Klimaatverandering en toerisme

Poppies
Binnen de werking van Toerisme Vlaanderen rond duurzaam toerisme ontwikkelden we een vormingsbrochure over de wederzijdse impact van toerisme en klimaatswijziging.
  • Wat zijn de gevolgen van de klimaatwijziging voor de toeristische sector?
  • Biedt die onverwachte kansen voor Vlaanderen als toeristische bestemming?
  • Wie komt er internationaal in de kou te staan?
  • En warmen onze buurlanden zich al op voor toekomstige kansen?

Antwoorden op dit brandend actuele en complexe thema vind je

in de vormingbrochure 'Klimaatverandering en toerisme'.