Impulsprogramma Vlaamse Kunststeden - Brussel 2014

foto kunststeden
Toerisme Vlaanderen investeerde via het impulsprogramma Vlaamse kunststeden - Brussel in projecten die de toeristische meerwaarde van de kunststeden vergrootten. De nadruk lag daarbij op projecten die bijdragen tot een kwalitatief fysiek en virtueel internationaal meertalig onthaal en de uitbouw van positionerings- en identiteitsversterkende projecten.

Toerisme Vlaanderen ontving 15 aanvragen voor de oproep Impulsprogramma Vlaamse Kunststeden - Brussel 2014.
Alvast bedankt aan alle projectindieners voor het uitwerken van jullie ideeën.

Top

 

Goedgekeurde projecten 
Impulsprogramma Vlaamse Kunststeden - Brussel 2014

Hieronder vind je een overzicht van de ingediende projecten voor het Impulsprogramma Vlaamse Kunststeden - Brussel die in 2014 mochten rekenen op een subsidie. Klik in de tabel op de naam van het project voor meer informatie.

ProjectnaamAanvragerSubsidiebedrag
Antwerpen
Interactief Bierbelevingscentrum Fase 2vzw Biererfgoed771 292 euro
Publiekswerking diamant Stad AntwerpenStad Antwerpen70 306 euro
Petrus AlamireAMUZ vzw (festival van Vlaanderen - Antwerpen)235 320 euro
Brugge
Digitale erfgoedbeleving via stadsapp en meerStad Brugge / Erfgoedcel Brugge 144 864 euro
Triënnale Brugge 2015Brugge Plus vzw451 400 euro
Bruges Beer Museumvzw Biermuseum Brugge330 616 euro
Brussel
Multidisciplinair project 'Sensatie en Sensualiteit - Rubens en zijn Erfenis'Paleis voor Schone Kunten nv100 117 euro
De topstukken uit de collecties van de Brusselse museaBrusselse Museumraad vzw160 972 euro
Leuven
Toeristische exploitatie Abdij van ParkStad Leuven177 900 euro
Mechelen
De smaak van Mechelen - Ontdek de culinaire bierstad in gezelschap van Keizer Karel en Margaretha van OostenrijkStad Mechelen35 927 euro
Meerdere kunststeden
Belmodo City Hotspot AppKiriloff - Foré VOF67 839 euro

Interactief Bierbelevingscentrum Fase 2

Het project 'Bierbelevingscentrum' heeft tot doel om op de site van brouwerij De Koninck aan de Mechelsesteenweg een bezoekerscentrum te creëren. Het centrum zal een dubbele functie krijgen waarbij het enerzijds zal functioneren als toeristisch onthaalpunt en het anderzijds mogelijk zal zijn om individueel of in groep de brouwerij te bezoeken waarbij tijdens het bezoek op een innovatieve en interactieve wijze de geschiedenis van Antwerpen, Antwerpen als bierstad en het brouwen van het De Koninck Bier zal worden ontsloten. De onthaalfunctie houdt in dat de toeristen informatie kunnen bekomen over Vlaanderen, onze biercultuur, Antwerpen in het algemeen maar ook specifiek over de wijken rond het Albertpark en Zurenborg, ...

Het bezoek aan de Brouwerij zal interactief worden uitgebouwd door gebruik te maken van de modernste audiovisuele technieken. In 9 thematische zalen binnen de brouwerij zal de geschiedenis van Antwerpen, de geschiedenis van de brouwerijen in Antwerpen, het maken van bier en de geschiedenis van het De Koninck Bier, in Antwerpen gekend als het 'Bolleke', worden uiteengezet. Bovendien zal de bezoeker in de brouwzaal vanop een vier meter hoge, hoefijzervormige hangbrug een uniek zicht krijgen op het hart van de brouwerij. Op verschillende plaatsen in de walkway zal de bezoeker via multimediatechnieken de verschillende processen in de brouwzaal beleven.

Het centrum wordt gerealiseerd binnen de gebouwen van de brouwerij waar het De Koninck bier ook effectief wordt gebrouwen. De site is in gebruik sinds 1833 en blijft behouden voor het brouwen, rijpen en gisten van het De Koninck bier. Als afsluiter wordt een gratis bier in de oude brouwerijzaal aangeboden. Deze degustatieruimte is nu in ontwerp bij verschillende ontwerpbureaus om een internationale blikvanger te worden. Tegelijkertijd zal de site worden uitgebouwd door andere 'Antwerpse specialiteiten' aan te trekken. Zo zijn kaasmeester Van Tricht en de fiets concept winkel Velodome reeds op de site aanwezig. Er is bovendien een horeca-aanbod met de bekende Antwerpse cafés de Pelgrim en de Hand.


Aanvrager: vzw Biererfgoed
Subsidiebedrag: 771 292 euro

Naar overzicht


Publiekswerking diamant Stad Antwerpen

Door middel van een app en een diamond map wil de stad Antwerpen het diamantverhaal toeristisch ontsluiten. De app is gericht op (inter)nationale bezoekers die in Antwerpen zijn en het verhaal van diamant en Antwerpen willen ontdekken. We vertellen het verhaal van diamant in al haar aspecten: het economische, het vakmanschap, het historische luik (met een link naar het stadscentrum), … De beleving zit vooral in het ontdekken van de verhalen achter de schermen (slijpers, beurzen, …) en de bijzondere historische weetjes. De meerwaarde van de applicatie is dat aan de bezoeker virtueel toegang wordt verleend in de gesloten wereld van de diamantsector. Zo zal de toerist/bezoeker via zijn smartphone een slijper kunnen zien, de beurs bezoeken,… kortom locaties die anders niet toegankelijk zijn. De Diamond map is een gratis publicatie, een laagdrempelig instrument om de bezoekers een eerste kennismaking te bieden met diamant in Antwerpen. In deze publicatie staan twee uitgestippelde routes: één in de diamantwijk en één in het historisch centrum. Op elke route worden enkele belangrijke locaties geduid, waardoor de bezoeker een algemeen beeld krijgt van diamant in Antwerpen. Bovendien zullen de bezoekers alle gelabelde 'Antwerp's Most Brilliant' diamanthandelaars op deze kaart terugvinden, op die manier komt naast het informatieve ook het retailgedeelte aan bod.

Aanvrager: Stad Antwerpen
Subsidiebedrag: 
70 306 euro

Naar overzicht


Petrus Alamire

Het uitgangspunt van het Petrus Alamire-project is om via een digitale ontsluiting van de muziekhandschriften van Petrus Alamire (circa 1470-1536) de Vlaamse Polyfonie op internationale schaal te valoriseren en het vakmanschap van de componisten, kopiisten en miniaturisten internationaal uit te dragen. Eerst via een tijdelijke tentoonstelling (18 augustus 2015 tot maart 2016) in Antwerpen, nadien op een aantal Europese sleutellocaties om vervolgens (in voorjaar 2017) voor een permanente inbedding naar Vlaanderen terug te keren. Het gaat concreet om een digitale tentoonstelling waarin de bezoeker in beeld en klank kennismaakt met de Vlaamse polyfonie, flexibele opstellingen die aan de diverse locaties kunnen worden aangepast (de componenten van de opstellingen in 2015 worden vanaf 2017 ingebed in een bezoekerscentrum in Abdij van park). De handschriften zullen ontsloten worden via digitale beelden en er zal ook een totaalervaring van de muziek aan bod komen, via een multimedia-installatie.

Aanvrager: AMUZ vzw (Festival van Vlaanderen - Antwerpen)
Subsidiebedrag: 235 320 euro

Naar overzicht


Digitale erfgoedbeleving via stadsapp en meer

Brugge is internationaal gekend voor zijn uniek historisch patrimonium en rijke erfgoedcollecties. De Stad Brugge heeft de laatste tien jaar aanzienlijk geïnvesteerd in de digitalisering van haar erfgoed. Dit erfgoed is verspreid over zes erfgoeddatabanken en bijhorende websites en omvat duizenden oude foto’s, kaarten, unieke handschriften, drukken, schilderijen, objecten en verhalen over Brugge.

Er is veel belangstelling voor deze websites bij een gespecialiseerd publiek maar de inhoud van deze websites is onvoldoende bekend bij het grote (internationale) publiek. Vandaag wil de Stad Brugge een stap verder gaan: vertrekkend van de rijke collecties gedigitaliseerd erfgoed gecombineerd met toeristische informatie uit de databank van Toerisme Brugge wenst ze een digitaal platform te realiseren waarbij gebruiksvriendelijke thematische erfgoedroutes indoor en outdoor ontwikkeld kunnen worden voor vier publieksgerichte toepassingen: smartphones, tablets, touchtables en het internet. 

Het realiseren van nieuwe verhaallijnen (bijvoorbeeld handmade in Brugge) naast de traditionele verhaallijnen (Vlaamse Primitieven) staat hierbij voorop. Dit project wil bovendien een kwalitatief antwoord bieden op de wildgroei aan apps over Brugge, en dit vanuit een bundeling van correcte historische en praktische informatie en de visuele rijkdom van het erfgoed van de stad. De bezoeker krijgt aan het Belfort bijvoorbeeld niet alleen de 'klassieke' gegevens over de hoogte en de functies van het Belfort maar krijgt ook een filmpje te zien van de spelende beiaardier. Zo kan hij kennismaken met het erfgoed achter de schermen dat voor de 'gewone' bezoeker vaak niet zichtbaar is.

Aanvrager: Stad Brugge / Erfgoedcel Brugge 
Subsidiebedrag: 144 864 euro

Naar overzicht


Triënnale Brugge 2015

Het thema van Brugge Triënnale 2015 is de globale verstedelijking vanuit het oogpunt van een historische stad. Daarmee zet de stad zowel de traditie van culturele stadsfestivals voort, die 12 jaar geleden startte met ‘Brugge 2002, Culturele Hoofdstad van Europa’ als de traditie van triënnales beeldende kunst die in de jaren ’60 en ’70 plaatsvonden. Brugge Triënnale zal plaatsvinden van 20 mei 2015 tot 18 oktober 2015. 

De Triënnale brengt de verbeelding op gang met de vraag ‘Wat als...?’. De curatoren vertrekken van het fictieve idee dat de vijfenhalf miljoen bezoekers die jaarlijks naar Brugge komen er in 2015 ook effectief blijven wonen. In dat scenario wordt Brugge een snelgroeiende, multiculturele megapolis, met alle mogelijkheden en uitdagingen van dien. Tegen deze achtergrond worden de kunstwerken en persoonlijke verhalen van kunstenaars, architecten, wetenschappers, beleidsmakers en publiek met elkaar in verband gebracht. 

Brugge Triënnale 2015 is een organisatie van stad Brugge in samenwerking met Musea Brugge, Cultuurcentrum Brugge, Brugge Plus, het Entrepot en Concertgebouw Brugge. De werken komen aan bod in drie ‘archipels’:

  • Een tentoonstelling in de openbare ruimte: architecturale en sculpturale ingrepen, geluidsinstallaties en urban interventions.
  • Indoortentoonstelling
  • Congres, educatief luik en nevenprojecten

Aanvrager: Brugge Plus vzw 
Subsidiebedrag: 451 400

Naar overzicht


Bruges Beer Museum

Het project omvat een biermuseum dat gerealiseerd wordt op de markt van Brugge, op de eerste, tweede en derde verdieping van het postgebouw. Het biermuseum geeft een hedendaagse interpretatie over bier in de geschiedenis, over bier in België met unieke gistingswijzen en brouwmethodes, met de focus op de Brugse biergeschiedenis en het gruutverhaal. Er komt een zintuiglijke beleving van de grondstoffen op de zolderverdieping: mout, hop, gruut, gerst, veelgebruikte kruiden, etc. Er komen thema’s aan bod die nog niet besproken worden in de bezoekerscentra van brouwerijen. Bedoeling is om een hedendaagse, actuele en vooral interactieve versie van een ‘museum’ te maken. Elke bezoeker krijgt een Apple iPad Mini met hoofdtelefoon om op eigen ritme en volgens eigen interesses alle aspecten van het bier, haar geschiedenis en het brouwen te leren kennen. De tablet werkt via de ingebouwde camera met objectherkenning. De informatie wordt aangeboden in 10 talen. Op het eind van het bezoek heeft de bezoeker keuze tussen verschillende bieren die hij of zij kan degusteren (3 biertjes van 15cl zijn inbegrepen in de toegangsprijs). Er komt ook een shop met biergerelateerde producten.

Aanvrager: vzw Biermuseum Brugge
Subsidiebedrag: 330 616 euro

Naar overzicht


Multidisciplinair project 'Sensatie en Sensualiteit' - Rubens en zijn Erfenis

Het multidisciplinaire project 'Sensatie en Sensualiteit: Rubens en zijn erfenis' vindt plaats in het Paleis voor Schone Kunsten van 25 september 2014 tot 4 januari 2015 en reist daarna verder naar de Royal Academy of Arts in London (24 januari - 10 april 2015). Het project bestaat uit een thematische tentoonstelling rond de Vlaamse meester en zijn invloed op de culturele ontwikkeling van Europa, en een muzikale, literaire en cinematografische omkadering. De tentoonstelling is een coproductie in samenwerking met het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen en de Royal Academy of Arts in London. De tentoonstelling geeft een thematisch overzicht van Rubens' oeuvre, aangevuld met werken van kunstenaars die over de eeuwen heen werden beïnvloed door de Vlaamse meester. Een interactieve bezoekersgids maakt de bezoekers wegwijs. De tentoonstelling wordt aangevuld met een muzikaal programma met acht concerten die aansluiten bij de zwierige, kleur- en contrastrijke stijl van Rubens. Daarnaast vormen de teksten geschreven door 6 verschillende schrijvers de literaire rode draad door de bezoekersgids en wordt het werk van Rubens ook vanuit het oogpunt van de filmkunst bekeken met een hommage aan de Vlaamse documentairemaker Henri Storck. De tentoonstelling in het PSK wordt zeer belevingsgericht uitgewerkt. Naast de thematische opstelling wordt ook een multimedia videogids voorzien die de bezoeker wegwijs maakt in de tentoonstelling.

Via deze videogids kan de toerist de tentoonstelling op zijn/haar eigen tempo bezoeken en kan hij/zij de informatie selecteren die voor hem/haar belangrijk is, inspelend op verschillende kennisniveaus (van experten tot leken en ook op kindermaat). Deze videogids is toegankelijk voor een breed publiek en zal beschikbaar zijn in het Nederlands, Frans, Engels en Duits.

Aanvrager: Paleis voor Schone Kunsten
Subsidiebedrag: 100 117 euro

Naar overzicht


De topstukken uit de collecties van de Brusselse musea

Op 18 mei 2016, de Internationale Dag van het Museum, een dag die georganiseerd wordt door ICOM (International Council of Museums), zal een grootschalige on- en offline promotiecampagne gelanceerd worden met intrigerende verhalen over de topstukken in de collecties van de Brusselse musea, waarbij het publiek actief betrokken wordt (iedereen ambassadeur). Met dit project wil men de zichtbaarheid van Brussel als museumstad / kunst-hoofdstad vergroten en het  bewustzijn en erkenning voor de Brusselse meesterwerken, in binnenland en buitenland, verhogen. Dit moet leiden tot een verhoogd museumbezoek (en een stijging van het aantal overnachtingen) en daaraan gekoppeld een grotere zorg voor permanente collecties met een duurzame positionering

De campagne bestaat uit verschillende onderdelen, met als belangrijkste een projectwebsite (beschikbaar in het Nederlands, Engels, Frans, Duits, Spaans, Japans, Chinees, Arabisch en Russisch). De website brengt de topstukken tot leven, legt linken met andere kunstwerken, andere locaties, landen van herkomst. Dit alles met een belangrijke rol voor ‘storytelling’. Ook praktische info over musea, evenementen en transport komt aan bod in een interactieve applicatie die de topstukken laat ervaren. Via sociale media zal het publiek ook een belangrijke rol spelen: interactie voor, tijdens en na de campagne.

Aanvrager: Brusselse Museumraad vzw
Subsidiebedrag: 160 972 euro

Naar overzicht


Toeristische exploitatie Abdij van Park

In opdracht van Toerisme Vlaanderen maakte het bureau ZKA een conceptnota over de toeristische ontsluiting van Abdij van Park. Doelstelling van de studie was een toeristisch concept te ontwikkelen voor de site zodat potentiële toeristische functies (gedragen door stakeholders) in kaart werden gebracht. Het eindadvies van de studie geeft aanbevelingen op vlak van drie hoofdfuncties (museum, meeting/verblijf en evenementen) en geeft daarnaast ook aanbevelingen op vlak van ontsluiting en beleving van de site. 

De studie biedt een onontbeerlijk vertrekpunt voor de verdere exploitatie van de site. De exploitatie verder uittekenen en vormgeven vereist evenwel een specifiek aan dit project gekoppelde projectcoördinator, waarvoor subsidie wordt gevraagd. Eerder dan deze expertise te zoeken bij een extern studiebureau, wil men een projectcoördinator aanwerven die ingebed is in de bestaande structuren van de stad (Toerisme Leuven) en die op die manier de materie echt in de vingers kan krijgen en zich in de diepte kan inwerken in het project.

Aanvrager: Stad Leuven
Subsidiebedrag: 177 900 euro

Naar overzicht


De Smaak van Mechelen - Ontdek de culinaire bierstad in gezelschap van Keizer Karel en Margaretha van Oostenrijk

Het project omvat een éénmalig culinair evenement in juni 2015, met daaraan gekoppeld de productontwikkeling van een permanent culinair aanbod. Er wordt enerzijds een openingsevenement ingericht in juni 2015. Hierbij kunnen de deelnemende actoren hun initiatieven onder de aandacht brengen. Er zullen premières plaatsvinden van de activiteiten (diner-in-the-sky, pop-up restaurant, culinaire wandeling, workshops, …).  Tijdens de openingsweekends wordt een ronde ‘Proef de Smaak van Mechelen’ met de ReCa uitgewerkt. Anderzijds is er ook plaats voor productontwikkeling van het permanent aanbod. Hierbij wordt gefocust op het ontwikkelen van een story-line rond de culinaire identiteit van Mechelen:

  • de brouwgeschiedenis van Mechelen met brouwerij het Anker, Lamot en de talrijke andere brouwerijen
  • de brouwgeschiedenis wordt in het verhaal cultuurhistorisch verbonden aan de historische figuren van Keizer Karel (Carolus) en Margaretha van Oostenrijk (Margriet bier) en de bezienswaardigheden in de stad die aan deze figuren gelinkt zijn
  • met brouwerij het Anker wordt ingezet op de kwaliteit van de internationale uitstraling.
  • Er wordt een bijkomende belangrijke focus gelegd op het thema ‘vrouwen en bier’. Hiervoor zal worden samengewerkt met journaliste, sommelier en docente Sofie van Rafelghem.   

Het permanente aanbod bestaat uit een themawandeling 'De smaak van Mechelen', een zoektocht  ‘Mechelen bierstad’, een culinair aanbod op vaste tijdstippen.

Aanvrager: Stad Mechelen
Subsidiebedrag: 35 927 euro

Naar overzicht


Belmodo City Hotspot App

Belmodo gaat een hotspot applicatie ontwikkelen en gratis lanceren. Het is een applicatie met de leukste & beste adressen om op een buitengewone manier in Vlaanderen te shoppen, te eten/drinken, te logeren & mode te beleven. Modeicoon Tiany Kiriloff zal het gezicht worden van de applicatie. Het is de bedoeling om de internationale en nationale toeristen vanuit de modebeleving in de Vlaamse Kunststeden (en de kust) in vervoering te brengen maar ook vanop afstand te inspireren om de Vlaamse kunststeden, Brussel en de Kust te ontdekken en er te consumeren.  

Aanvrager: Kiriloff - Foré VOF
Subsidiebedrag: 67 839 euro

Naar overzicht


 


Informatie Impulsprogramma Vlaamse Kunststeden - Brussel 2014

Hier vind je meer informatie over het Impulsprogramma Vlaamse Kunststeden - Brussel 2014 - dit is louter ter informatie, de oproep is afgesloten: