Kennis van en ambassadeurschap voor Vlaamse Meesters door de Vlaming en Brusselaar

Toerisme Vlaanderen zet zowel in op bestemmingsontwikkeling als op internationale promotie rond Vlaamse Meesters. Eén van de doelstellingen in dit project is de fierheid van de Vlaming over de Vlaamse Meesters te laten toenemen.

Vlaming en Brusselaar als ambassadeur voor de Vlaamse Meesters

Door ook in te zetten op communicatie in Vlaanderen en Brussel wil Toerisme Vlaanderen de kennis en de fierheid van de Vlaming en Brusselaar over de Vlaamse Meesters verhogen. Een betere kennis van de Vlaamse Meesters en het Vlaamse Meester product moet de inwoners stimuleren om ambassadeurs te worden voor de Vlaamse Meesters.

Via een bevraging willen we nagegaan of Vlamingen en Brusselaars de Vlaamse Meesters kennen en in hoeverre ze hier fier op zijn. Hoe goed kennen de Vlamingen en Brusselaars onze Vlaamse Meesters? Kennen ze de bezienswaardigheden gerelateerd aan deze Meesters en denken ze dat de Vlaamse Meesters buitenlandse toeristen kunnen overtuigen om naar Vlaanderen te komen?

Dit onderzoek werd een eerste keer uitgevoerd in 2016. Nu de Vlaamse Meesters gedurende twee jaar volop in de kijker gezet zijn, voerden we het onderzoek opnieuw uit met als doel na te gaan of de kennis en fierheid van de Vlaming over de Vlaamse Meesters is toegenomen. De resultaten zijn positief.

De belangrijkste resultaten

De laatste jaren is er over de grenzen heen veel gecommuniceerd rond de Vlaamse Meesters en hun werken. Uit onderzoek blijkt duidelijk dat de bekendheid van de Vlaamse Meesters is sterk toegenomen tegenover 2016.

  • In 2019 geven meer respondenten spontaan de Vlaamse Meesters op als bekende schilders van Europa en van Vlaanderen en/of Brussel.
  • Rubens neemt de 1ste plaats over van Van Gogh.
  • In 2019 linken meer respondenten de Vlaamse Meesters aan Vlaanderen.
  • 20% meer Vlamingen kennen het begrip Vlaamse Meesters.
  • In 2019 kennen meer respondenten de schilderijen van de Vlaamse Meesters.
  • Het Lam Gods en het zelfportret van Rubens zijn de gekendste werken. 
  • Maar, in 2019 vindt slechts 14% de Vlaamse Meesters een echte troef om buitenlanders naar Vlaanderen en/of Brussel te lokken

 Kennis en houding Vlaming en Brusselaar tegenover Vlaamse Meesters

Bekijk hier het volledige onderzoek naar het ambassadeursschap bij de Vlamingen en Brusselaars voor de Vlaamse Meesters in Powerpoint of Pdf

Vlaamse Meesters figuur