Information Office

De Information Office zorgt er voor dat de nodige organisatiebrede informatiesystemen voorhanden zijn zodat heel Toerisme Vlaanderen zijn business doelstellingen kan bereiken. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de verschillende afdelingen en offices.