Heb je een klacht over de werking van Toerisme Vlaanderen?

Stap 1

Leg je probleem of situatie uit aan de betrokken dienst, contactpersoon of dossierbehandelaar bij Toerisme Vlaanderen. Je vindt deze contactgegevens meestal op de brief of de e-mail die je ontving. Geen contactgegevens gevonden? Check www.toerismevlaanderen.be/contact of maak gebruik van het algemene contactformulier. We doen er alles aan om via overleg tot een goede oplossing te komen.

Stap 2

Vind je dat je onvoldoende bent geholpen? Richt je dan tot onze klachtenmanager. Deze start een onafhankelijk onderzoek en bekijkt hoe jouw klacht wordt behandeld.

 • Bezorg jouw klacht per brief, mail of telefoon. Beschrijf je klacht zo nauwkeurig mogelijk en vermeld zeker je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Anoniemen klachten kunnen niet worden behandeld. Voeg een kopie toe van alle (bewijs)stukken (zoals brieven, foto's, e-mailverkeer ...) die je klacht kunnen ondersteunen.
  Contactgegevens van de klachtenmanager:
  Klachtendienst van het beleidsdomein internationaal Vlaanderen
  Boudewijnlaan 30 bus 80
  1000 Brussel
  Tel. 02 553 60 32
  E-mail klachten@toerismevlaanderen.be 
 • De klachtenmanager stuurt de klacht door naar de klachtencoördinator van de bevoegde instelling.
 • De klachtencoördinator gaat op basis van een aantal elementen na of de klacht ontvankelijk is. Als je klacht wordt behandeld, dan ontvang je binnen de tien werkdagen een ontvangsmelding. Blijkt je klacht onontvankelijk te zijn, dan zal de klachtenbehandelaar dat schriftelijk motiveren.
 • Na ontvangst heeft de klachtencoördinator 45 kalenderdagen om jouw klacht te onderzoeken en te beantwoorden.

Stap 3

Heb je bovenstaande stappen doorlopen, maar ben je van mening dat je nog steeds onvoldoende bent geholpen? Neem dan contact op met de Vlaamse Ombudsdienst.

Naar boven