Kwaliteit op maat van gidsenwerking

Toerisme Vlaanderen begeleidt en ondersteunt organisaties met een gidsenwerking omdat gidsen vaak de enige aanspreekpunten of zelfs het enige aanspreekpunt zijn van toeristen. Onze centrale doelstelling is om de klantentevredenheid te verhogen bij bezoekers die deelnemen aan gegidste rondleidingen.

Toolkit

We realiseerden een toolkit die de rode draad vormt doorheen dit initiatief. Het is een instrumentarium dat organisaties ondersteuning biedt bij de kwaliteitszorg binnen hun werking, bij het systematisch en doelgericht werken aan de verbetering van de kwaliteit van hun organisatie. Gidsenverenigingen, diensten voor toerisme, reisorganisatoren, musea,... worden zo steeds meer bewust van hun rol in het creëren van tevreden toeristen.

De ambitie is om tegen 2020 100 organisaties met een gidsenwerking te bereiken met het ontwikkelde kwaliteitsinstrumentarium van meet- en verbeterinstrumenten.

De instrumenten van de toolkit concentreren zich voornamelijk op:

  • Missie, visie, strategie, profilering,… van de organisatie
  • Klantgerichtheid en afstemming op de klant: het denken vanuit de klant + het kennen van je klant
  • Selecteren, begeleiden en opvolgen van gidsen waarmee je als organisatie samenwerkt
  • Aandacht voor de volledige bezoekerscyclus en alle mogelijke contactmomenten en voor de hele werking van de organisatie 

Bekijk/Gebruik de toolkit

Naar boven