Kwaliteit op maat van logies

Toerisme Vlaanderen investeert in de kwaliteit van de dienstverlening van logies. We zetten in op een maximale klantentevredenheid om zo nog meer concurrentievermogen te creëren voor logies in Vlaanderen.

Tevreden toeristen zijn de beste ambassadeurs voor het uitdragen van een warm, gastvrij en open Vlaanderen.

Het initiatief 'Kwaliteit in logies' is een initiatief van Toerisme Vlaanderen in samenwerking met Horeca Vlaanderen en Agentschap Ondernemen.

Toolkit

De Toolkit biedt een antwoord op de noden van de logiesuitbaters. Deze online inventaris reikt verschillende instrumenten aan die ondernemers op weg helpen om de kwaliteit van hun service te verhogen. De Toolkit is dynamisch en blijft daardoor steeds up-to-date aan de snel veranderende sector. Voorbeelden van tools: checklists, mystery visits, best practices, voorbeelden van klachtenbehandeling, links naar nieuwsbrieven, financiële ondersteuningsmaatregelen, opleidingen, ... Bekijk/Gebruik de toolkit via kwaliteit.toerismevlaanderen.be.

Wake up sessies

Hoteliers hebben vaak nood aan informatie en ondersteuning bij gewijzigde reglementeringen, een veranderend markteconomisch klimaat en nieuwe technologische uitdagingen. Een 'Wake up sessie' komt hieraan tegemoet. Hoteliers worden ondergedompeld in een bad vol nieuwigheden en noodzakelijke kennis die hen moet aanzetten om actie te ondernemen. De deelnemers maken ook kennis met het aanbod aan ondersteunende maatregelen via de Toolkit en ontvangen eerstelijns advies over hoe zelf een verbetertraject op maat op te stellen. De sessies worden op regelmatige tijdstippen aangeboden via de Horeca Academie van Horeca Vlaanderen. Partners kunnen een Wake up Sessie op maat aanvragen voor tijdens hun bijeenkomsten of studiedagen. Vraag meteen je wake up sessie aan!

Mystery Visits

Als ondernemer is het soms moeilijk om je hotel te bekijken door de ogen van je gasten. Dit is nochtans noodzakelijk om de tevredenheid van toekomstige klanten te verhogen. Mystery visits leveren deze feedback en geven een objectief beeld van hoe een klant je service en specifieker je personeel ervaart. Boek meteen een mystery visit!

Task Force en Netwerk

De toeristische sector is constant in beweging en de tools in onze toolkit zullen dus ook mee evolueren met de nieuwe trends. We houden de vinger aan de pols en zullen via twee kanalen een transparante samenwerking creëren tussen alle partners.

  • Enerzijds is er de Task Force die bestaat uit verschillende vertegenwoordigers van belanghebbenden uit de hotelsector in Vlaanderen. Deze heeft een belangrijke opdracht in het evalueren en monitoren van de Toolkit. Ook moet de Task Force draagvlak creëren voor en consensus bereiken over prioriteiten in de lijst met nieuwe behoeften van de hotelier. De groep stelt jaarlijks een werkprogramma op en legt hiermee de accenten voor de verbetering van de kwaliteit in hotels.
     
  • Anderzijds is er het Netwerk. Dit stuurt een continu proces aan van het detecteren van noden en behoeften van de hotelier, het samenbrengen van het bestaande aanbod aan ondersteunend materiaal, het actualiseren en het bekendmaken van het aanbod en het ontwikkelen van nieuwe instrumenten. Het Netwerk bestaat uit partners die zich engageren om mee te bouwen aan een aanbod van ondersteunend materiaal op maat van de hedendaagse hotelier. Het Netwerk staat open voor iedereen die wil meewerken aan de realisatie van deze doelstelling. Interesse om hieraan deel te nemen? Contacteer ons.