard - Akindo vzw + Profo vzw + Akindo vakantiehuis vzw

Dit pilootproject vertrekt vanuit deeltijdse leersystemen die voornamelijk betrekking hebben op maatschappelijk kwetsbare jongeren en etnisch culturele minderheden. Via PROFO vzw zullen deze jongeren een gedeelte van hun verplichte werkuren bij vzw Vakantiehuis Akindo uitvoeren. Op deze manier zal hun werk een andere focus krijgen, daar het eindresultaat ten goede komt van maatschappelijk kwetsbare kinderen die vakantie houden bij Akindo vzw. Tegelijkertijd leren zij indirect en op zeer laagdrempelige wijze een vakantieorganisatie kennen die een doelgroep beoogt die gelijkaardig is aan hunzelf. De samenwerking tussen Akindo vzw, vzw Vakantiehuis Akindo en PROFO vzw sensibiliseert over het belang van een goede balans tussen werken en chillen. En laat de doelgroep bovendien op een laagdrempelige, onbevooroordeelde en inclusieve manier kennismaken met het Vlaamse vakantieaanbod. Jongeren ondervinden zelfstandig hoe ze hun beperkte vrije tijd op een efficiënte doch leuke manier kunnen invullen en voorbereiden, mede dankzij partnerschappen met Toerisme Lommel en Horizont vzw.

Beeld je eens in… - Horizont vzw

Horizont ontwikkelt een nieuwe tool en methodiek om de instroom te verhogen van mensen die recht hebben op, maar nog geen gebruik maken van Rap op Stap: ‘Beeld je eens in’. Mensen met een beperkt budget moeten zelf de weg vinden naar een kantoor van Rap op Stap en voor sommigen is de drempel nog te hoog. De innovatie betreft outreachend werken aan Rap op Stap. De tool en methodiek werkt vooral op de mentale drempel en overtuigt van recht op vakantie voor iedereen. De tool ondersteunt Horizont om uit te breken en te fungeren binnen andere contexten. De tool bestaat uit filmpjes en een ondersteunend coachingstraject en wordt vervolgens ingezet in de geplande outreachingsprojecten van Horizont: 

 1. Huisbezoeken door OCMW medewerkers (de tool ondersteunt de OCMW medewerker in rechtenverkenning)
 2. Rap op Stap Pop-Up zitdagen bij sociale organisaties.
 3. Roadshow bij buurtrestaurants, ontmoetingscentra, wachtzalen mutualiteiten, …
 4. Sleutelfiguren of ambassadeurs van Rap op Stap (home party)

vzw Kompas Gezinsvakanties - vzw Kompas

Vzw Kompas organiseert al sinds 1996 weekends en reizen voor personen met een beperking (vanaf +16 jaar). Voor sommige mensen is de drempel om mee te gaan op een groepsreis echter groot en de vzw krijgt dan ook vragen naar gezinsvakanties voor mensen met een volwassen kind met een beperking. Kompas wil daarom graag met de samenwerkingspartners in 2018 minstens één gezinsvakantie inclusief uitstappen en activiteiten organiseren. Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn: uitwerken van een vakantie-aanbod aangepast aan gezinnen, de huur van een locatie met  aangepaste kamerindeling, vervoer van en naar en ook tijdens de vakantie, promotie gericht naar gezinnen en het uitwerken van een vorming om vrijwilligers op te leiden in het werken met gezinnen. Tenslotte wordt een evaluatie van deze proefvakantie(s) voorzien om het aanbod verder te verfijnen, uit te breiden en good practices te verspreiden naar andere regio's.

Iedereen op de fiets: toegankelijk fietsen in Vlaams-Brabant - Toerisme Vlaams-Brabant

Fietsen zit in de lift. En terecht want fietsen doet deugd. Genieten van de beweging en de mooiste plekken ontdekken. Toerisme Vlaams-Brabant investeerde de voorbije jaren heel wat in (de vernieuwing van) haar fietsknooppuntennetwerk. Jammer genoeg vallen heel wat mensen met een handicap, senioren, gezinnen met kinderen, zieken en ook mensen die tijdelijk beperkt zijn uit de boot. Zonde en hoogtijd om dit te veranderen, en iedereen aan het fietsen te brengen. Want net voor deze doelgroep is fietsen en genieten van de omgeving misschien nog belangrijker. Ook vanuit de World Tourism Organisation wordt focus gelegd op een duurzaam en inclusief aanbod voor toeristen, nationaal en internationaal. Toerisme Vlaams-Brabant wil daarom enerzijds het aantal verhuurpunten voor aangepaste fietsen verhogen en anderzijds meer toegankelijke fietsroutes creëren. Want een fietsverhuurpunt voor aangepaste fietsen en aangepaste routes dienen hand in hand te gaan.

The missing link’ wakkert vakantiedromen aan en helpt personen met een beperking hun eigen reisplannen ontvouwen - Oranje vzw

Een reisbrochure, leuke uitnodiging, digitaal aanbod…. Personen met een beperking kunnen er zich moeilijk iets bij voorstellen.  Ze kunnen vaak zelf geen vakantie bedenken. Oranje vzw ontwikkelt met ‘The missing link’, een methode die personen met een beperking aanmoedigt om uit te zoeken wie ze zijn en welke soort vakantie ze willen beleven. Een methode die hun dromen aanwakkert en hen uitdaagt om te ontdekken wat er realistisch gezien mogelijk is. Om dan samen de eerste stap te zetten naar iemand die hen kan begeleiden doorheen de rest van de vakantieketen. Dit is de stap voor een rap op stap kantoor en andere vrijetijdsaanbieders of reguliere reiskantoren. Deze trainingen rond reisvaardigheden zullen worden aangeboden in diverse vindplaatsen. Met participatieve technieken, spontaan en laagdrempelig zal aan de slag gegaan worden met 22 groepen van maximum 12 personen. Het sluitstuk is een opleiding in de methode ‘The Missing Link’, een Train-The-Trainer vorming, zodat overal in Vlaanderen kansarme doelgroepen leren dromen van hun vakantie.

De Kust anders bekeken - Kustattracties vzw + Brailleliga vzw

Het onthaal en de begeleiding van blinden en slechtzienden bij attracties en musea vergt een aparte benadering. Bezoekers uit deze doelgroep komen wel vaak met een begeleider, maar soms ook wel alleen. De non-verbale communicatie bij de medewerkers op de diverse attracties en musea is vrij hoog en we zijn vaak niet gewoon om mensen met een visuele beperking correct te onthalen. Het bezoekerscomfort kan echter vaak snel en degelijk verbeterd worden met kleine ingrepen of een (aan)gepaste benadering. Daarnaast zijn bepaalde hulpmiddelen een absolute must, en andere een belangrijke meerwaarde. Dit project wil op een structurele manier de toegankelijkheid voor blinden en slechtzienden sterk verbeteren. De ervaringen die dit project meebrengt worden bovendien gedeeld en geïmplementeerd op Vlaams niveau en is uit te rollen via de landelijke koepel 'Koepel van Attracties & Musea'.

Kamperen met zorg op locatie- Kompas Camping vzw

Kamperen staat voor vrijheid en lekker vakantie vieren zonder zorgen. Dit is echter niet voor iedereen vanzelfsprekend. Het doel van het project ‘Kamperen met zorg op locatie’ is mensen met een zorgbehoefte op de camping de zorg te bieden die je thuis ook krijgt van de thuiszorg. Ze kunnen zelf ervaren wat nog mogelijk is met thuiszorg op de kampeerplek. Een zorgbehoefte hoeft namelijk geen probleem te zijn tijdens een kampeervakantie.

Het project onderzoekt hoe men een gepaste oplossing kan bieden op een zorgvraag, in samenwerking met diverse zorgteams of aanbieders van hulpmiddelen. Op vraag van de zorgbehoevende en de mantelzorger. De diverse zorgnoden worden onderzocht, evenals de praktische organisatie en de samenwerking met partners rond deze doelgroepen. Daarnaast wordt een breder concept van het vakantie-aanbod voor de doelgroep bekeken (bijvoorbeeld aangepaste maaltijden, animatie,…) en wordt onderzocht of een aangepaste huuraccomodatie kan ontwikkeld worden. Bedoeling is om uit het project te leren wat nodig is aan zorg en infrastructuur en op welke doelgroepen kan ingespeeld worden.

Merkenveld beweegt! - Scouts en Gidsen Vlaanderen + Oranje  vzw

Dit project wil een avontuurlijke en betaalbare kampeervakantie opzetten voor personen met een fysieke en/of mentale beperking als volwaardig alternatief binnen het bestaande vakantie-aanbod. Dit kan zowel inclusief als exclusief zijn, met een vertrouwde groep of juist met andere individuen die samen op pad durven gaan. Er wordt vertrokken vanuit de troeven van het jeugdverblijf (groene ruimte, het buitenleven, de scouteske kampsfeer), aangevuld met een toegankelijke buiten- en binneninfrastructuur. Concreet wil men als aanbieder van de ruimte, samen met organisaties werkzaam met de beoogde doelgroep, 2 soorten kampeervakanties als test opzetten. Eén op maat van een leefgroep en één waar individuen vrij op kunnen inschrijven. Na het project is het de bedoeling een geslaagde vakantieformule te hebben waar kinderen, jongeren, jong of iets minder jongvolwassenen 'gewoon' voor kunnen kiezen. Er wordt uitgezocht welke stappen in de vakantieketen  verder moeten uitgewerkt of opgelost worden: van bekend maken van de formule, mobiliteit, extra faciliteiten tot aangepaste activiteiten en vorming.

Ass-ertief op weg naar vakantie. Ontwikkelen methodiek om mensen met autisme te leren zelf hun vakantie te organiseren - De stroom vzw

Volwassen personen met autismespectrumstoornis vinden momenteel niet altijd de weg naar het toeristisch vakantieaanbod. Vzw De Stroom wil een methodiek ontwikkelen waardoor mensen met ASS zelfstandig of via ondersteuning van hun eigen netwerk de weg vinden in het vakantieaanbod in Vlaanderen. Vzw De Stroom gelooft dat elkaar inspireren en verbondenheid extra troeven zijn om de levenskwaliteit van personen met autismespectumstoornis te verhogen. Door stapgewijs en gestructureerd te werken wordt de de sociale-communicatieve drempel voor personen met ASS en hun netwerk verlaagd. Vzw De Stroom is een erkende vrijetijdszorgorganisatie voor personen met een beperking en wil deze expertise inzetten naar de doelgroep mensen met autisme. De expertise halen ze ook bij hun partners: Groep Ubuntu, Autistem, VOC Op Stap en Oranje vzw, die elk hun eigen ervaringen mee in dit project brengen vanuit verschillende aspecten: de doelgroep, de trajectmethodiek, de vormingsstructuur.

Tot op de dag van vandaag bereikt de vzw de doelgroep 'personen met autisme en normale begaafdheid' niet of nauwelijks omdat zij geen voeling vinden met de doelgroep personen met een mentale beperking. Hun vraag naar vrije tijd is dezelfde en deze mensen hebben recht op en nood aan een voor hen op maat gemaakte ondersteuningsvorm.

Vakantie zonder zorgen - De Lombarde vzw 

Dit project omvat de ontwikkeling van een proefproject om mensen die kwetsbaar zijn een of meerdere dagen te laten genieten van vakantie aan zee. Verschillende formules zijn mogelijk en moeten onderzocht worden : daguitstappen, verblijf van twee of meerdere dagen. Locatie is de vakantiewoningen op camping De Lombarde. Het project bestaat uit verschillende fases : bekendmaking, contactname met WZC-groepen, uitbouwen van een netwerk en partnership,  onderzoeken van noden en behoeften, inventariseren van de bestaande accommodatie met  eventueel een programma van aanpassingen aan deze accommodatie en het realiseren van een proefproject.

Vakanties voor mensen met een autismespectrumstoornis met eventueel bijkomend verstandelijke en/of lichamelijke beperking - Metgezel vzw

Binnen dit project wordt een aangepaste vakantieformule uitgewerkt voor mensen binnen het autisme spectrum stoornis met (eventueel) bijkomend licht tot matige verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Concreet worden doelgroep-specifieke vakanties aangeboden in kleine groepjes (vanaf twee personen tot maximum zes personen) met voldoende begeleiding in een aangepast vakantieverblijf. De vzw werkt op elk niveau van de vakantieketen drempels weg voor deze specifieke doelgroep. Het worden all-in pakketten van dromen tot evaluatie van de vakantie. Het project werkt specifieke relaxatie troeven uit voor de doelgroep en ontwikkelt of zoekt aangepaste activiteiten in de Westhoek.  Het wordt een proeftuinproject, waarin ervaring wordt opgedaan met allerlei groepjes (bijvoorbeeld onderverdeeld in leeftijd, graad van zelfstandigheid, interesses, met of zonder bijkomende beperkingen,...) Bedoeling is dat dit project overdraagbaar wordt naar meerdere locaties binnen Vlaanderen. 

Het kleine vakantiehuisje in het groen - ’t Veldzicht vzw

Op vakantie gaan als gezin waarvan een lid een verstandelijke en/of bijkomende beperking heeft, is soms nog een te hoge drempel.  De vzw ’t Veldzicht voelt vanuit vele signalen de nood aan een vakantieformule waarbij de zorgvrager én zorgdrager in duo, samen maar toch afzonderlijk, op hetzelfde moment, een adempauze kunnen nemen. De vzw wil dit realiseren door een goed onderbouwde samenwerking met lokale zorgactoren én het aanbod van' zorg'-pakketten. Het is de droom van de vzw om op de site in Beernem tegen eind 2018 een klein rolstoeltoegankelijk huisje in het groen open te stellen als vakantiehuisje voor personen met een kwetsbaarheid (zorgvragers) en hun zorgdragers (mantelzorger). De vzw wil een kwaliteitsvol verblijf aanbieden. Om die reden dient in eerste instantie een voorafgaande studie te gebeuren met een goed onderbouwde onderzoeksfase vooraleer men kan komen tot een duurzame inclusieve toegankelijke ondersteunende zorgvrije vakantiegelegenheid in een keten van samenwerking (co-creatie).

CONNECT - RouteYou bvba

Het project CONNECT zet in op het gebruik van recreatieve routes (wandelingen, fietstochten,...) als  een goedkope en flexibele manier om een vakantieactiviteit te beleven voor mensen met een fysische,  mentale of sociale beperking. Volgende problematieken worden echter vastgesteld om recreatieve routes te stimuleren voor mensen met een sociale, mentale of fysische beperking: (1) Er is een gigantisch aanbod van alle vormen van fiets- en wandelroutes maar het specifieke aanbod van recreatieve routes voor mensen met een beperking is nog vrij klein. (2) Dikwijls is er wel een aanbod maar de personen die daar behoefte aan hebben, vinden het aanbod niet. (3) Mensen die een route wensen uit te voeren, hebben soms begeleiding nodig om dat te kunnen doen wegens hun beperking. CONNECT zet in op elk van die probleempunten door (1) het aanbod sterk te verhogen, (2) dit via tal van kanalen bij de eindgebruiker aan te bieden en (3) een brug te slaan tussen mensen die samen een route willen afleggen en elkaars hulp en gezelschap daarbij kunnen gebruiken (route-buddy).

Terug de fiets op voor chronische pijnpatiënten - Vlaamse Pijnliga vzw

Met de opkomst van de elektrische fiets zien we meer en meer chronische pijnpatienten terug op de fiets. Toch zijn er nog veel mensen die de stap nog niet durven zetten uit onzekerheid of angst. De Vlaamse Pijnliga wil de drempel wegwerken om terug de (elektrische) fiets op te gaan door infosessies over het elektrisch fietsen te organiseren voor de leden en afdelingen. Daarnaast willen ze een traject opstarten van korte en langere fietstochten onder begeleiding van vrijwilligers. Zo kunnen pijnpatiënten in een veilige omgeving de elektrische fiets leren kennen en de stap zetten om meer te gaan fietsen. In dit project wordt samengewerkt met Pasar die een 50-tal consulenten heeft opgeleid om infosessies te geven rond elektrisch fietsen. Op Samana-vakanties voor chronisch zieke mensen in de vakantiecentra van Samana zullen ook fietstochten aangeboden worden met elektrische fietsen. Hiertoe worden een vijftal elektrische fietsen aangekocht per vakantiecentrum.

Uitwerken van een kookboek voor groepen die drempels ervaren rond aangepaste voeding - CJT vzw + Chirojeugd Vlaanderen vzw + Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw

De negentien jeugdverblijven die bij dit project betrokken zijn, bieden allemaal een volpensionformule aan. De projectpartners stellen vast dat de laatste jaren de vraag naar aangepaste maaltijden steeds maar toeneemt. Vooral de vragen ten gevolge van voedingsallergieën nemen toe. Dit maakt het voor de medewerkers steeds complexer om hier op in te spelen. Op vandaag worden reeds grote inspanningen geleverd om aan de vraag tegemoet te komen. Met dit project wordt nog een stap verder gegaan door recepturen uit te werken waarbij de alternatieven het uitzicht van het origineel zo dicht mogelijk benaderen, zodat niemand gestigmatiseerd wordt. Er wordt nagegaan of er combinaties mogelijk zijn om iedereen te kunnen bedienen via één of twee schotels (allergieën, vegetariërs, halal,…).

Warimpel! - Peace Vilage vzw + Warande vzw + Plokkersheem CNPV

Binnen dit project wordt een actief netwerk opgestart voor de medewerkers van de West-Vlaamse jeugdverblijven met een eigen vormings-meerdaagse. De doelgroep bestaat uit álle medewerkers van de jeugdverblijven, ongeacht hun functie. Het vormingstraject omvat inhoudelijke sessies door experten, good practices en ruimte voor intervisie en kruisbestuiving. De focus is het wegwerken van drempels en kwaliteitsverbetering in alle huizen. Na de kleinschalige West-Vlaamse editie wordt een Vlaamse editie georganiseerd.

Vakantiecentra De Bosberg en Reigersnest als voorbeeld voor ontwikkeling drempelarm totaalproduct in de sector van toeristische verblijven - Gezinsvakantie Familiatours vzw

Vakantie is een recht voor iedereen. vzw Gezinsvakantie Familiatours breidt dit nog uit: een positieve vakantiebeleving is een recht voor iedereen. Het is niet omdat je op vakantie gaat, dat het ervaren vakantieproduct correct is ontwikkeld om bij kwetsbare doelgroepen positieve ervaringen teweeg te brengen. De vzw wil, op basis van eigen testcases en ervaringen van de vorige jaren, een drempelarm totaalvakantieproduct ontwikkelen. Een toeristisch aanbod voor specifieke doelgroepen dat anticipeert op drempels en bijgevolg de kans vergroot dat de vakantie een succeservaring wordt, in plaats van extra frustratie door het herbevestigen van weerom ervaren drempels. De productontwikkeling gericht op doelgroepen zal bijna volledig aan de achterkant gebeuren en niet per doelgroep gepromoot worden, omdat dit bij sommige specifieke doelgroepen zeer stigmatiserend werkt en het niet wenselijk is om mensen met drempels in hokjes te steken. De acties zullen daarom algemeen gecommuniceerd worden als voor iedereen en op die manier discreet de desbetreffende doelgroepen effectief bereiken.

Wij spelen! Jij toch ook?! - AFYA vzw

Iedereen moet kansen krijgen om deel te nemen aan een jeugdkamp, ook kinderen en jongeren die in armoede leven. Met dit inclusieproject wil vzw AFYA kinderen en jongeren in armoede toeleiden en zonder zorgen laten deelnemen aan speelnamiddagen en sportieve jeugdkampen. Ook voor kinderen en jongeren die niet in armoede leven, kunnen de kampkosten oplopen. Ook voor hen wil de vzw de financiële drempel verlagen. De animatoren die kansarme deelnemers begeleiden, worden ondersteund. Zo kunnen zij de noden van deze doelgroep goed inschatten en hierop inspelen. Daarnaast wil dit project toeleidingsactiviteiten opzetten en psycho-sociale, financiële en praktische vervoersdrempels wegnemen voor kinderen en jongeren in armoede. Er wordt gekozen voor inclusiekampen om stigmatisering van de doelgroep te vermijden en hen zo te integreren in het bestaande aanbod. Voor kinderen en jongeren voor wie deelnemen aan een kamp een te grote drempel is, worden lokale speelnamiddagen georganiseerd waarop de deelnemers zich kunnen uitleven. De vzw weet vanuit onderzoek dat prijs en vervoer een groot struikelblok is. Om in de toekomst nog beter in te spelen op alle drempels, organiseren ze een gerichte bevraging naar de doelgroep.