Kunststeden

foto kunststad

 

Bewonersonderzoek toeristische draagkracht 2019-2020

In het voorjaar 2020 voerde Toerisme Vlaanderen in de steden Ieper en Genk gelijkaardige bewonersstudies toerisme uit zoals in de Vlaamse kunststeden¹. Bekijk de resultaten:

In het najaar van 2020 voerden we een zelfde bewonersstudie uit in Scheldeland (Aalst, Berlare, Bornem, Denderleeuw, Dendermonde, Puurs-Sint-Amans, Willebroek). Deze studie werd in april 2021 opnieuw uitgevoerd, met finale resultaten. Bekijk de resultaten:

In april en mei 2021 werd dezelfde studie kleinschaliger uitgevoerd in RivierPark Maasvallei, langs beide oevers van de rivier. Bekijk de resultaten :

 

¹Op 16 januari 2020 stelden we het bewonersonderzoek van Toerisme Vlaanderen en de toeristische diensten van de kunststeden voor. In dit onderzoek wordt gepeild naar de houding van de bewoners van Antwerpen, Gent, Leuven, Mechelen en Brugge ten opzichte van het toerisme en de bezoekers in hun stad. Voor de tweede maal kregen Vlamingen in deze steden vragen over de impact van toerisme op het leven in hun stad. In totaal namen bijna 6 000 volwassenen deel aan het nieuwe onderzoek. Dit onderzoek werd later ook in andere steden uitgevoerd.

Bekijk de resultaten van het Bewonersonderzoek Toerisme in de kunststeden dynamisch als scrollytelling (or in English). Of als PDF in het Nederlands of het Engels.

 

Hotelrapport Vlaamse Kunststeden 2017

Op 28 juni 2018 werd het hotelrapport Vlaamse kunststeden 2017 voorgesteld. Dit rapport werd uitgevoerd door de Artesis Plantijn Hogeschool in Antwerpen  en vergelijkt de hotelsector in de Vlaamse kunststeden.

Klik hier voor het Hotelrapport 2017

Klik hier voor het Hotelrapport 2016

Het hotelrapport 2015 bevat als extra thema websiteanalyse van de hotels in de kunststeden. Klik hier voor het Hotelrapport 2015

Het hotelrapport 2014 bevat als speciaal thema het gebruik van sociale media. Klik hier voor Hotelrapport 2014 Samenvatting

Het hotelrapport Vlaamse Kunststeden 2013 omvatte voor de eerste keer ook de kunststeden Leuven en Mechelen. Het thema van dit rapport was tewerkstelling. Klik hier voor de belangrijkste cijfers van het rapport 2013.

 

Jongerentoerisme onder de radar

Jongerenorganisatie USE-IT,VISITBRUSSELS, vzw Kunststeden Vlaanderen en Toerisme Vlaanderen lieten in 2013 een onderzoek uitvoeren naar het jongerentoerisme in informele logiesvormen in de kunststeden (Antwerpen, Brugge, Gent, Leuven en Mechelen) en Brussel. Deze groep recreatieve verblijfstoeristen tussen 18 en 34 jaar logeert dus niet in reguliere verblijfsvormen zoals hotels, jeugdherbergen of hostels.

Klik hier voor het onderzoek Jongerentoerisme onder de radar


Kunststedenonderzoek 2018

In 2000, 2005 en 2011 voerde Toerisme Vlaanderen een grootschalig onderzoek naar de recreatieve toerist in de kunststeden. In 2017/2018 werd dit onderzoek herhaald samen met de partners van de stedelijke toeristische diensten. Het kunststedenonderzoek heeft als doel inzicht te verwerven in het gedrag van de in de Vlaamse kunststeden en Brussel aanwezige recreatieve toeristen afkomstig uit een aantal voor Vlaanderen belangrijke landen. Wat is het profiel van de toerist in de kunststeden? Welke activiteiten onderneemt hij? Hoe tevreden is deze toerist over zijn reis?

Ontdek de interactieve versie van het kunststedenonderzoek.

Klik hier voor het rapport 2018.

Het kunststedenonderzoek 2011: Klik hier voor het onderzoek en het tabellenboek

Het kunststedenonderzoek 2005: Klik hier voor het onderzoek en het tabellenboek

  

Tevredenheid bezoekers infokantoren kunststeden

Vlaanderen beschikt over een uitgebreid netwerk van infokantoren. Maar hoe tevreden is de toerist over de dienstverlening in deze kantoren, kan hij de kantoren gemakkelijk vinden? Deze en nog andere vragen over de infokantoren in Vlaanderen worden beantwoord in dit onderzoek. Dit onderzoek werd in drie golven uitgevoerd (voorjaar, zomer en najaar) zodat we eventuele verschillen in deze periodes kunnen vaststellen.

Download het onderzoek

 

Jongerenonderzoek

Toerisme Vlaanderen voerde een onderzoek uit naar het profiel, de motivaties en de behoeftes van de individuele internationale jongerentoerist in de Vlaamse kunststeden. Dit onderzoek kadert in de opmaak van het actieplan rond jeugdtoerisme van 2008 en wil inzicht verwerven in het gedrag, de verwachtingen en de tevredenheid van buitenlandse jongeren die in de Vlaamse kunststeden (en in Brussel) verblijven met toeristisch-recreatieve doeleinden.

Jongerenonderzoek (pdf)