Impulsprogramma Vlaamse Kust 2014

Impulsprogramma Vlaamse Kust
Na drie Kustactieplannen stemde de Vlaamse regering in 2010 in met een Toeristisch Impulsprogramma voor de Vlaamse Kust. De betoelaagde projecten moesten de toeristische meerwaarde van de Vlaamse kust vergroten en bijdragen tot de realisatie van het strategische beleidsplan voor toerisme aan de kust 2009-2014.

Toerisme Vlaanderen ontving 29 aanvragen voor de oproep Impulsprogramma Vlaamse Kust 2014. Bdankt aan alle projectindieners voor het uitwerken van jullie ideeën.

 

Algemene informatie

Top 


Goedgekeurde projecten impulsprogramma Kust 2014

ProjectnaamAanvragerSubsidiebedrag
Investeringen   
Herinrichting en uitwerking van een TR-parcours op batterij Aachen, deel van RaversydeProvincie West-Vlaanderen 249 567 euro
Herinrichting Prins Mauritspark Nieuwpoort Uitvoeringsfase 1Stad Nieuwpoort250 000 euro
Herinrichting Prins Mauritspark Nieuwpoort Uitvoeringsfase 2Stad Nieuwpoort117 180 euro
Uitbreiding en renovatie zeilwagencentrum De PanneGemeente De Panne250 000 euro
Speeltoestellen op strandGemeente De Haan63 149 euro
Het plaatsen van speelpleinen op het strand in Middelkerke- en Westende-badGemeente Middelkerke108 621 euro
Speeltoestellen op het strandStad Blankenberge56 800 euro
Aanleggen skateparkStad Blankenberge180 000 euro
   
Sectorondersteuning  
Kampeerautotoerisme aan de Kust: een kampeerautovriendelijke KustWesttoer130 191 euro
Imagoversterkende acties: Reca-opleidingen voor een gastvrije KustWesttoer109 699 euro
Marketingmanager en monitoringsinstrumenten: instrumenten voor een actief marketingbeleid (fase 2)CIB Federatie Toeristisch Vastgoed, Huurvakantiewoningen en Tweede verblijven vzw100 500 euro
Logiesuitbater op de digitale snelwegWesttoer116 630 euro
   
Evenementen en Marketing  
KustweerberichtWesttoer147 137 euro
KidsproofWesttoer170 526 euro
'De Zee': Cultureel topevenement met internationale allures, hommage aan Jan HoetDe Zee Oostende250 000 euro

 


Herinrichting en uitwerking van een TR-parcours op batterij Aachen, deel van Raversyde

Batterij Aachen op het provinciedomein Raversyde is de enige Duitse kustbatterij uit de Eerste Wereldoorlog waarvan de bouwwerken bewaard gebleven zijn en waar het geheel van een dergelijke batterij geduid kan worden. Dit project wil de bezoeker opnieuw de beleving geven een kustbatterij uit de Eerste Wereldoorlog te bezoeken.

Door verschillende ingrepen zoals aanpassingen in het bezoekersparcours, restauratie van bouwwerken, reconstructie van een aantal verloren gegane mobiele elementen en gebruik van nieuwe technologieën zal de sfeer van de Duitse kustverdediging uit WO I heropleven, terwijl de historische gelaagdheid (evolutie tijdens WO I en gebruik tijdens WO II) toch zichtbaar blijft. Daarnaast worden ook de bezoekersfaciliteiten verbeterd, onder andere door het aanbrengen van eenvormige signalisatie, de heraanleg van paden en het verbeteren van de toegankelijkheid. Tot slot wordt een eigentijdse interpretatie voorzien rond verschillende thema's als oorlog op zee, kustverdediging, het dagelijks leven aan de kust en natuurlijk de batterij Aachen zelf, op de batterij zelf en in de aanpalende villa 'Bastien'. Er worden hierbij ook nieuwe sanitaire voorzieningen aangebracht.

Aanvrager: Provincie West-Vlaanderen
Subsidiebedrag: 249 567 euro

Naar overzicht


Herinrichting Prins Mauritspark Nieuwpoort uitvoeringsfase 1

Het Prins Mauritspark vormt een belangrijke groenzone van 10 hectare tussen de Havengeul en de Albert I laan. De herinrichting wordt gefaseerd uitgevoerd tussen 2013 en 2015 en zal een bijzondere meerwaarde vormen voor recreanten van onder andere de Kustfietsroute, de Kustwandelroute en het Wandelnetwerk Westkust. Dit project vormt het sluitstuk van het strategisch projectgebied Havengebied Nieuwpoort/Ijzermonding met de uitbouw van het jachthavengebied als aantrekkelijke openbare ruimte en ‘place to be’. Deze projectaanvraag omvat de eerste fase (van in totaal 2 fases) en omvat: 

 • de verharding van de wandelpaden 
 • de groenaanleg met specifieke toeristisch-recreatieve meerwaarde (lig- en speelweiden, talud met graspaden)

Aanvrager: Stad Nieuwpoort
Subsidiebedrag: 250 000 euro

Naar overzicht


Herinrichting Prins Mauritspark Nieuwpoort uitvoeringsfase 2

Deze projectaanvraag omvat de tweede fase van het herinrichtingsproject Prins Mauritspark, namelijk de afwerkingsfase met diverse uitrustingen: 

 • speelplein en bewegingsparcour 
 • parkmeubilair en zitmeubelen 
 • infopanelen in functie van signalisatie en bewegwijzering 
 • fietsparkings 
 • decoratieve verlichting

Aanvrager: Stad Nieuwpoort
Subsidiebedrag: 117 180 euro

Naar overzicht


Uitbreiding en renovatie zeilwagencentrum De Panne

Het project beoogt de uitbreiding en renovatie van het zeilwagencentrum in De Panne. Concreet gaat het om volgende aanpassingen:

 • Verruimen en moderniseren sanitair en douches
 • Voorzien in een degelijk leslokaal/vergaderzaal 
 • Verruimen van het secretariaat (buiten subsidieaanvraag)
 • Verruimen van de keuken (buiten subsidieaanvraag)
 • Uitbreiden van de opslagmogelijkheden (buiten subsidieaanvraag)
 • Voorzien van lockers 
 • Betere ordening buitenruimte

Hierbij stellen zich de volgende voorwaarden: de sanitaire voorzieningen moeten publiek toegankelijk zijn en er is bovendien een duidelijke signalisatie nodig die verwijst naar de aanwezigheid van publiek toegankelijk sanitair. 

Er wordt aanbevolen om in het kader van de geplande investering / in stand houding van het project nu al te onderhandelen over de concessie vanaf 2019 voor het bergen van de zeilwagens in de aanpalende garages.

Aanvrager: Gemeente De Panne
Subsidiebedrag: 250 000 euro

Naar overzicht


Speeltoestellen op strand

De gemeente De Haan wil speeltoestellen inplanten op elk van haar strandzones:

 • Strand De Haan Centrum ter hoogte van het sportstrand (tussen Christianaplein en Prinses Josephinelaan)
 • Strand Wenduine ter hoogte van de Van Gansberghehelling
 • Strand Vosseslag

Deze speeltoestellen, in de vorm van (piraten)schepen, in combinatie met zandspel, moeten voor een unieke spelervaring zorgen. De speeltoestellen zijn gericht op kinderen vanaf 3 jaar, maar vormen evengoed een uitdaging voor iets oudere kinderen.

Aanvrager: Gemeente De Haan
Subsidiebedrag: 63 149 euro

Naar overzicht


Het plaatsen van speelpleinen op het strand in Middelkerke- en Westende-bad

Inplanting van een speelplein op het strand, zowel in Middelkerke- als Westende-bad, die kan blijven staan tussen 15 maart en 15 oktober. In Middelkerke-bad zal het speelplein aansluiten bij de bestaande glijbaan van dijk naar strand en bij de terrassen op de Zeedijk, met openbaar vervoer vlakbij.  In Westende-bad zal het speelplein geïntegreerd worden vlakbij het nieuwe watersportcentrum en de kliminfrastructuur van Bleau Beach. Op die manier onstaat er één cluster van strandfaciliteiten die bijdraagt tot een actieve strandbeleving, met bijzondere aandacht voor kinderen. 

Aanvrager: Gemeente Middelkerke
Subsidiebedrag: 108 621 euro

Naar overzicht


Speeltoestellen op strand

Dit project omvat de inrichting van een speeltuin op een open stuk strand ter hoogte van de vuurtoren. De speelruimte zal worden ingericht voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De speelruimte zal voor iedereen toegankelijk zijn van april tot en met september. De speeltuin zal toegankelijk gemaakt worden, onder andere via een aangepast wandelpad vanaf de nieuw aangelegde helling aan de sanitaire voorzieningen aan de Van Praethelling (reeds uitgevoerd). 

Het totaalconcept moet een harmonisch geheel vormen en nauw aansluiten bij de spelbeleving van het zand en strand. Zo wordt er onder meer gekozen voor een speeltoestel in de vorm van een schip, een grote zandspeelcombinatie, zandgravers, vogelnestschommel, ...

Aanvrager: Stad Blankenberge
Subsidiebedrag: 56 800 euro

Naar overzicht


Aanleggen skatepark

Aan de oostzijde van Blankenberge, op wandelafstand van het strand, werd er een toeristisch-sportieve cluster uitgebouwd met onder andere het Sea Life Centre, 2 familiehotels met diverse voorzieningen (namelijk Vakantiedomein Duinse Polders en Vakantiedomein Floreal Blankenberge), een aantal campings en de volgende sportinfrastructuur: het TMVW-Noordzeezwembad, de Tennis Club Blankenberge, de Bowl-Inn en een gloednieuwe sportzaal die in 2013 in gebruik genomen werd. Ook het toekomstige 9 holes-golfterrein is op wandelafstand van deze site gelegen. Als extra versterking van deze toeristisch-sportieve voorzieningen wenst het stadsbestuur hier een nieuw betonnen skatepark aan te leggen. 

Het ontwerp wordt uitgewerkt in samenspraak met de actieve jonge doelgroep en zal ook gebruikt worden voor toekomstige skate-evenementen of -kampioenschappen. Naast de sportieve meerwaarde voor de skaters zal dit ook een toeristische meerwaarde zijn voor Blankenberge dankzij de organisatie van skate-evenementen (in combinatie met de golfsurfsport) die op flink wat toeschouwers kunnen rekenen. Het skatepark wordt mee opgenomen in de toeristische promotiecampagnes van Blankenberge. Er zal ook een bewegwijzeringssysteem uitgewerkt worden om de mogelijkheden voor toeristen die aan het strand verblijven te duiden.

Aanvrager: Stad Blankenberge
Subsidiebedrag: 180 000 euro

Naar overzicht


Kampeerautotoerisme aan de Kust: een kampeerautovriendelijke Kust

Het project speelt in op het tekort aan kampeerautoplaatsen aan de kust en bestaat uit 2 onderdelen. Het eerste onderdeel omvat de sensibilisering van zowel de private kampeeruitbaters als de gemeenten om hen te overtuigen om in dit type logiesvorm te investeren en dit via onder andere

 • aanbieden van actuele kennis over de veranderende markt, (stijgende) vraag en economische rentabiliteit van de investering
 • adviesverlening bij opmaak concrete inrichtingsplannen
 • best practices in binnen- en buitenland

Het tweede onderdeel omvat de sensibilisering van de consument-kampeerautotoerist via doelgroepgerichte communicatieacties en kustbrede promotietools.

Aanvrager: Westtoer
Subsidiebedrag: 130 191 euro

Naar overzicht


Imagoversterkende acties: Reca-opleidingen voor en gastvrije Kust

Met dit project wil Westtoer de restaurants en cafés ondersteunen op het vlak van gastvriendelijkheid. In een kortlopende opleiding krijgen zij die in direct contact staan met de toeristen, de vaardigheden van gastvriendelijkheid en informatie over de regio mee. Op deze manier wordt er bijgedragen aan een kwaliteitsvol aanbod van restaurants en cafés aan de Kust.   

Aanvrager: Westtoer
Subsidiebedrag: 109 699 euro

Naar overzicht


Marketingmanager en monitoringsinstrumenten: instrumenten voor een actief marketingbeleid Fase 2

In fase 1 van dit project wenst de CIB Federatie Toeristisch Vastgoed de KBVW te activeren als marketinginstrument voor de logiessector aan de Vlaamse Kust en dit in samenwerking met en ten dienste van de sector (bijvoorbeeld verhuurkantoren, Toerisme Vlaanderen, Westtoer, FOD Economie, …). De CIB Federatie Toeristisch Vastgoed wenst de projectdoelstellingen te realiseren door: 

 • het aanwerven van een marketingmanager (1VTE)
 • het uitwerken van de noodzakelijke en ondersteunende monitoringsintrumenten
 • het realiseren van mobiele applicatie(s)

Het huidig gesubsidieerde project betreft fase 2 van voornoemde projectomschrijving. In fase 2 wordt enerzijds het werk van de marketingmanager verdergezet en anderzijds de monitoringsinstrumenten en de mobiele applicaties afgewerkt. Waar in fase 1 de nadruk ligt op de functionele, technische anlayse en de implementaties van eerste versies (prototypes), worden deze in fase 2 afgewerkt tot volwaardige toepassingen. Fase 2 is dan ook de logische verderzetting van de reeds gerealiseerde bouwstenen in de eerste fase.

Aanvrager: CIB Federatie Toeristisch Vastgoed, Huurvakantiewoningen en Tweede Verblijven vzw
Subsidiebedragen: 100 500 euro

Naar overzicht


Logiesuitbater op de digitale snelweg

In dit project willen we de kleinere logiesuitbaters intensief begeleiden om hen wegwijs te maken in de beschikbare mogelijkheden in de wereld van sociale media, online marketing, de OTA's, de beoordelingssites, ... en ervoor te zorgen dat het publiek op een hedendaagse, wervende manier aangesproken wordt. We doen dit 

 • enerzijds met een externe coach die ingezet wordt om presentaties te geven, eigen medewerkers te coachen en mee te helpen bij het realiseren van een handleiding voor logiesuitbaters die actief willen inzetten op online communicatie met hun (toekomstige) klant. 
 • anderzijds zetten we ook een full-time medewerker in die het grootste deel van zijn/haar tijd doorbrengt ter plaatse bij de logiesverstrekkers om hen concreet en operationeel te helpen en te ondersteunen bij de implementatie.

Aanvrager: Westtoer 
Subsidiebedrag: 116 630 euro

Naar overzicht


Kustweerbericht

Dit project betreft een imagocampagne om duidelijk te maken dat het aan de kust altijd mooi weer is… voor iets. Het is de bedoeling om met een knipoog naar het geklaag over het weerbericht te beklemtonen dat er een waaier van activiteiten is aan de kust die altijd de moeite waard zijn, ongeacht het weer. In een sterk visuele campagne worden diverse doelgroepen getoond die een fijne tijd beleven aan zee, in alle weersomstandigheden en het hele jaar rond. Dat het weer statistisch beter is aan de kust, blijft meegegeven worden door te verwijzen naar het kustweerbericht.

De digitale reisgids op maat zal ook worden uitgebreid zodat de resultaten mede bepaald worden door de weersvoorspellingen van het kustweerbericht.

Aanvrager: Westtoer
Subsidiebedrag: 147 137 euro

Naar overzicht


Kidsproof

Met dit project wil Westtoer de Kust door een zeer gerichte imagocampagne positioneren als de ideale vakantiebestemming voor kinderen met hun (groot)ouders. Westoer wil dit via twee sporen realiseren.

Enerzijds via de kinderen zelf: we spreken de kinderen zelf rechtstreeks aan met alle troeven van De Kust die ze willen gezien hebben. We zullen inhoudelijk alles bundelen dat deze jonge kinderen aanspreekt. Daarbij werken we samen met de diverse actoren uit de toeristische sector (logies, reca, attracties, events, mobiliteit, diensten van toerisme, Toerisme Vlaanderen,…). Ook de promotie van hun Kust zullen we bij voorkeur door de kinderen zelf laten doen: junior reporters die vertellen over “hun” kustbeleving. We denken aan een samenwerking met Ketnet, grappige filmpjes waarin kinderen over de Kust vertellen, … Ook partners zoals de Big Draw, de gezinsbond, ... behoren tot de mogelijkheden. De kinderen worden onze ambassadeurs van de Kust bij de (groot)ouders. 

Anderzijds zal Westtoer ook die ouders en grootouders rechtstreeks aanspreken. Een on-/offline campagne biedt hen een oplossing in hun zoektocht naar een fijne en zorgeloze vakantie met de kids: dichtbij, een zee aan activiteiten, geen taalproblemen, diverse types kindvriendelijk logies (appartement met zicht op zee, vakantiepark, kindvriendelijke hotels,…), de kusttram, …

Aanvrager: Westtoer
Subsidiebedrag: 170 526 euro

Naar overzicht'De Zee': Cultureel topevenement met internationale allures, hommage aan Jan Hoet

Het kunstevenement 'De Zee' bevat twee luiken:

 • Hommage Jan Hoet: dit luik brengt een zee van verhalen over zijn parcours als tentoonstellingsmaker, pionier en pleitbezorger van hedendaagse kunst. 
 • Eerbetoon aan de zee: de zee staat centraal als oneindige inspiratiebron in deze tentoonstelling. Naast toplocaties als het Mu.ZEE zal ‘De Zee’ voelbaar zijn in de hele stad. 

Het evenement loopt van 23 oktober 2014 tot 19 april 2015. Met ‘De Zee’ wordt een overzicht gegeven vanaf het impressionisme tot de hedendaagse kunst. Wijlen Jan Hoet streefde in zijn concept naar een vernieuwende aanpak o.a. door te werken met duo’s van kunstenaars, gebaseerd op dialogen en persoonlijke verhalen. Met de zegen van de helaas reeds zieke Jan Hoet, werkt ook Hans Martens, directeur van de Kunstacademie GISK te Mechelen, mee aan de verdere projectuitwerking. 

Aanvrager: De Zee Oostende
Subsidiebedrag: 250 000 euro

Naar overzicht
Informatie Impulsprogramma Vlaamse Kust 2014

Hier vind je meer informatie over het Impulsprogramma Vlaamse Kust 2014 - dit is louter ter informatie, de oproep is afgesloten:

Top