Impulsprogramma Vlaamse Kust 2012

golfbreker
Na drie Kustactieplannen stemde de Vlaamse regering in 2010 in met een Toeristisch Impulsprogramma voor de Vlaamse Kust. De betoelaagde projecten moesten de toeristische meerwaarde van de Vlaamse kust vergroten en bijdragen tot de realisatie van het strategische beleidsplan voor toerisme aan de kust 2009-2014.

Goedgekeurde projecten Impulsprogramma Vlaamse Kust 2012

Hieronder vind je een overzicht van de ingediende projecten voor het Impulsprogramma Kust die in 2012 mochten rekenen op een subsidie. Klik in de tabel op de naam van het project voor meer informatie.

ProjectnaamAanvragerSubsidiebedrag
Oostende Oosteroever: verhuis Yachtclub OSRCOSRC vzw250 000 euro
Lakeside ParadiseLakeside Paradise vzw250 000 euro
Toeristische opwaardering Venetiaanse en Koninklijke GaanderijenStad Oostende250 000 euro
Strandhuizen voor de strandreddingsdienst - fase 2Stad Blankenberge46 250 euro
Verhoogde veiligheid ikv het nieuwe kitesurfreglementIKWV25 531 euro
De toeristische ontsluiting van de haven van ZeebruggeRederij Franlis nv43 137 euro
Plaatsen van klimconstructies op het strandGemeente Koksijde52 500 euro
Opwaardering Kennedyplein VosseslagGemeente De Haan250 000 euro
Renovatie en uitbreiding van sanitaire voorzieningenKYCN69 329 euro
Hotelinnovatie: een golf van vernieuwing - deel 2Westtoer apb192 375 euro
Vakantiewoningen aan Zee: Kruispuntbank voor efficiënt toeristisch ondernemen door de toeristische verhuurkantoren - Kwaliteitsverbetering (fase 3)CIB Kust vzw87 609 euro
Kust omhelst erfgoedVzw Dement40 996 euro
De Vlaamse Kust: zichtbare toegankelijkheidWestkans vzw47 220 euro
Beaufort 04 fase 2Vzw Ku(n)st137 500 euro
Meeting aan ZeeWesttoer apb99 545 euro
Een toeristische referentiegids voor de KustWesttoer apb88 979 euro
Lancering On-line Realtime aanbod Huurvakantiewoningen aan de kustWesttoer apb100 000 euro
Wereldkampioenschappen Cyclocross Koksijde 2012Gemeente Koksijde205 689 euro
Dranouter Bad 2012-2013-2014: een belevingsfestival aan de KustVzw Folkfestival Dranouter33 340 euro
 

Oostende Oosteroever: verhuis Yachtclub OSRC
Dit project wil de Ostend Sailing & Racing Club herlocaliseren naar de Halve Maandijk op de nieuwe oostelijke havenmuur. In het kader van het Masterplan voor de ontsluiting van de Oosteroever in Oostende past de huidige clublocatie niet meer in de toekomstige woonzone en in het toekomstig duinenlandschap. Tevens is de constructie van het huidige OSRC clubgebouw verouderd (>20j en bovendien een tijdelijke constructie) en voldoet het niet meer aan de huidige normen. Een verhuis naar de Halve Maandijk is dus noodzakelijk geworden. De herlocalisatie van de OSRC Yachtclub omvat de constructie van een nieuw clubgebouw voorzien van de nodige basisinfrastructuur voor watersportbeoefenaars, strandrecreanten en passanten. De ligging op deze toplocatie betekent een toeristische meerwaarde en maakt bovendien een toeristisch-recreatieve functie mogelijk.

Aanvrager: OSRC vzw
Subsidiebedrag: 250 000 euro

Naar overzicht


 

Lakeside Paradise
Nieuw Watersportcentrum op Put De Cloedt, een zoetwaterplas van 11ha die deel uitmaakt van het project “Duinenwater”, met bijhorende accommodatie. Op de plas zelf: het installeren en in gebruik nemen van de eerste wakeboard- en waterskikabelbaan in Vlaanderen met daarnaast het aanbieden van andere watersporten zoals windsurfen, roeibootjes, kajakken en kajak polo, optimist zeilen, stand up peddelboards, duikcursussen.. Het project omvat ook de bouw van een clubhouse met onthaal, berging voor watersportmateriaal, sanitair, kleedruimtes, leslokaal, polyvalente ruimte en een jeugdherberg. Deze aanvraag heeft alleen betrekking op het watersportgedeelte met bijhorende accommodatie.

Aanvrager: Lakeside Paradise vzw
Subsidiebedrag: 250 000 euro

Naar overzicht


Toeristische opwaardering Venetiaanse en Koninklijke Gaanderijen
De Venetiaanse en Koninklijke Gaanderijen vormen een uniek onderdeel van de wandeldijk in Oostende.
De Stad Oostende wil de Gaanderijen renoveren in verschillende fases, omdat dit historisch bouwwerk in slechte staat verkeert (losliggende tegels, stenen enz.)

Met de renovatie van de Venetiaanse en Koninklijke Gaanderijen wil de Stad Oostende inspanningen doen om tot een kwaliteitsverbetering te komen, door bijkomend te investeren in toeristische aankleding. Dit moet leiden tot het opwaarderen van de toeristische infrastructuur en het veilig stellen van dit unieke, historische erfgoed. Concreet komt er naast de algemene bouwkundige renovatie ook een toeristische invulling. Er komt een toeristische wandeling in de Venetiaanse Gaanderijen met de hulp van presentatieborden o.a.over de historiek van de site, oude en recente ontwikkelingen, speciale evenementen.

Daarnaast zijn er wisselende thema-wandelingen of fototentoonstellingen waarbij gebruik zal gemaakt worden van een vast ophangsysteem dat wisselende presentatieborden toelaat. En er komt ook accentverlichting om de architectuur nog meer in de verf te zetten.

Ook voor de Koninklijke Gaanderijen komt er een toeristische wandeling door middel van presentatieborden o.a. over de historiek van de Koninklijke Gaanderijen. Dit uniek bouwkundig erfgoed zal verder geaccentueerd worden door het plaatsen van houten zitbanken naar origineel model en het aanbrengen van verlichting (lusters) naar historisch model. De historische nissen zullen een originele invulling krijgen. Tijdens de werken zal het bouwwerk op een originele manier ingepakt worden. Op de doeken komen toeristisch aantrekkelijke beelden van vroeger en nu, aangevuld met toeristische informatie hierover. De doeken zullen tijdens de verschillende fases aangebracht worden en achteraf een nieuwe bestemming krijgen. Een ander onderdeel van de toeristische aankleding is het toegankelijk maken van een deel van het dak van de Koninklijke Gaanderijen. Recreanten zullen op die manier kunnen genieten van een prachtig uitzicht op strand, zee en de skyline van Oostende.

Aanvrager: Stad Oostende
Subsidiebedrag: 250 000 euro

Naar overzicht


 

Strandhuizen voor de strandreddingsdienst – fase 2
Plaatsen van moderne en kwalitatieve beachhouses op het strand voor de strandredders. Deze moeten de huidige badkarren, die verouderd zijn en niet langer voldoen aan de huidige behoeften, vervangen en moeten bijdragen tot een versteviging van het “hippe” imago van het strand.

In 2011 kreeg de stad Blankenberge reeds subsidie voor het plaatsen van 2 beachhouses voor de strandredders. Nu wordt subsidie aangevraagd voor de overige 5 beachhouses.

Onder de beachhouses zullen lockers ter beschikking gesteld worden, waar de strandgasten en baders hun waardevolle spullen (portefeuille, gsm, camera, netbook) op een veilige manier kunnen achterlaten. De beachhouses zullen ook voorzien worden van een flatscreen waarop toeristische informatie zal geplaatst worden, alsook informatie over het strand zelf en in geval van verloren gelopen kinderen zal onmiddellijk een bericht met eventuele foto op dit scherm verschijnen.

Op het dak van de strandhuizen tenslotte zal het nummer van de bewaakte zone op groot formaat geschilderd worden, zodat dit een eventuele reddingsoperatie met helikopter kan bespoedigen.

Aanvrager: Stad Blankenberge
Subsidiebedrag: 46 250 euro

Naar overzicht


 

Verhoogde veiligheid ikv het nieuwe kitesurfreglement
Op 28 januari 2011 werd een nieuw kitesurfreglement goedgekeurd op het kustburgemeestersoverleg. Dit reglement, dat ondertussen ook door alle kustgemeenten werd aangenomen, stipuleert diverse bepalingen met als doel de veiligheid van kitesurfers, andere watersporters en omstaanders te verhogen. Om alle bepalingen van het reglement na te leven dienen IKWV en de clubs te investeren in materiaal om de watersportzones optimaal te beveiligen. Dit materiaal omvat onder andere kite- en informatieborden, infoborden voor de lanceerzones, boeien, kettingen, schakels, gewichten, lycra’s, portofoons,…

Aanvrager: IKWV
Subsidiebedrag: 25 531 euro

Naar overzicht


 

De toeristische ontsluiting van de haven van Zeebrugge
De rederij Franlis uit Oostende, met meer dan 45 jaar ervaring in het toeristisch passagiersvervoer op zee, nam in 2009 de uitbating van de havenrondvaarten in Zeebrugge (rederij EURO-LINE) over. Omdat het bestaande vaartuig niet voldeed aan de verwachtingen en comforteisen van de passagiers, investeerde de rederij begin 2011 in een nieuw vaartuig. De Zephira is het nieuwste passagiersvaartuig van België met 2 ruime binnendekken en 1 panoramisch buitendek en kan 200 personen in alle comfort en in alle seizoenen aan boord ontvangen (rolstoeltoegankelijk). Omdat het financieel niet mogelijk is om op elk van de 400 jaarlijkse rondvaarten een gids te voorzien (jaarlijks budget: 26.000 EUR) wenst de rederij te investeren in geautomatiseerde begeleiding aan boord. Dit systeem zal gebruik maken van audiogids technologie met GPS en de bezoekers de correcte informatie en uitleg meegeven tijdens de rondvaart in de haven. Bijkomend worden de gegevens van voorbijvarende of aan de kaai liggende schepen vertoond via het AIS-systeem, samen met het “live” parcours in de haven. Dit wordt uitgewerkt voor diverse doelgroepen (kinderen, jongeren, volwassenen) én in diverse talen, zodat een breed publiek (ook anderstaligen) wordt aangesproken. Het passief “bootje varen” wordt op die manier een “interactieve en belevingsgerichte ontdekking op maat” in de haven van Zeebrugge en zal uniek en innovatief zijn in zijn soort in België. Bijkomend wordt een applicatie ontwikkeld, zodat in de nabije toekomst de passagiers op hun eigen smartphones de rondvaart kunnen volgen en de noodzakelijke informatie kunnen opvragen. Dit systeem zal de “live” gidsen voor groepen niet vervangen maar complementair werken voor individuele passagiers, die nu in de kou blijven staan en zich moeten behelpen met een folder.

Aanvrager: Rederij Franlis nv
Subsidiebedrag: 43 137 euro

Naar overzicht


 

Plaatsen van klimconstructies op het strand
Zowel binnen het jeugdbeleidsplan als het beleidsplan Toerisme wordt het aanbod afgestemd op de noden en wensen van specifieke doelgroepen. Aangezien Koksijde-Oostduinkerke een familiale badplaats is, vormen de jonge gezinnen met spelende kinderen van 3 tot 12 jaar dan ook een belangrijke doelgroep. De inplanting van speeltoestellen op het strand biedt een stimulans om jonge gezinnen aan te trekken. De gemeente Koksijde zou een klimconstructie plaatsen. Een dergelijk speeltoestel is voldoende groot om als trekpleister te dienen, maar ook niet zo groot dat het storend zou zijn op het strand. Er wordt ook een glijbaan aan het toestel voorzien. Daardoor wordt het toestel een aanvulling op de speelmogelijkheden die het strand nu al biedt. Jonge gezinnen worden op die manier extra gemotiveerd om hun vakantie aan de Vlaamse kust door te brengen. Met een toenemende vergrijzing van de kust wordt het heel belangrijk om de kustgemeenten - en meer bepaald Koksijde- aantrekkelijk te maken voor kinderen en jonge gezinnen. Meer speelruimte geeft daartoe zeker al een belangrijke aanzet. De aanvraag betreft concreet het plaatsen van een ruimtenet met een glijbaan op het strand op 3 verschillende locaties,nl. in Sint-Idesbald, in Koksijde-Bad en in Oostduinkerke-Bad.

Aanvrager: Gemeente Koksijde
Subsidiebedrag: 52 500 euro

Naar overzicht


 

Opwaardering Kennedyplein Vosseslag
Opwaardering en herinrichting van het Kennedyplein en de Kennedylaan, in het kader om Vosseslag uit te breiden als toeristische zone. De Vosseslag vormt de verbinding tussen Bredene en De Haan-Centrum. Het golfterrein, de ligging nabij het strand, de natuurlijke polderlandschappen, zijn enkele van de troeven van de Vosseslag.
Het Kennedyplein (± 7 500 m²) vormt het kloppend hart van de Vosseslag, gelegen vlakbij de Driftweg; zowel voor bezoekers, tweede verblijvers als de lokale bevolking. Het driehoekige plein is echter dringend toe aan vernieuwing om de uitstraling van deze toeristische zone een boost te geven.
Het plein vormt de belangrijkste locatie voor evenementen als de Vosseslagfeesten en de Garnaalfeesten. Deze toeristische hoogdagen zijn uiteraard gebaat bij een hedendaags, verzorgd plein.
Het Kennedyplein dient te worden ingericht als een functioneel dorps- en marktplein. De vroegere functies zullen overgenomen én aangevuld worden in een actueel kader (parking, markt, evenementenplein, …).
Het bestaande gemeenschapsgebouw (± 240 m²) op het Kennedyplein dient te worden gesloopt en vervangen door een nieuw gebouw dat aangepast is aan de hedendaagse comfortnormen.
Het nieuwe gebouw zal heel wat mogelijkheden bieden: een multifunctionele zaal, een toeristisch infopunt, openbaar sanitair aangepast aan personen met een beperking, en een ontmoetingsruimte.
De multifunctionele zaal moet uitgespeeld worden als 'all-weather'-faciliteit. Heel wat georganiseerde buitenactiviteiten kunnen hier onderdak vinden bij typische Belgische zomers…
Het huidige toeristisch infopunt op de Vosseslag is momenteel niet meer dan een elementair tuinhuisje zonder verwarming en internetverbinding. Om de dienstverlening naar een hoger niveau te brengen, dringt de bouw van een nieuwe infrastructuur zich op.
Het gebouw zal ook een openbaar toilet omvatten (nu is er op de Vosseslag enkel een openbaar toilet aan het strand) waarbij rekening werd gehouden met de reglementeringen voor personen met een beperking.
De ontmoetingsruimte zal vooral een aangename plaats zijn voor de frequente Vosseslagbezoekers, de tweede verblijvers en de lokale bevolking.
Deze aanvraag omvat de kosten voor een nieuw gemeenschapsgebouw met toeristisch infopunt, openbaar sanitair, multifunctionele zaal en ontmoetingsruimte. (exclusief kosten voor heraanleg plein!).

Aanvrager: Gemeente De Haan
Subsidiebedrag: 250 000 euro

Naar overzicht


 

Renovatie en uitbreiding van sanitaire voorzieningen
Dit project kadert in de renovatie van de jachthaven en de volledige site van de Krommehoek.
Bij de ondertekening van de concessieovereenkomst in 2007 tussen het Vlaams Gewest enerzijds en de Koninklijke Yacht Club Nieuwpoort anderzijds engageerde de KYCN zich om een investeringsprogramma van 933.800 Euro uit te voeren.

Een deel van dit programma werd reeds gerealiseerd, met de aankoop van een bootlift, de installatie van een ecoponton, de aanpassing van de brandstofbevoorrading aan de strengste milieueisen, …
Ook de uitbreiding van het sanitair blok werd gespecifieerd in de opgelijste investeringen.
Zowel een uitbreiding van de capaciteit als een vernieuwing van de technische installatie dringt zich nu op. Aan het volume van het gebouw wordt niets veranderd. Alles wordt gerealiseerd door het optimaliseren van het bestaande volume.
Het aantal douches wordt opgetrokken van 10 naar 14, waaronder 2 doucheruimtes die uitgerust worden met een wastafel.

Zowel bij de dames als bij de heren wordt ook het aantal toiletten en urinoirs verhoogd. Het aantal wastafels blijft ongewijzigd maar de tafels worden nu ook voorzien van warm water. Daarnaast wordt ook een toilet voor minder mobiele mensen voorzien.
Deze capaciteitsverhoging is nodig omdat het aantal ligplaatsen werd uitgebreid met 80 ligplaatsen wat zowel zijn invloed heeft op het aantal leden als op het aantal bezoekers .

Daarnaast werd in 2010 ook gestart met een zeilschool voor de jongeren. De meeste jongeren zijn Belgen, hoewel ook buitenlanders deze stages volgen.

Bovendien worden jaarlijks op de site van de Krommehoek ook één of meerdere internationale wedstrijden georganiseerd voor zwaardboten, dit kan zowel een Wereldkampioenschap of een Europees Kampioenschap zijn (bv in 2012 wordt in juli het WK Splash georganiseerd met 150 boten en gedurende de twee laatste weken van augustus het Jeugd Europees Kampioenschap Laser met 250 boten). In 2011 kon de vzw KYCN rekenen op 185 boten, goed voor een 1.000 tal personen die gedurende een week gebruik maakten van de accommodaties van de KYCN. De installatie van het kunstwerk 'Le vent souffle ou il veut' van Daniël Buren (Beaufort) op de punt van het schiereiland is volgens de projectindiener voor de site van de Krommehoek een pluspunt waardoor er vaak wandelaars komen op de Krommehoek. En dit zal nog versterkt worden als de Stad Nieuwpoort volgende winter de wandelpromenade zal uitbreiden tot op de Krommehoek.

Aanvrager: KYCN
Subsidiebedrag: 69 329 euro

Naar overzicht


 

Hotelinnovatie: een golf van vernieuwing – deel 2
Dit project richt zich in eerste instantie tot alle commerciële kusthotels die de intentie hebben om hun onderneming te innoveren. Bedrijven opgericht en ondersteund in het kader van Toerisme voor Allen zijn in dit project niet opgenomen.
Daarnaast wil Westtoer in dit project nagaan hoe de achteruitgang van het aantal hotelbedden kan gestopt worden. Concreet beoogt het project een 10-tal innovatiedossiers van bestaande hotels te kunnen ondersteunen met een innovatie-impuls. Met innovatiedossiers wordt bedoeld hotelprojecten die een belangrijke vernieuwing doorvoeren, die niet alleen nieuw is voor het hotel, maar ook voor de hotelsector van de Vlaamse Kust in het algemeen. Deze vernieuwing kan betrekking hebben op een product of dienst of op de manier waarop het hotel zichzelf promoot.

In 2010 werd het eerste deel van dit project goedgekeurd. De denktank kwam al drie maal samen en de criteria voor de toekenning van het advies en/of de innovatie-impuls werden vastgelegd. De denktank rond hotelinnovatie verzamelt een aantal experts die de verschillende pistes rond innovatie van hotels in kaart brengen en dit ter ondersteuning van de kusthoteliers die een project wensen in te dienen. 

In deze denktank zijn 2 groepen specialisten samengebracht. De eerste groep zijn de consulenten die zullen instaan voor de individuele kennisbegeleiding op maat in de ondernemingen. Naast deze consulenten, worden er ook onafhankelijke innovatie-experts uitgenodigd in de denktank. Deze experts geven voldoende zuurstof aan de denktank en zullen ook dienen als projectjury en als klankbord tijdens de uitvoering van de projecten.
Deze jury zal een grondige analyse uitvoeren van de haalbaarheid van de ingediende dossiers op basis van de vastgelegde criteria. Aan de hand van deze analyse zal de jury dan beslissen aan welke dossiers er advies en/of een innovatie-impuls gegeven zal worden.
Om recht te hebben op deze impuls moeten de hoteliers aantonen dat hun innovatieproject werd opgestart voor 30/10/2012 en beëindigd voor 30/10/2015. Voor de uitbetaling van de innovatie-impuls worden de verschillende innovatiedossiers gecontroleerd door de projectleider.
Daarnaast probeert het project inzicht te verwerven in de kwalitatieve en kwantitatieve manieren om het kusthotelproduct te verbeteren. Hotelinnovatie fase 2 is dus voornamelijk een investeringproject dat bestaat uit 2 onderdelen, met name : de toekenning van een innovatie-impuls aan bestaande hotels en het in kaart brengen van de manieren om het aantal kwalitatieve hotelbedden op peil te houden.

Aanvrager: Westtoer apb
Subsidiebedrag: 192 375 euro

Naar overzicht


 

Vakantiewoningen aan Zee: Kruispuntbank voor efficiënt toeristisch ondernemen door de toeristische verhuurkantoren – Kwaliteitsverbetering (fase 3)
Deze 3de fase van het project “Vakantiewoningen aan Zee: Kruispuntbank voor efficiënt toeristisch ondernemen door de toeristische verhuurkantoren” heeft als doel de huidige Kruispuntbank Vakantieverhuur van CIB Kust vzw uit te bouwen tot een online boekingssysteem, waarbij de boeking rechtstreeks gebeurt bij het vergund toeristisch verhuurkantoor dat zorgt voor de integrale afhandeling en administratie van de boeking.
Het realiseren van de online boekingen vereist een realtime synchronisatie met de kantoorsoftware voor het publiceren van tot op de minuut correcte boekingsgegevens. Daarnaast is een boekingsprotocol vereist, nl. het (evt. tijdelijk) blokkeren van periodes, betaling van een voorschot, confirmatie van de boeking in geval van betaling, terug vrijgeven van een geblokkeerde periode in geval van annulatie.
Het project voorziet daarnaast de nodige vormingsmomenten voor de zaakvoerders en medewerkers van de toeristische verhuurkantoren (opleiding module E-gov, opleiding module E-commerce).

Aanvrager: CIB Kust vzw
Subsidiebedragen: 87 609 euro

Naar overzicht


 

Kust omhelst erfgoed


De kust heeft een cultuur-historisch patrimonium waar de kustbewoners trots op mogen zijn. Het project ‘Kust omhelst erfgoed’ wil de trots van de kustbewoners over dit patrimonium aanwakkeren, hen meer betrekken bij het kusterfgoed en het toeristisch potentieel van het kusterfgoed ten volle ontwikkelen. Het project 'Kust omhelst erfgoed' bestaat concreet uit drie onderdelen:

  • het aanbieden aan de kustbewoners van een vormingstraject tot "kusterfhoeder"
  • het ontwikkelen van verschillende producten die voor de kustbezoeker aantrekkelijk zijn vanuit cultuur-toeristisch oogpunt (in eerste instantie voor Oostende, later ook voor andere kustgemeentes)
  • het integreren van erfgoed POI’s in een kustbrede digitale applicatie (West-Vlinderen *) om een zo breed mogelijk publiek te laten kennis maken met het erfgoedaanbod aan zee op een belevingsgerichte en hedendaagse manier. 

*West-Vlinderen is een themacampagne die Westtoer in 2012 zal lanceren. West-Vlinderen zal aan de hand van media en een mobiele applicatie de recreant informeren over de fiets- en wandelroutes in de 4 regio’s, goede adressen, evenementen, bezienswaardigheden, logiesmogelijkheden, enz.

Aanvrager: Vzw Dement
Subsidiebedrag: 40 996 euro

Naar overzicht


 

De Vlaamse Kust: zichtbare toegankelijkheid
Westkans vzw verzamelde en verwerkte de voorbije jaren veel informatie met betrekking tot de toegankelijkheid van de kustgemeenten. Deze informatieverzameling, gerealiseerd in het kader van het Kustactieplan, Interreg projecten, Gelijke Kansen projecten en opdrachten van Toerisme Vlaanderen leidde tot een breed aanbod aan toegankelijkheidsinformatie. De informatie is interessant voor zowel (inter)nationale toeristen, eigen inwoners als beleidsmakers.
Het gaat om toegankelijkheid van restaurants en café’s aan de zeedijk, toegankelijkheid van het fietsnetwerk, toegankelijke fietslussen, toegankelijkheid van openbaar sanitair, toegankelijkheid van logies (hotels, campings, jeugdverblijven, etc), infokantoren, musea, Zon, Zee, Zorgeloos en parkeerplaatsen (Navigeer en Parkeer).
Westkans wil alle beschikbare informatie bundelen, linken, verspreiden én, waar nodig, actualiseren.
Het doel is om actuele bestaande en nieuwe informatie via zoveel en zo divers mogelijke kanalen beschikbaar te maken voor toeristen, bewoners en gemeentebesturen. De toegankelijkheidsinformatie zelf moet ook optimaal toegankelijk zijn.
Daarnaast wil men toeristische diensten en infokantoren het belang en de meerwaarde van toegankelijkheidsinformatie duidelijk maken en tools aanreiken om communicatiestrategieën te ontwikkelen rond deze informatie en zo een breder en diverser publiek aan te spreken.
Via een netwerkevent (toegankelijkheidsdag) wil men ook de reissector bewust maken van het aanbod en zo de toeristische aanbieders in contact brengen met de organisatoren.

Aanvrager: Westkans vzw
Subsidiebedrag: 47 220 euro

Naar overzicht


 

Beaufort 04 fase 2
De 2de fase van het in 2011 goedgekeurde project "Beaufort04" heeft als doel de publiekswerking en het publicatiebeleid van Beaufort04 te versterken. Concreet gaat het om realisatie van een aantal publicaties zoals een verbeterde uitgave van de succesvolle wandelgids i.s.m. de toeristische diensten en Westtoer en De Kusttram-DeLijn en De Standaard. Daarnaast zal ook werk worden gemaakt van een fietskaart met specifieke toeristische aandacht voor de Beaufortroute ism Westtoer en van de kustimagoversterkende meertalige catalogus “Beeldenpark aan zee / Beaufort04” met ook een digitaal “BeaufortBladerBeeldenboek” in PDF-formaat .

Daarnaast wil de vzw ook inzetten op publiekswerking en onthaal met onder meer de ontwikkeling en realisatie van een kwalitatieve bewegwijzering en publieke duiding van de Beaufortlocaties. Er is ook de ontwikkeling en coördinatie van het project “Ku(n)stcaravan”: 9 dagevenementen voor gezinnen met kinderen ism de toeristische diensten, de Standaard, "VLIEG" en diverse andere mediapartners. De vzw zal ook democratisch geprijsde Beaufort-busreizen organiseren met een opgeleide meertalige gids en wil een verbeterd onthaal realiseren door opleidingen voor medewerkers/partners met een onthaalfunctie.

Voor de officiële opening van Beaufort04 werd tevens een openingsreceptie georganiseerd voor 600 genodigden in de Vismijn te Nieuwpoort.

Aanvrager: Vzw Ku(n)st
Subsidiebedrag: 137 500 euro

Naar overzichtMeeting aan Zee
Het promootbare meetingtoerisme aan de Kust is vrij beperkt in volume in vergelijking met het leisure toerisme. Nochtans biedt deze sector ook opportuniteiten voor het kusttoerisme- niet alleen omwille van de relatief hoge bestedingen die het met zich meebrengt, maar ook omwille van de complementariteit met het leisuretoerisme - waardoor de infrastructuur op een optimale wijze kan worden ingezet. Het project Meeting aan Zee is een onderzoeksproject dat een dieper inzicht wil bieden in de specifieke kenmerken en mogelijkheden voor het meetingtoerisme aan zee. Het onderzoeksproject bestaat uit diverse fasen. In fase 1 (november 2012) zal het meetingaanbod in kaart worden gebracht. In fase 2 (november 2012-januari 2014) wordt er een inschatting gemaakt van de globale vraag naar meetings aan de kust. In fase 3 (februari 2013-maart 2014) komt er dan een onderzoek naar de kenmerken van de meetingmarkt aan de kust. In fase 4 (februari 2013-mei 2013) wordt de positie van de kust op de meetingmarkt onderzocht. Fase 5 (september 2013-juni 2014) omvat het opstellen van een monitoringsysteem. In fase 6 (april 2014) komt er een workshop met de sector om de verkregen inzichten te communiceren. Fase 7 tenslotte (juli 2014- oktober 2014) is bedoeld voor de uiteindelijke rapportering en het formuleren van een aantal aanbevelingen voor de sector en het beleid, zowel naar productontwikkeling als naar marketing.

Aanvrager: Westtoer apb
Subsidiebedrag: 99 545 euro

Naar overzicht


Een toeristische referentiegids voor de Kust
Het project omvat de samenstelling, de publicatie, de verspreiding en de promotie van een commerciële toeristische gids voor de Vlaamse Kust. Dit in nauw overleg met de tien kustgemeenten, de provincie West-Vlaanderen (via Westtoer apb) en een (nog te bepalen) uitgever. Het project wil een inhoudelijke, financiële en communicatie ondersteuning bieden bij het opmaken, het publiceren, het verspreiden en het promoten van een toeristische gids voor de Vlaamse Kust. De gids is een commerciële gids die via een netwerk van distributiekanalen in België en Nederland verspreid wordt. De gids heeft tot doel het verblijfstoerisme aan de Kust te promoten, alsook te fungeren als informatief referentiekader m.b.t. de toeristisch-recreatieve mogelijkheden die de Kust biedt op vlak van logies, gastronomie, cultuur, natuurbeleving, toeristische attracties en musea, fietsen en wandelen, evenementen… De gids dient verder praktische informatie te verschaffen omtrent reddingsdiensten, EHBO, restaurants, café’s, strandclubs, etc…

Aanvrager: Westtoer apb
Subsidiebedrag: 88 979 euro

Naar overzicht


Lancering On-line Realtime aanbod Huurvakantiewoningen aan de kust
Het project beoogt in hoofdzaak de promotie van een online boekingsmodule voor huurvakantiewoningen aan de Kust. Deze module zal in het najaar van 2013 volledig operationeel zijn.
Vakantie wordt steeds vaker online geboekt. Dit betekent dat de campagne ook in hoofdzaak online zal gebeuren. Voor wie al online is, zal het immers een kleine stap (of klik) zijn om op de boekingssite te komen.
Een goede ranking in de zoekmachines is een belangrijk aandachtspunt tijdens de realisatie van de webmodule. Maar ongetwijfeld zullen ook adword-campagnes (belangrijkste termen in combinatie met de locatie) een cruciale rol spelen.
De campagne zal ook gedeeltelijk offline gevoerd worden. Maar het is niet de bedoeling om een brochure te maken waarin alle vakantiewoningen opgenomen worden en die dan via toeristische diensten te verdelen. Wel kunnen in het verlengde van mediacampagnes die de bestemming Kust promoten naar de specifieke doelgroep van vakantiewoningen extra bijlages gerealiseerd worden over de troeven van een vakantiewoning en/of de erkende verhuurkantoren. Daarbij kan dan verwezen worden naar de website voor concrete informatie en boekingen.

Aanvrager: Westtoer apb
Subsidiebedrag: 100 000 euro

Naar overzicht


Wereldkampioenschappen Cyclocross Koksijde 2012
Net als in 1994 staat Koksijde opnieuw paraat om de veldritvedetten en hun supporters te ontvangen voor het WK Cyclocross. Het bestuur besliste om niet in zee te gaan met een organisatiebureau, maar de coördinatie en volledige realisatie van dit topsportevenement in eigen handen te houden, gezien de ervaring en kennis van zaken op het gebied van veldrijden. Daartoe werd een gemeentelijke evenementcoördinator aangesteld om samen met verschillende gemeentelijke diensten de kar te trekken en om een succes te maken van het evenement. De gemeente Koksijde wil dit evenement zoveel als mogelijk een nationale en internationale uitstraling geven. Dit WK heeft een internationale uitstraling gezien er ruim 300 internationale journalisten naar Koksijde afzakken. Maar het evenement betekent ook 35 uren live TV met naar schatting 45 miljoen kijkers en meer dan 30.000 mensen die op WK-vakantie zijn aan onze Belgische Kust.

Bedoeling is om ook niet-sportliefhebbers warm te maken voor het WK Cyclocross (bijv. kinderen, cultuurliefhebbers,…) want de gemeente Koksijde wil van het WK Cyclocross 2012 een familiaal gebeuren maken. Terwijl de liefhebbers genieten van de sportieve strijd kunnen de andere gezinsleden of vrienden op een andere manier comfortabel genieten van de toeristische troeven die Koksijde te bieden heeft bij de talloze nevenactiviteiten tijdens en naar aanloop van het evenement.
Daarnaast wil de gemeente Koksijde zich met dit evenement ook profileren als een sportgemeente, waar er het hele jaar door talloze sporten te beoefenen zijn. Jaar na jaar wordt daarin dan geïnvesteerd en daarbij heeft de gemeente Koksijde oog voor alle sporttakken (watersporten, tennis, voetbal, basket, golf, petanque, duivensport,… om er maar enkele te noemen).

Aanvrager: Gemeente Koksijde
Subsidiebedrag: 205 689 euro

Naar overzicht


Dranouter Bad 2012-2013-2014: een belevingsfestival aan de Kust
Dranouter-Bad is een ééndaags muziek- en belevingsfestival met als voornaamste doelgroep mensen met een mentale beperking. Op de laatste donderdag van april (26/04/2012, 25/04/2013,24/04/2014) wordt op het strand en de zeedijk van De Panne een evenement aangeboden dat een zeer laagdrempelig participatief aanbod (workshops, doe-activiteiten, straattheater,...) combineert met een gevarieerde muziekprogrammatie. Dranouter-Bad wil artistiek uitdagend zijn voor de doelgroep. Maar naast de specifieke doelgroep is ook het gewone publiek welkom. Door samenwerking met hogescholen is er een professionele omkadering die voldoet aan alle vereisten van de doelgroep, zowel op het vlak van fysieke toegankelijkheid en aangepaste faciliteiten als op het vlak van signalisatie en communicatie op maat. Er is ook een verzorgingstent en persoonlijke begeleiding op maat van de individuele bezoekers voorzien. Dranouter-Bad biedt deze doelgroep een unieke belevingsdag aan op het strand en plaatst zo actieve kustbeleving open voor deze moeilijk bereikbare (of zelden bediende) doelgroep. Dranouter-Bad wil als opstap dienen voor verdere actieve kustbeleving (daguitstap of verblijfstoerisme) van de doelgroep aan de Kust.

Aanvrager: Vzw Folfestival Dranouter
Subsidiebedrag: 33 340 euro

Naar overzicht

impuls kust

Top