Impulsprogramma 100 jaar Groote Oorlog 2012

poppies in een veld
In 2014 was het 100 jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak. De Vlaamse overheid zette daarom een humanitair en internationaal gericht project op, wat tegelijkertijd ook een uniek toerismeproject was. Het project werd internationaal gedragen en diende als hefboom in het beleid voor toerisme, ruimtelijke ordening, mobiliteit, werk en sociale economie, cultureel en onroerend erfgoed, wetenschappelijk onderzoek, internationaal beleid, onderwijs en vredes- en herinneringseducatie.

De Vlaamse overheid riep drie impulsprogramma's in het leven  naar aanleiding van de herdenking van ‘100 jaar Groote Oorlog’. Het eerste impulsprogramma (2010) ging over toeristisch-recreatieve infrastructuurprojecten, de impulsprogramma's 2012 en 2014 beoogden een evenementenwerking.

In 2010 heeft Geert Bourgeois, toenmalig Vlaams minister van toerisme, 15 miljoen euro vrijgemaakt voor de toeristisch-recreatieve infrastructuurprojecten. Met dit geld werden 44 projecten over heel Vlaanderen goedgekeurd die een aantrekkelijk en kwalitatief hoogstaand toeristisch totaalproduct aanbieden. Voor evenementen die plaats hadden in de periode 2014-2015 maakte de minister in 2012 5 miljoen euro vrij. Van die 5 miljoen euro werd er 4,4 miljoen euro gespendeerd aan 10 projecten. Later werd er nog ongeveer 2,3 miljoen euro toegevoegd om nog 6 andere projecten te subsidiëren. In totaal dus 16 projecten en meer dan 6,7 miljoen euro. Voor evenementen die tijdens de periode 2016-2018 werden georganiseerd maakte de minister in 2014 opnieuw 5 miljoen euro vrij.


Goedgekeurde projecten Impulsprogramma 100 jaar Groote Oorlog 2012

Hieronder vind je een overzicht van de ingediende projecten voor het Impulsprogramma 100 jaar Groote Oorlog die in 2012 mochten rekenen op een subsidie. Klik in de tabel op de naam van het project voor meer informatie.

ProjectnaamAanvragerSubsidiebedrag
Antwerpen
Antwerpen 1914-2014: 'Illuminate the past. Dream the future'Vredescentrum500 000 euro
Fotografie & WO I Fotomuseum Provincie Antwerpen371 911 euro
Vlaams-Brabant & Brussel
Flanders' song for peace!Festival van Vlaanderen Internationaal Brussel-Europa vzw500 000 euro
14-18 door de lens van de filmcamera: terugspoelen en vooruit projecterenMuseum van Europa vzw266 990 euro
Mars en Minerva, Erfgoed als oorlogsslachtofferAutonoom Gemeentebedrijf Museum Leuven500 000 euro
Avant-garde en de Groote OorlogNV Paleis voor Schone Kunsten500 000 euro
West-Vlaanderen
GoneWest 2014Provinciebestuur West-Vlaanderen500 000 euro
GoneWest 2015Provinciebestuur West-Vlaanderen500 000 euro
Flanders Field, het participatief beeldend kunstenproject van GoneWestProvinciebestuur West-Vlaanderen500 000 euro
Poperinge TerminusStad Poperinge391 020 euro
Evenementenprogramma '100 jaar Groote Oorlog' rond de rol van Groot-Brittannië (2014) en zijn toenmalig Imperium (2015) aan het front in VlaanderenGemeentebestuur Zonnebeke235 200 euro
Lijssenthoek TerminusStad Poperinge499 860 euro
Eerste Wereldoorlog in BruggeToerisme Brugge500 000 euro
Verschillende provincies
Martelaarsteden (Vlaams-Brabant, Oost-Vlaanderen)Projectvereniging Martelaarsteden500 000 euro
Tentoonstelling: 'Oorlog en trauma' (Oost- en West-Vlaanderen)In Flanders Fields Museum vzw245 000 euro
Tentoonstelling: 'Oorlog en trauma' (oost- en West-Vlaanderen)Museum Dr. Guislain vzw207 340 euro
Antwerpen 1914-2014: ‘Illuminate the past. Dream the future’
Stadsbreed programma met internationale uitstraling ter herdenking van WO I in Antwerpen. Het programma bestaat uit een site-gebonden benadering van WO I in de stad Antwerpen, een thematische invalshoek en de brug naar vandaag waarbij België -en zeker Antwerpen- zelf een bestemming voor vluchtelingen is geworden, en ook kunst, literatuur en architectuur tijdens WO I en vandaag.

Belangrijk voor elk van de drie pijlers is dat ze voortdurend vertrekken vanuit de wisselwerking tussen verleden en heden. Antwerpen focust op de historische en menselijke kant van WO I en op de kunst(enaars) tijdens die periode en vandaag. Als avant-gardestad en havenstad met een aanzienlijke buitenlandse aanwezigheid is Antwerpen het aan zichzelf verplicht om ook voldoende aandacht te hebben voor het hedendaagse karakter van de stad. Het project 'Illuminate the past. Dream the future' werkt imagoversterkend en zet Antwerpen in de kijker als aantrekkelijk, avant-garde en actueel.

Volgende onderdelen uit het programma worden betoelaagd:

 • Brugprogramma:
  De aanleg van een pontonbrug over de Schelde vormt de unieke, symbolisch belangrijke en visueel aantrekkelijke officiële opening van een stadsbreed programma. De aanleg van de pontonbrug symboliseert ook het slaan van een brug tussen generaties en de evolutie van een oorlogsbrug (in 1914) naar een vredesbrug (in 2014). 200 000 à 300 000 binnen- en buitenlandse bezoekers zullen in het weekend van 4 en 5 oktober 2014 te voet de Schelde bij het Steen kunnen oversteken en op hun manier de uittocht uit Antwerpen 100 jaar geleden herbeleven.

  Als openingsact op vrijdagavond voorzien ze een kleurrijk vredesdefilé, op gang getrokken door een officiële delegatie waaronder een afvaardiging van het Belgische en Britse leger, kinderen die meededen aan een voortraject en een wedstrijd, studenten en afgestudeerden van de Modeacademie. Al dan niet in samenwerking met het Ballet van Vlaanderen en Let's go Urban, brengen zij een themadefilé of dansdefilé in teken van de vrede, op de tonen van bijhorende muziek. De brug wordt ook verlicht. Samen met een geluidparcours in de Voetgangerstunnel wordt het een esthetische unieke ervaring voor het publiek.

 • Op Linkeroever gaat het 'Wargraves Poetry Project' van Vonk en Zoon door, liefst langs de oevers van de Schelde. PEN Vlaanderen wil tijdens het openingsweekend ook één of enkele buitenlandse auteurs die over WO I schrijven in de Schrijversflat uitnodigen.

  De Raad van Bestuur van het tweejaarlijkse Havenfestival Waterkant heeft toegezegd om in 2014 rond WO I als thema te werken. Waterkant Festival 2014 zou plaatsvinden in het weekend van 3- 5 oktober 2014. Planning is om voor de gelegenheid historische schepen uit begin 20ste eeuw naar Antwerpen te halen.

 • Het is de bedoeling om enkele maanden voor het officiële openingsweekend al een voortraject voor jongeren (belevingsparcours in Het Steen* i.s.m. HetPaleis) en een zomertraject van internationaal niveau te laten lopen.

Ook de koepelcommunicatie en de loon- & werkingskosten van het projectsecretariaat worden gesubsidieerd.

Aanvrager: Vredescentrum
Subsidiebedrag: 500 000 euro

Naar overzicht


Fotografie & WO I

Het Fotomuseum organiseert twee tentoonstellingen in het kader van de herdenking van WO I. De eerste tentoonstelling is thematisch opgevat en belicht de verschillende functies van fotografie ten tijde van de Great World War. Beelden van oorlogen die vandaag worden uitgevochten maken deel uit van het conflict dat ze in beeld brengen, op welke manier dan ook. En dat is meteen een relevante vraag die wordt voorgelegd aan een hedendaags fotograaf in de tweede expo. De bezoekers zullen niet enkel WO I ervaren door middel van een sterk visueel verhaal in de vorm van twee exposities, maar zullen dit ook beleven aan de hand van een volledig aangepast publieksaanbod dat het Fotomuseum in 2014 lanceert.

Aanvrager: Fotomuseum Provincie Antwerpen
Subsidiebedrag: 371 911 euro

Naar overzicht


 

Flanders' song for peace!
Ter herdenking van de Grote Oorlog plant het Festival van Vlaanderen Brussel/Internationaal de wereldcreatie van een grootschalig oratorium voor de vrede, geschreven voor symfonisch orkest (Brussels Philharmonic Orchestra), stem en “ad libitum” aantal zangers uit de meer dan 50 landen die destijds betrokken waren bij het conflict. Ze mikken hiervoor op 30-50 buitenlandse koren, in samenwerking met evenveel lokale koren. De compositie FLANDERS4 SONG FOR PEACE wordt toevertrouwd aan Philip Glass, één van de belangrijkste nog levende componisten van de 20ste eeuw.

Het slotconcert heeft plaats in Brussel. Er is politieke en diplomatieke aanwezigheid uit de hele wereld & er zijn internationale reportageploegen. Een ceremonie à la de opening van de Olympische Spelen ontstaat door presentatie van alle deelnemende landen.
Flanders’ song for peace!


Aanvrager: Festival van Vlaanderen Internationaal Brussel-Europa vzw
Subsidiebedrag: 500 000 euro


Naar overzicht


 

14-18 door de lens van de filmcamera: terugspoelen en vooruit projecteren
Het Museum van Europa wil zowel de geografische als de historische draagwijdte van de Eerste Wereldoorlog belichten. Enerzijds laat de oorlog sporen na in Europa, België en Brussel en is een brede kijk op dit pan-europees gebeuren en een focus op België en Brussel noodzakelijk voor een goed begrip van de omvang van de gebeurtenissen. Anderzijds is deze oorlog een ‘sociaal totaalgebeuren’ dat alle aspecten van de samenleving aantast en verandert. Deze veranderingen zijn bepalend voor het verder verloop van de Europese en Vlaamse geschiedenis. De tentoonstelling wil dus ook een blik op de toekomst werpen en aantonen welke gevolgen de Groote Oorlog gehad heeft op de geschiedenis van de 20ste en zelfs 21ste eeuw.

Deze doelstellingen wil de vzw verwerken in een tentoonstelling voor het grote publiek met een thematische aanpak: het thematisch verhaal van de impact van de oorlog op het dagelijks leven van Vlaamse, Belgische en Europese mannen en vrouwen. De tentoonstelling wil de betrokkenheid van het grote publiek zoveel mogelijk bevorderen met behulp van twee originele en unieke invalshoeken:

 1. Aantonen van de impact van de thema's tot de dag van vandaag: VOORUIT PROJECTEREN
  De tentoonstelling toont de impact van de verschillende thema’s op ons leven vandaag. Zo wordt er verder ingegaan op de vooruitgang van de geneeskunde en psychologie, op het ontstaan van de notie ‘humanitaire hulp’ of op het Algemeen Stemrecht voor vrouwen. Deze verwezenlijkingen die voortvloeiden uit de reacties op de wrede oorlog, stellen ook het vredesaspect in de kijker.

 2. De historische gebeurtenis van 14-18 tot leven roepen door middel van cinema en film: TERUGSPOELEN
  De tentoonstelling vertrek vanuit een originele invalshoek: de filmgeschiedenis. Als er één kunst is die het grote publiek kan raken, dan is het wel de film. De cinema is in staat om te transformeren in een spiegel van onze samenleving en te spelen met uiteenlopende emoties. Het scenografische concept voor de tentoonstelling wil deze kracht van cinema gebruiken om doorheen bekende en minder gekende films, de bezoeker onder te dompelen in het beeld en hem te laten aanvoelen hoe het dagelijkse leven eruit zag voor mannen, vrouwen en kinderen tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Het scenografische concept is een vernieuwende cinematografische totaalscenografie waar de bezoeker kan binnen wandelen in de film en in de geschiedenis.

Aanvrager: Museum van Europa vzw
Subsidiebedrag: 266 990 euro

Naar overzicht


Mars en Minerva, Erfgoed als Oorlogsslachtoffer

In 2014 vormt Leuven het decor voor een uitgebreide waaier van activiteiten die het begin van de Eerste Wereldoorlog herdenken. Dit dossier omvat de grote en centraal geplaatste tentoonstelling in het museum van Leuven. Het centrale thema van de tentoonstelling is de artistieke weergave van de vernietiging van cultureel erfgoed in periodes van conflict. Directe aanleiding is de brand van Leuven in augustus 1914, maar het thema wordt opengetrokken naar de volledige geschiedenis, vanaf de oudheid tot de hedendaagse conflicten. Hierbij zullen historische en hedendaagse kunst met elkaar in dialoog gaan. Werken van kunstenaars met internationale renommee zoals bijvoorbeeld Pieter Paul Rubens, Pieter Brueghel de Jonge, Nicolas Poussin en William Turner verbeelden verwoeste steden, brandende bibliotheken en beeldenstormen; reflecties en interventies van hedendaagse kunstenaars zoals Mona Hatoum (Libanon), Thomas Hirschhorn (Zwitserland) en Michael Rakowitz (USA) maken die 'misdaden tegen de cultuur' blijvend brandend actueel.

Aanvrager: Autonoom Gemeentebedrijf Museum Leuven
Subsidiebedrag: 500 000 euro

Naar overzicht


 

Avant-garde en de Groote Oorlog

Dit project omvat een multidisciplinair programma met als spil een kunsttentoonstelling rond de internationale avant-garde, aangevuld met interventies van hedendaagse kunstenaars rond de oorlogsthematiek. De tentoonstelling behandelt de avant-gardekunst in diverse Europese landen: Duitsland, de geallieerden en de diaspora in Zwitserland en Nederland. Go to Hell! Avant-garde Kunst en de Groote Oorlog (werktitel) beklemtoont de uiteenlopende verwachtingen, verwarrende gevoelens en ideeën, de illusies en de desillusies van de betrokken kunstenaars. Het aanvankelijke geloof in een nieuwe wereld en een nieuwe mens, en de ontnuchtering die daarop volgde, lieten diepe sporen na in de kunstwereld.

Aanvrager: NV Paleis voor Schone Kunsten
Subsidiebedrag: 500 000 euro

Naar overzicht


 

GoneWest 2014
GoneWest is het cultuurtoeristisch programma van de Provincie West-Vlaanderen dat op een eigentijdse, toekomstgerichte en multidisciplinaire wijze een inhoudelijke invulling wil geven aan de herdenking van 100 jaar Groote Oorlog in West-Vlaanderen. GoneWest vertrekt daarbij telkens vanuit een historisch correcte context.
De editie GoneWest 2014 begint met de Slag aan de IJzer en eindigt met het Kerstbestand (16/10/2014-24/12/2014). GoneWest 2014 opent in Nieuwpoort, het beginpunt van het Westelijk front, en sluit af in de Zuidelijke Westhoek waar de historische Kerstbestanden plaatsvonden. Dit betekent dit niet dat deze editie enkel in het teken zal staan van deze historische en militaire gebeurtenissen. GoneWest wil binnen het voorgestelde programma de verschillende facetten van de oorlog aan bod laten komen: naast het militaire verhaal van de veldslagen en het menselijk lijden, is er ook aandacht voor ‘lichtere’ of ‘alledaagse’ kanten van de oorlog.

Daarnaast wil GoneWest 2014 het minder bekende multiculturele aspect van de oorlog (de vele kolonies die meevochten onder Franse of Britse vlag) in de kijker zetten. Dit zal zich vertalen in een kwalitatief wereldmuziekprogramma (o.a. Anzac Day, De Slag om de IJzer).

Het concept van de afzonderlijke evenementen die deel uit maken van dit project:

 1. Lichtfront 2014. Van Nieuwpoort tot de Leie (vrijdag 17/10/2014)
  Tijdens het openingsweekend wil GoneWest 2014 en met de bevolking van de frontstreek, een lijn van licht trekken (met fakkels, vuurwerk, licht en laser) over een afstand van ruim 75 km, van Nieuwpoort langs de frontzate tot Diksmuide en zo langs de oever van de IJzer en het Kanaal Ieper-IJzer naar Steenstrate; dan krommend langs de grote Ieperboog, over Langemark, Broodseinde, Polygoonbos, de Meenseweg naar Hill 60 en Sint-Elooi, en over de hoogten van Wijtschate en Mesen afdalend naar de Leie.
  Op de torens van Nieuwpoort, Diksmuide en Ieper wordt terzelfdertijd via grote lichtinstallaties duidelijk gemaakt waar al dat voor staat, voor de dood en vernietiging van honderdduizenden mensenlevens, opgelijst in de Namenlijst bijeengebracht van over de hele wereld. Deze namenlijst zal voor het eerst naar schatting 600 000 namen van op Belgische bodem omgekomen slachtoffers, zowel de burgerlijke als militaire, uit tal van archieven en bestanden samenbrengen. Dit wordt uitgevoerd door het In FlandersFields Museum in opdracht van de Provincie West-Vlaanderen en maakt geen financieel deel uit van deze projectaanvraag.

 2. De Slag om de IJzer (vrijdag 17 en zaterdag 18/10/2014)
  GoneWest2014 wil in Nieuwpoort een stadsfestival organiseren waarin de aandacht voor het water centraal staat. Ze vragen aan enkele Belgische en/of (West-)Vlaamse muzikanten, componisten, bands om een nieuw (en/of nooit eerder uitgebracht, of licht aangepast) repertoire van 20 à 30 minuten live te brengen. Deze creatie moet de historische link als uitgangspunt of inspiratiebron hebben, vandaar ook het belang van de samenwerking met uitsluitend ‘vaderlandse’ artiesten. De artistieke vrijheid primeert, de artiesten krijgen dan ook volledige carte blanche. Ze streven een mix van gevestigde waarden en jong opkomend talent na. Arno is alvast aan het improviseren gegaan.
  Er wordt aparte aandacht besteed aan Belgische artiesten met een andere etnische achtergrond. Deze ingeweken, ‘nieuwe’ Belgen verzekeren ook de historische link naar de talrijke Afrikaanse troepen die de Belgen te hulp geschoten zijn tijdens en na deze slag.

 3. De Val van Diksmuide (zaterdag 8 november 2014)
  Alle activiteiten op 8 november 2014 zijn geïnspireerd door het thema van de ‘Val van Diksmuide’. In het dagprogramma staan participatie en interactie centraal, in het muzikale luik ’s avonds opteren ze voor passievere beleving met ruimte voor reflectie, confrontatie en contemplatie.
  GoneWest 2014 kiest bewust voor de ‘andere’ zijde: het Duitse volk, de toenmalige onderdrukker, die te vaak en onterecht onderbelicht is gebleven in de herdenkingsgeschiedenis. Ze stelden de creatievraag aan niemand minder dan het Berlijnse avant-garde collectief EinstürzendeNeubauten, dat zich al sinds de jaren ’80 in de voorhoede van de hedendaagse muziek beweegt en ook nu nog steeds als buitengewoon relevant wordt beschouwd. De groep maakt gebruik van een atypische podiumopstelling en een apart (vaak zelf gecreëerd) instrumentarium die samen uitmonden in een horizonverbredend klankenspectrum.

 4. Kerstbestand (vrijdag 12, zaterdag 13 en zondag 14 december en zaterdag 20 december 2014)
  GoneWest 2014 plant een reeks van kerstbestand-concerten die variëren in publiekscapaciteit en budgettaire grootte. Sluitstuk van de reeks is de wereldpremière van een uniek werk gecreëerd door een hedendaags Brits artiest (bv. PJ Harvey).

Het gaat om 3 hernemingen van eerdere creaties, maar vooral 3 volledige nieuwe creaties, waarvan 1 van een Bretoense en 2 andere van Britse bands en tenslotte één hele grote creatie van Britse artiest(e)(n).

Aanvrager: Provinciebestuur West-Vlaanderen
Subsidiebedrag: 500 000 euro

Naar overzicht


 

GoneWest 2015
GoneWest is het cultuurtoeristisch programma van de Provincie West-Vlaanderen dat op een eigentijdse, toekomstgerichte en multidisciplinaire wijze een inhoudelijke invulling wil geven aan de herdenking van 100 jaar Groote Oorlog in West-Vlaanderen. GoneWest 2015 start met 100 jaar ANZAC day in Zonnebeke en eindigt met een multimediale dansvoorstelling op de Grote Markt in Ieper.

Onder de naam 'Children of the Empire' worden artiesten met internationale uitstraling uit Australië, Nieuw-Zeeland en Canada samengebracht voor een ambitieus muzikaal herdenkingsproject op het kasteeldomein van Zonnebeke tijdens 100 jaar ANZAC day (weekend van 24, 25 en 26 april 2015). Daarnaast komt er ook een multimediale dansvoorstelling met als curator de internationaal gerenommeerde topchoreograaf Sidi Larbi Cherkaoui op de Grote Markt in Ieper tijdens het weekend van 23 en 24 mei 2015.

Op 9 juli 2015 wordt voor de 30 000ste keer de Last Post geblazen om 20 u onder de Menenpoort in Ieper. Aan dit topevenement wordt door GoneWest een mondiale en provinciale proloog gebreid in regie van Wim Opbrouck.
Bedoeling is om op elk continent minimum één Last Post te laten blazen. De buitenlandse Last Post momenten zullen via het internet en in real time te volgen zijn. In West-Vlaanderen trekt de Last Post doorheen alle 64 steden en gemeenten om om 20u onder de Menenpoort te eindigen.

Tot slot is er ook het Pianofestival in Poperinge op 11 december 2015 naar aanleiding van de 100ste verjaardag van Talbot House. De piano vormt de rode draad van een muzikaal parcours dat de geschiedenis van Poperinge als stad achter het front centraal stelt. Wim Mertens, gerenommeerd Vlaams pianist en musicoloog, werd aangezocht om een nieuwe solo piano productie te schrijven en te brengen op het festival.

Provinciebestuur West-Vlaanderen
Subsidiebedrag: 500 000 euro


Naar overzicht


 

Flanders Field, het participatief beeldend kunstenproject van GoneWest

Flanders Field is een grootschalig en participatief cultuurtoeristisch project dat tussen 2014 en 2018 600 000 uit Vlaamse klei geknede en gebakken beeldjes wil maken. De 600 000 beeldjes zijn een eerbetoon aan de 600 000 slachtoffers uit 50 verschillende staten die tijdens de Eerste Wereldoorlog in Flanders Fields gevallen zijn. Het project inspireert zich daarmee op het Fields concept van de internationaal gerenommeerde kunstenaar Sir Anthony Gormley, die aangezocht werd als curator van dit universeel land art project. De gesprekken hieromtrent zijn lopende. Flanders Field wil op een belevingsgerichte vorm herdenken waarbij mensen uit de betrokken staten gevraagd zullen worden om actief mee te werken aan kleiworkshops en publieke evenementen die gedurende de herdenkingsperiode op verschillende plaatsen in en buiten (West-)Vlaanderen zullen worden georganiseerd. Finaal moet dit leiden tot de presentatie van de 600 000 beeldjes in 2018 op het provinciaal domein De Palingbeek dat middenin de historische Ieperboog ligt.

Aanvrager: Provinciebestuur West-Vlaanderen
Subsidiebedrag: 500 000 euro

Naar overzicht


 

Poperinge Terminus

Omschrijving: Poperinge Terminus is de kapstok voor een resem WO I-evenementen, een totaalaffiche met grote en kleinere evenementen voor de periode 2014-2015. Station en spoorlijn vormen de historische rode draad in Poperinge Terminus. Van hieruit waaieren de evenementen de stad in en uit. Zoals smalspoor en hoofdlijn elkaar indertijd versterkten, zo vormen de grote en kleine evenementen een fijnmazig netwerk van op elkaar afgestemde WO1-initiatieven. De eerste editie van Poperinge Terminus vindt plaats in de periode 2014-2015. Maar het is de bedoeling om ook voor de daaropvolgende jaren een Terminus-affiche samen te stellen. Deze editie omvat: 

 

 1. L.69_Spoorlijn Poperinge-Hazebrouck:
  een applicatie voor smartphone en tablet (+ uitgave unieke roadmap + lancering met openlucht fotoparcours/diorama)

 2. Gevaarlijke wind - Wind dangerous:
  openluchtspektakel en kunstenparcours.
  De wind als kracht, als stroom, als energiebron, als boosdoener, als voorbode, als geleider van geuren en kleuren, als inspiratiebron voor artiesten: dit is het uitgangspunt van 'Gevaarlijke Wind - Wind Dangerous'. Het evenement vindt plaats in een historische setting als het kasteeldomein De Lovie of het domein Couthof. De Lovie fungeerde als hoofdkwartier voor Britse legereenheden tijdens WO I. Het Couthof was dan weer een echte hospitaalsite.

 3. Getekend door de oorlog - Illustrated by the war: tentoonstelling - digitale (fiets)tocht
  DE KINDERBROUWERIJ is ondergebracht in de voormalige Brouwerij & Mouterij St.-Joris in de dorpskom van Reningelst. Initiatiefnemer is VZW De Fietseling. Na overleg en ten volle inspelend op de beleidsoptie van Westtoer die het kind- en gezinsvriendelijke imago van de Westhoek meer wil benadrukken, richt De Kinderbrouwerij zich volledig tot deze doelgroep: kinderen en gezinnen met kinderen. De illustratie is een toegankelijke manier om kinderen en gezinnen met kinderen in contact te brengen met het WO I-verhaal. Het kan een aanzet zijn tot verdere exploratie.
  Historisch detail: de brouwerij waar De Kinderbrouwerij is in ondergebracht, deed tijdens de Eerste Wereldoorlog dienst als badhuis voor de 40 000 Britse soldaten die in het dorp gekantonneerd waren.

Aanvrager: Stad Poperinge
Subsidiebedrag: 391 020 euro

Naar overzicht


 

Evenementenprogramma ‘100 Jaar Groote Oorlog’ rond de rol van Groot-Brittannië (2014) en zijn toenmalig Imperium (2015) aan het front in Vlaanderen
In 1914 kwamen voor het eerst sinds Waterloo opnieuw Britse troepen naar het vasteland. Deze ‘British Expeditionary Force’ (BEF) bestond uit 100.000 beroepssoldaten en leverde op 23 augustus 1914 zijn eerste gevechten bij Mons, waarna een lange terugtocht begon die drie maanden later eindigde bij Zonnebeke-Geluveld. Uiteindelijk verloren ‘The Old Contemptibles’, een spotnaam toegeschreven aan de Duitse Keizer, meer dan de helft van hun effectieven. Ze overwinterden aan het front in Ploegsteert en werden in het voorjaar van 1915 vervangen door vrijwilligers en troepen uit het Imperium. De evenementen in Zonnebeke concentreren zich op 16-17 augustus en op 9-10 november 2014.

Volgende onderdelen uit het programma van 2014 worden betoelaagd:

 

 • Persvoorstelling 1914-2014 (26/04/2014)

 • Living history 'The Old Contemptibles' (16-17/08/2014)
  Unieke historische evocatie van de strijd in 1914 door meer dan 150 re-enactors uit zeven verschillende landen. Centraal staan de Britse ‘Old Contemptibles’ en hun historische aftocht van Mons naar Geluveld en Ploegsteert. In 2014 wordt dit dé publiekstrekker van het themaweekend rond de ‘Old Contemptibles’, waarin de historische tentoonstelling als het ware tot leven gebracht wordt. Zelfs de cavalerie zal niet ontbreken.

 • Passchendaele Memorial Cricket Cup (16-17/08/2014)
  Tijdens het weekend spelen internationale cricketteams voor de eerste ‘Passchendaele Memorial Cricket Cup’. Bij het uitbreken van de vijandelijkheden in 1914 werd de Engelse cricketcompetitie afgebroken, waarop honderden cricketspelers dienst namen.

  In 2015 ligt de focus op het Brits imperium dat precies 100 jaar eerder het uitgetelde Britse beroepsleger te hulp kwam. Eind april 1915 werden de Canadezen tussen Sint-Juliaan en Zonnebeke als eerste ooit geconfronteerd met strijdgas. Op 25 april 1915 landden Australiërs en Nieuw-Zeelanders op Gallipoli en begon ook voor hen de Eerste Wereldoorlog. Deze datum bleef bekend als ANZAC-day. Met het evenementenprogramma ‘Children of the Empire’ wordt de rol van Canadezen, Australiërs en Nieuw-Zeelanders voor het eerst ten volle belicht. De meeste evenementen concentreren zich tussen 24 en 26 april 2015.

Volgende onderdelen uit het programma van 2015 worden betoelaagd:

 • Promotours 'Passchendaele, the Belgians have…'
  Dit is een tour die begint in Canada, dan in België (in 2015)en daarna in Australië reist in de vorm van een rondreizende tentoonstelling, waarin getoond zal worden hoe de herinnering aan het desbetreffende land bij ons verder leeft.

 • ANZAC day (25/04/2015)
  Op die dag zal het dag op dag honderd jaar geleden zijn dat Australiërs en Nieuw-Zeelanders landden op Gallipoli, waardoor de ‘Grote Oorlog’ ook voor hen begon. Beide kwamen pas in 1917 naar Vlaanderen voor de bloedige Slag bij Passendale. Deze editie wordt een echt herinneringsevenement, op vraag van Department of Veteran Affairs Australia gelinkt aan de herdenking in Gallipoli.

 • Flanders Scottish Memorial Day (26/04/2015)
  De Flanders Scottish Memorial day focust in deze speciale editie op de Schotse gemeenschappen en tradities in Canada, Australië en Nieuw-Zeeland. Het is een evenement voor breed publiek met Highland Games, Pipe Bands, Schotse delicatessen en rijke tradities.

 • Passchendaele Memorial Cricket Cup (25-26/04/2015)
  Waar eens op leven en dood gevochten werd, strijden nu vier internationale cricketteams om een felbegeerde cricket cup. Een unieke gelegenheid om kennis te maken met deze – na voetbal – tweede meest populaire sport ter wereld. Cricket ontstond in de late middeleeuwen in Vlaanderen, maar wordt thans vooral geassocieerd met de Commonwealth-landen. Aansluitend op het themajaar worden teams uit Canada, Australië en Nieuw-Zeeland naar Zonnebeke gehaald.

 • Website (10/11/2013)
  Creatie van een actieve en goed gepromote website over Canadezen, Australiërs en Nieuw-Zeelanders tijdens Wereldoorlog I in Vlaanderen. Bezoekers kunnen hier terecht voor praktische gegevens over / en achtergrond bij het herdenkingsprogramma. Aan de website wordt een server verbonden waardoor familieleden van betrokkenen uit Canada, Australië en Nieuw-Zeeland hier ook zelf hun verhalen kwijt kunnen. Het creëren van persoonlijke betrokkenheid is een essentiële voorwaarde voor het welslagen van elke herdenkingsactiviteit.

  Met dit programma wensen het Gemeentebestuur van Zonnebeke en het Memorial Museum Passchendaele 1917 invulling te geven aan vijf belangrijke doelstellingen: het levendig houden van de herinnering (‘remembrance’), de link leggen met het oorlogslandschap, het bereiken van een zo ruim mogelijk publiek, het stimuleren van verblijfstoerisme en het creëren van een internationale dimensie.

Aanvrager: Gemeentebestuur Zonnebeke
Subsidiebedrag: 235 200 euro

Naar overzicht


 

Lijssenthoek Terminus
Lijssenthoek Terminus is een muziektheaterproductie, een nieuwe creatie speciaal geschreven en gecomponeerd voor de herdenkingsperiode 2014-2018. Het stuk wordt gebracht in situ, vlak bij de begraafplaats Lijssenthoek Military Cemetary. Deze begraafplaats getuigt van meer dan vier jaar oorlogsgeweld. De verhalen van de soldaten die er begraven liggen, zijn samengebracht in een scheurkalender: 366 dagen, elke dag een ander verhaal. Het script is gebaseerd op de egodocumenten van Lijssenthoek. Het publiek wordt door de acteurs ingeleid op de begraafplaats, een indrukwekkend decor van bijna elfduizend grafstenen. Het eigenlijke stuk wordt gebracht op scène, net buiten de begraafplaats. Daar krijgt het verhaal een hedendaagse invulling. De plot draait niet om heldendom maar om universele waarden als respect en solidariteit. Stad Poperinge geeft voor deze productie een creatieopdracht aan Musical van Vlaanderen. Beide partners leggen de lat hoog. Het verhaal is sterk, de locatie is uniek. Voeg daar een topcast van acteurs en muzikanten aan toe en je krijgt een mooie betekenisvolle avond, een avond die bij jong en oud aanzet tot reflectie.

Aanvrager: Stad Poperinge
Subsidiebedrag: 499 860 euro

Naar overzicht


Eerste Wereldoorlog in Brugge

Het project ‘Eerste Wereldoorlog in Brugge’ wil de geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog in Brugge vertellen, tegen de achtergrond van de algemene geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog. Tegelijk wil het project laten nadenken over oorlog, geweld en verzoening. Brugge was tijdens de Eerste Wereldoorlog tegelijk een bezette stad en een frontstad. Het project wil het verhaal van de vier harde bezettingsjaren bekend maken aan het grote publiek. Er komt enerzijds een artistieke fotografietentoonstelling en anders een historische tentoonstelling. De artistieke tentoonstelling heeft Magnum-fotograaf Carl De Keyzer als curator en zal zowel bestaan uit historische foto’s genomen tijdens de Groote Oorlog als uit internationale hedendaagse beelden rond de herdenking van de oorlog. De historische tentoonstelling staat onder de supervisie van historica en specialiste inzake de eerste wereldoorlog prof. Dr. Sophie De Schaepdrijver. Dit deel van de tentoonstelling belicht Brugge als garnizoenstad tot 1914, als frontstad, als bezette stad en als centrum van de Duitse marine. Sophie De Schaepdrijver zal hier een historische synthese van maken die de Brugse situatie kadert in de algemene context van de Eerste Wereldoorlog. Het geheel krijgt een inhoudelijke en toeristische vertaalslag met een aanbod in de stad Brugge(belevingstochten te voet of per fiets) en in de ruimere omgeving.

Aanvrager: Toerisme Brugge
Subsidiebedrag: 500 000 euro 

Naar overzicht


 

Tentoonstelling: 'Oorlog en trauma'

Twee Vlaamse musea in Ieper en Gent slaan de handen in elkaar om een dubbeltentoonstelling rond het thema Oorlog en Trauma te organiseren. Het project vindt plaats op twee historische locaties en in twee historische omgevingen, namelijk in het In Flanders Fields Museum (IFFM) te Ieper en in het Museum Dr. Guislain in Gent. Het IFFM focust op de organisatie van de algemene medische zorg aan het front tijdens de Eerste Wereldoorlog. Het Museum Dr. Guislain zoomt in op de verschillende conflicten tijdens de twintigste eeuw, maar dan wel met de klemtoon op de psychiatrie als specifieke tak van de geneeskunde. Voor de bezoekers worden educatieve pakketten en arrangementen uitgewerkt. Bedoeling is dat die de bezoeker stimuleren om een bezoek aan de frontstreek te brengen en de diverse sites te ontdekken die verbonden zijn met het thema. In het kader van dit project wordt een toeristische samenwerking opgezet tussen de twee betrokken musea, Toerisme Ieper en Toerisme Gent.

Aanvrager: In Flanders Fields Museum vzw
Subsidiebedrag: 245 000 euro

Naar overzicht


 

Tentoonstelling: 'Oorlog en trauma'

De dubbeltentoonstelling 'Oorlog en trauma' vindt plaats in het Museum Dr. Guislain in Gent en in het volledig vernieuwde In Flanders Fields Museum in Ieper. Het Museum Dr. Guislain is het museum over de geschiedenis van de psychiatrie. Het Gentse luik vertrekt vanuit de ontdekking van het 'psychische trauma' in Wereldoorlog I. De tentoonstelling gaat niet alleen over de zogeheten shellschock, maar wordt gekaderd in de geschiedenis van de psychiatrie. Ook andere meer recente en nabije conflictgebieden komen daarbij aan bod. De expositie wordt uitgewerkt in 5 zalen. Er zullen audioguides worden voorzien en er wordt ook gedacht aan MP3-rondleidingen en rondleidingen met iPhones en smartphones. Verder wordt een toeristisch parcours met uitstappen, georganiseerde wandelingen en bezoeken uitgewerkt die de link tussen de twee steden en de twee locaties nog verder benadrukt. Er wordt ook een gezamenlijke folder verspreidt in 4 talen, net als een projectwebsite in 4 talen.

Aanvrager: Museum Dr. Guislain vzw
Bedrag: 207 340 euro

Naar overzicht


 

Martelaarsteden

Binnen het nationale kader van de herdenkinginspanningen van de zeven Belgische Martelaarsteden engageren Aarschot, Dendermonde en Leuven zich om in Vlaanderen een reeks topevenementen te organiseren in augustus en september 2014. Deze evenementen zullen het verhaal van de Martelaarsteden brengen vanuit een creatieve invulling, gebracht door muzikale en visuele internationale topartiesten (lichtevocaties, concerten van onder meer Scala, een speciaal gecomponeerd werk van Piet Swerts, gebracht door internationale solisten ...). Deze opvoeringen zullen telkens plaatsvinden in de steden tegen het decor van het cultureel werelderfgoed dat nagenoeg dag op dag een eeuw voordien verwoest werd door de Groote Oorlog. De focus zal liggen op het verhaal van de terreur tegen burgerslachtoffers en de vernieling van eeuwenoud erfgoed, dit project streeft dan ook naar complementariteit met de initiatieven in de regio en Westhoek. Naast het brengen van een hoogkwalitatief en unieke evenementenreeks wil dit project ook aanzetten tot reflectie en de gebeurtenissen dankzij een breed pallet aan nevenactiviteiten terug een plaats geven in het collectieve geheugen van de huidige en toekomstige generaties.

Aanvrager: Projectvereniging Martelaarsteden
Subsidiebedrag: 500 000 euro


Naar overzicht

foto WOI


Top 

copyright foto's: Westtoer