Impulsprogramma Fiets- en Wandelnetwerken 2015

Impulsprogramma Fiets- en Wandelnetwerken 2016
Zowel in 2015 als in 2016 lanceerden we een oproep binnen het impulsprogramma Fiets- en Wandelnetwerken. Toerisme Vlaanderen investeerde via het impulsprogramma fiets- en wandelnetwerken in projecten die als doel hebben de beleving van de fiets- en wandelnetwerken voor de internationale toerist te verhogen en het toeristisch ondernemerschap op en langs de fiets- en wandelnetwerken te versterken. Voor de wandelnetwerken ging het om projecten die de hiaten in het wandelnetwerk binnen de zoekzones wegwerken.

Goedgekeurde projecten Impulsprogramma Fiets- en Wandelnetwerken 2015

 

Hieronder vind je een overzicht van de ingediende projecten voor het Impulsprogramma Fiets- en Wandelnetwerken die in 2015 mochten rekenen op een subsidie. Klik in de tabel op de naam van het project voor meer informatie.

ProjectnaamAanvragerSubsidiebedrag
Antwerpen
Fietsbelevingspunt Rupel / ScheldelandProvincie Antwerpen289.170 euro
Avontuurlijk wandelen in het Grote Netewoud – Fase 1Natuurpunt Beheer vzw54.452 euro
Limburg
Click & BikeClick & Bike bvba100.845 euro
Oost-Vlaanderen
Wandelnetwerk Zwalmstreek – Getuigenheuvels-OostToerisme Oost-Vlaanderen vzw228.340 euro
Wandelnetwerk Kalkense Meersen – Donkmeer - fase 2: Kalkense MeersenToerisme Oost-Vlaanderen vzw31.690 euro
Vlaams-Brabant
Innovatief kunstenparcours langs de fietsroute Leuven-Horst met aansluiting op het wandelnetwerk Hagelandse HeuvelsToerisme Vlaams-Brabant vzw133.000 euro
West-Vlaanderen
Fietsnetwerk 2.0Westtoer apb248.971 euro

Fietsbelevingspunt Rupel / Scheldeland
Het fietsbelevingspunt Rupel / Scheldeland, gelegen aan de vernieuwde LF5 Vlaanderen Fietsroute, wordt een  ontmoetingsplek voor recreatieve fietsers en wielerfanaten. Je beleeft hier het verhaal van Vlaamse en lokale wielerhelden in een uniek decor.
In 2014 kwam de fietsverbinding tot stand tussen de Rupeldijk en het provinciaal recreatiedomein De Schorre. Aan deze doorsteek bevindt zich een oude ringoven met schoorsteen. Via een doordachte integratie van deze steenbakkerij-relicten wil de provincie Antwerpen een fietsbelevingspunt creëren. Diverse functies worden hier gecombineerd: de frontoffice van Toerisme Rupelstreek, fietsenverhuur, fietsherstelling, expo rond het Vlaamse wielererfgoed, elektrische oplaadpunten, fietsthema-eetcafé,… dit alles geïntegreerd in een multimodaal overstappunt langs de rivier de Rupel. 
Op 200 meter van dit nieuwe fietsbelevingspunt realiseerde Toerisme Rupelstreek-Vaartland met subsidies van Toerisme Vlaanderen, Europa en de provincie Antwerpen een Nautisch bezoekerscentrum met aanlegsteiger. Ook wie met de boot toekomt, kan hier overstappen op de fiets om Scheldeland te ontdekken.
Het fietsbelevingspunt past in het globaal kader van de 'Blauwe Halte Rupel': een multimodaal overstappunt waarbij beleving op en langs het water op een geïntegreerde én duurzame wijze worden aangeboden. Bezoekers die zich verplaatsen via andere transportmodi vinden hier aansluiting op zowel het fietsknooppuntennetwerk Scheldeland als het wandelknooppuntennetwerk Rivierenland.

Aanvrager: Provincie Antwerpen
Subsidiebedrag: 289.170 euro


Avontuurlijk wandelen in het Grote Netewoud – fase 1
Met het project Avontuurlijk wandelen in het Grote Netewoud Fase 1 zal een uniek stuk wildernisnatuur toeristisch ontsloten worden. Het is het gebied bij uitstek waar meerdaags wandelen en avontuurlijk kamperen in de natuur mogelijk zijn. Het project zet in op de verdere ontwikkeling van belevingsvolle infrastructuur langs het wandelnetwerk. Zo zal een avontuurlijk Totterpad worden aangelegd vanaf het Bezoekerscentrum Grote Netewoud met onder andere een beverburcht, klimparcours, vogelnest en een avontuurlijk vlot, als smaakmaker voor wat het ruimere Grote Netewoud te bieden heeft. Ook langs het wandelnetwerk de Kempische landduinen worden rustpunten en belevingsvolle elementen voorzien.

Aanvrager: Natuurpunt beheer vzw
Subsidiebedrag: 54.452 euro


Click & Bike
Click & Bike wil recreatieve fietstoeristen vanaf 2017 een uiterst gebruiksvriendelijk totaalproduct aanbieden dat bestaat uit een elektrische fiets, een ingebouwd all-proof tablet met 10inch scherm, een performant navigatiesysteem, fietsroutes op maat gemaakt per verhuurlocatie, uitleg bij bezienswaardigheden en informatie over horeca-aanbiedingen langs de routes. Dit systeem zal complementair zijn aan de bestaande fysieke knooppuntenbewegwijzering.
Om in 2017 een optimaal product te kunnen lanceren op de gehele Vlaamse markt is het aangewezen om het concept in 2016 uitgebreid te testen in reële omstandigheden. Click & Bike heeft 4 partners bereid gevonden om mee te werken aan een pilootproject met 50 elektrische fietsen in de provincie Limburg.
Dit basisconcept zal worden geïmplementeerd bij een 25-tal logiesuitbaters verspreid over de provincie.
De resultaten van het pilootproject in Limburg zullen vervolgens gedeeld worden met andere partners in Vlaanderen om vanaf 2017 een implementatie over het gehele Vlaamse grondgebied mogelijk te maken.

Aanvrager: Click & Bike bvba
Subsidiebedrag: 100.845 euro


Wandelnetwerk Zwalmstreek – Getuigenheuvels-Oost
Het project 'Wandelnetwerk Zwalmstreek-Getuigenheuvels-Oost' is een grootschalig project dat de Vlaamse Ardennen als ultieme wandelregio in Vlaanderen op de kaart moet zetten. Het bestaat uit 4 luiken:

  • uitbreiding van het bestaande wandelnetwerk Getuigenheuvels met 2 nieuwe wandelnetwerken zodat er sprake is van 1 groot wandelgebied in de Vlaamse Ardennen. 
  • ontwikkeling van een belevings- en inspiratiegids, waarbij een aantal lussen op het netwerk uitgewerkt worden met de focus op beleven via de thema’s wielercultuur, erfgoed en kunst, kind- en gezinsvriendelijkheid en Vlaamse Gastronomie (nadruk op bier).
  • realisatie van een aantal uitkijkpunten met unieke belevingselementen en randinfrastructuur.
  • een grootschalige communicatiecampagne

Aanvrager: Toerisme Oost-Vlaanderen vzw
Subsidiebedrag: 228.340 euro


Wandelnetwerk Kalkense Meersen – Donkmeer - fase 2: Kalkense Meersen
Het project 'Wandelnetwerk Kalkense Meersen – Donkmeer' wil het wandelpotentieel in het Scheldeland ten volle uitbuiten. Deze regio leent zich uitstekend voor het ontwikkelen van een nieuw wandelnetwerk. Het wandelnetwerk zal de meersen, natuurgebieden en oude turfputsites in de ruime omgeving van Berlare onsluiten en op zodanige wijze promoten dat het grote publiek zijn weg vindt naar dit prachtige wandelgebied.
Omwille van de Sigmawerken werd het project gesplitst in 2 fasen. Fase 1 van het project werd reeds goedgekeurd in een vorige impulsoproep en geopend in september 2015.. Na voltooiing van de Sigmawerken wordt fase 2 (Kalkense Meersen) gerealiseerd.

Aanvrager: Toerisme Oost-Vlaanderen vzw
Subsidiebedrag: 31.690 euro


Innovatief kunstenparcours langs de fietsroute Leuven-Horst met aansluiting op het wandelnetwerk Hagelandse Heuvels
Het project betreft het toevoegen van een innovatieve artistieke belevingslaag aan een bestaande fietsroute op het fietsnetwerk Hageland in Vlaams-Brabant (Leuven - kasteel van Horst – Leuven). Op een 5-tal strategische knooppunten of ‘poorten’ worden kunstwerken geplaatst, gecreëerd door gerenommeerde nationale en internationale kunstenaars in samenwerking met innovatieve bedrijven uit de regio en in dialoog met lokale besturen op de fietsroute. Een curator/artistiek coördinator staat in voor de selectie van de kunstenaars en de uitwerking van het project tot een coherente, ambitieuze en permanente tentoonstelling in de open ruimte van Leuven en het Hageland. Een belangrijk meerwaarde van het project is de synergie met het jonge maar internationaal georiënteerde festival Horst Arts & Music. Dit festival start begin september met een tweedaags muziekfestival, dat tevens het startschot is voor een tentoonstelling van hedendaagse kunst in de directe omgeving van het Kasteel van Horst. Kunststad Leuven, thuisstad van innovatieve bedrijven en partners, vormt de toegangspoort tot het Hageland en vormt het ideale vertrekpunt van de fietslus.

Aanvrager: Toerisme Vlaams Brabant vzw
Subsidiebedrag: 133.000 euro


Fietsnetwerk 2.0
Het project ‘Fietsnetwerk 2.0’ voorziet in de uitbreiding en vernieuwing van het West-Vlaamse fietsnetwerk tegen het voorjaar van 2016 met als oogmerk een algemene kwaliteitsupgrade en een versterking van het toeristisch potentieel, onder meer voor de buitenlandse toerist. Het project zet in op de realisatie van nieuwe trajecten en het aanpassen van bestaande trajecten in functie van verkeersveiligheid, fietscomfort en beleving.
Ook de service naar de fietser wordt verhoogd door de introductie van QR-codes die linken naar een webpagina met praktische en nuttige informatie voor de fietser onderweg, door een betere aanduiding van omleidingen en door de plaatsing van aanvullende doelenwegwijzers op de assen tussen de grote steden.
Het fietsnetwerk wordt bovendien beter verbonden met de buurregio’s en wordt opgeladen met sterke thema’s en ‘points of interest’.
Tenslotte wordt een kwaliteitstraject opgezet dat lokale ondernemers nauwer bij het fietsnetwerk betrekt en hen begeleidt als ‘fietspartners’.
Een communicatie- en promotiecampagne zal duidelijk maken dat het fietsnetwerk in West-Vlaanderen een flinke versnelling hoger schakelt. Als onderdeel van deze campagne wordt een toertocht georganiseerd die een buitenlands publiek zal aanspreken.

Aanvrager: Westtoer apb
Subsidiebedrag: 248.971 euro


 

Heb je nog vragen? oproepfietsenwandelen@toerismevlaanderen.be