Kwaliteit op maat van attracties en musea

STAM-Gent
Hoe een bezoeker een bestemming ervaart, wordt sterk bepaald door zijn beleving van attracties, bezienswaardigheden, activiteiten en musea. Die vormen immers vaak de hoofdreden voor een verblijf of uitstap. Toerisme Vlaanderen wil daarom niet alleen inzetten op onderscheidend nieuw aanbod (zie 'hefboomprojecten'), maar tegelijk ook op de kwaliteit van het bestaande. ‘Kwaliteit in Attracties en Musea’ is het project waarmee dit beleid concreet gestalte krijgt.

Bezoekers van attracties en musea een wow-gevoel meegeven, dat is waar Toerisme Vlaanderen met zijn programma 'Kwaliteit in Attractes en Musea' op inzet. En om daartoe te komen willen we attracties en musea ondersteunen bij hun streven naar een hoge bezoekerstevredenheid en een hoogwaardige beleving.

Vanaf het najaar van 2019 zal Toerisme Vlaanderen ten behoeve van attracties en musea een begeleidings- en ondersteuningsaanbod formuleren dat hen kan helpen om bij hun bezoekers een wow-gevoel na te laten. Toerisme Vlaanderen laat zich voor de ontwikkeling en uitvoering van ‘Kwaliteit in Attracties en musea’ bijstaan door een taskforce met ervaringsdeskundigen en vertegenwoordigers uit het werkveld, waaronder FARO, Herita en de Koepel van Attracties en Musea.

Voor het traject gelanceerd wordt, zal de taskforce voorstellen formuleren voor de uitbouw van het programma. De groep zal aangeven waarop er ingezet moet worden om de kwaliteit van de dienstverlening en de beleving hoog te houden en/of te verbeteren en zal ook mee nadenken over de manier waarop dit best zou kunnen. De acties in het programma waarover de taskforce voorstellen doet of advies formuleert, zijn o.a. kwaliteitsmonitoring, workshops, best cases en getuigenissen, netwerkmomenten, kwaliteitstrajecten, … Ze zal tevens instaan voor de opvolging en periodieke evaluatie van het programma “Kwaliteit in Attracties en Musea” en input leveren voor eventuele aanpassingen aan het programma, rekening houdend met de nieuwe behoeften in de sector en met de maatschappelijke en toeristische trends.

Het programma loopt zoals we het momenteel inschatten tot 2022. Tegen dan hopen we met het nieuwe instrumentarium minstens 75 attracties en musea ondersteund te hebben.

Meer informatie volgt zodra het programma concreter gestalte heeft gekregen. We mikken hiervoor op zomer 2019.