Lerend Netwerk Duurzaam en Innovatief Toerisme

beeld_duurzaamheid_park_brussel
Het Lerend Netwerk Duurzaam en Innovatief Toerisme past binnen de strategische doelstelling uit de Beleidsnota 2014-2019: de toeristische sector doen uitgroeien tot een gezonde en bruisende sector.

Het Lerend Netwerk Duurzaam en Innovatief Toerisme richt zich tot het onderwijzend personeel in toerisme en aanverwante opleidingen (secundair, hoger, avondonderwijs…). Het netwerk dient om duurzame toeristische informatie (focus op trends en innovatie) aan te reiken, educatief materiaal en leermethodes te verzamelen en/ of te testen en de uitwisseling van kennis en ervaring tussen onderwijzend personeel en andere leden te stimuleren. 

De jaarlijkse werking van dit Lerend Netwerk bestaat uit:

  • 4 fysieke bijeenkomsten
  • contentverzameling en verzending van thematische nieuwsbrief  
  • beheer van een digitaal deelplatform
  • coördinatie en de inhoudelijke invulling van jaarlijks overlegplatform met vertegenwoordigers van het toerisme onderwijs

Je vindt een overzicht van alle evenementen via www.toerismevlaanderen.be/evenementen.