Lerend Netwerk Reizen naar morgen

Om het toekomstbeeld in de praktijk om te zetten, organiseert Toerisme Vlaanderen in de loop van het jaar 2019 het Lerend Netwerk Reizen naar Morgen.

Dit Lerend netwerk kadert in het traject van Reizen naar morgen. In 2018 hebben we samen met verschillende partners binnen en buiten de toeristische sector nagedacht over de transformerende kracht van toerisme voor de bezoeker, bewoner én bestemming. Het resultaat bundelden we in het magazine Reizen naar morgen en op de website reizennaarmorgen.be. In 2019 bouwen we hier op verder met, onder andere, dit Lerend netwerk-traject.

Lerend netwerk: prikkelen, delen en vervolgens vermenigvuldigen

Door Appreciative Inquiry te gebruiken tijdens het Lerend netwerk-traject starten we vanuit een wensbeeld en gaan we onderzoeken wat werkt in plaats van wat er verkeerd gaat. Appreciative Inquiry verlegt de focus naar verantwoordelijkheid nemen, betrokkenheid, acties en initiatieven die nodig zijn om veranderingen succesvol te maken.   

8 leermomenten

Op 8 verschillende leermomenten doorheen het jaar 2019, met een tweedaagse als introductie, ontdekken we in ons lerend netwerk hoe we de complexiteit gewoon complex kunnen laten, en hoe we kunnen organiseren en samenwerken vanuit het verschil. 

Appreciative Inquiry is een aanpak voor organisatieverandering waarbij mensen samen onderzoeken wat er werkt in plaats van wat er verkeerd gaat. Appreciative Inquiry verlegt de focus van problemen naar perspectief en van ontkennen, klagen en kritiek geven naar verantwoordelijkheid nemen, eigenaarschap en samenwerken. Dit levert de creativiteit, betrokkenheid, acties en initiatieven op die nodig zijn om veranderingen succesvol te realiseren.

Appreciative Inquiry brengt mensen in of tussen organisaties in gesprek met elkaar over onderwerpen die ertoe doen. Bijvoorbeeld over samenwerking, marktpositionering of leiderschap. Dat gebeurt altijd op waarderende wijze, met respect voor verschillen in opvattingen, achtergronden en ambities. In het veranderingsproces leren mensen van en met elkaar en creëren ze nieuw perspectief voor de toekomst. Dat perspectief vertaalt zich in acties en initiatieven, waarin mensen de volle verantwoordelijkheid voor de toekomst van hun organisatie en die van zichzelf nemen.

Tweedaagse op 8 en 9 mei

We beginnen ons traject met een tweedaagse op 8 en 9 mei 2019. Overnachting (niet verplicht) is mogelijk in eenpersoonskamers. De locatie en alle praktische info wordt later nog meegedeeld. 

We voorzien 3 terugkommomenten met de volledige groep: 

 • Donderdag 6 juni 
 • Donderdag 10 oktober 
 • Donderdag 13 februari

Locatie en uren volgen nog.  

Inhoud tweedaagse 

 • Informatie over de aanpak en het doel van het lerend netwerk
 • Een eerste kennismaking met Appreciative Inquiry: principes, praktijken en methodiek van Appreciative Inquiry
 • Het scherp krijgen van het thema voor de groep en starten met een eerste ontwerp voor een aanpak voor ieders project in de eigen organisatie
 • Grondige kennismaking met elkaar en met ieders eerste projectidee
 • Vorming van actieleergroepen

Goesting?

Op verbindjeverhaal.be staan inspirerende verhalen over de lerende netwerken Appreciative Inquiry van 2016 en 2017 binnen het netwerk Iedereen Verdient Vakantie

Graag delen we er een paar: 

Kostprijs? 

Toerisme Vlaanderen investeert graag in zijn netwerk. We bieden je dit traject van 8 leermomenten (met tweedaagse als introductie) aan voor € 250 per persoon.  

Ben je partner in het netwerk Iedereen Verdient Vakantie? Dan is jouw deelname gratis.  

We bieden je het volgende aan: 

 • Procesbegeleiding 
 • Catering- en vergaderkosten
 • Overnachting introductie 2-daagse
 • Gastsprekers over innovatie en AI

Eenmaal ingeschreven, rekenen we op jouw deelname tijdens alle sessies.  

Voor wie? 

Voor veranderingsgezinde partners, ondernemers, collega’s,... kortom, iedereen die goesting heeft om mee te reizen naar morgen. 

Procesbegeleiding

Arnold Vansichen geeft opleidingen inzake leiderschap, communicatie, samenwerken, diversiteit, … Daarnaast is hij ook bezig met het organiseren en begeleiden van groepsprocessen waarbij een diverse groep stakeholders met elkaar in dialoog gaat over thema’s die op dat moment de aandacht vragen. Zo komen organisaties tot nieuwe inzichten, nieuwe plannen of wordt een heel proces uitgevoerd waarbij nieuwe plannen omgezet worden in acties met tussentijdse evaluaties en reflecties.

Luc Verheijen ondersteunt enerzijds organisaties bij het werken aan strategische vraagstukken vanuit een multi-actor perspectief, en werkt anderzijds rond participatief leiderschap. Een rode draad in zijn werk is Appreciative Inquiry, een theorie en methode voor persoonlijke- en organisatieontwikkeling die vertrekt vanuit wat er als kracht aanwezig is. Luc bouwde een sterk partnerschap uit met Clevelands’s Case Western Reserve University, bakermat van Appreciative Inquiry. Hij organiseert en begeleidt lerende netweren rond Appreciative Inquiry, en was mede-organisator van de vijfde World Appreciative Inquiry Conference die in 2012 in Gent plaatsvond. Luc is associate bij Taos Institute.

Veelgestelde vragen

Waarom is dit een groepstraject?

Vele organisaties gingen zelf al aan de slag met het uitdenken van trajecten voor de opmaak van beleidsplannen, uitwerken van evenementen, nieuwe initiatieven enz.

We geloven dat de deelnemers in dit netwerk voor jou een waardevol klankbord kunnen zijn en zo jouw denkprocessen kunnen versterken.

Samen leren maakt het dubbel zo boeiend. 

Moeten we een rapport opleveren over wat we met dit traject doen?

Nee, dat vragen we niet. Het is een vrijblijvend aanbod, en elke organisatie grijpt deze kans zoals de organisatie zelf wil.

We zijn wel nieuwsgierig naar wat er in beweging wordt gezet en welke stappen we zetten.  

Is overnachting op de tweedaagse een must?

Dit is niet verplicht maar wordt wel aangeboden om het comfort van de twee dagen te verhogen.

Laat ons wel even weten of je al dan niet blijft slapen

Wie zit er allemaal in onze leergroep?

Op de tweedaagse komt de hele groep samen, de leergroepen worden daar gevormd. We dragen er zorg voor dat iedereen in een groep terecht komt waar hij/zij zich comfortabel voelt.

Kan ik 1 dag komen? 

Nee dat kan niet. Het zou het effect van een leertraject verkleinen. 

Wanneer en waar vinden de actieleergroepen plaats?

Elke actieleergroep legt zelf de data en locatie vast. Afhankelijk van de samenstelling van de groep kan dit zowat overal in Vlaanderen zijn. We vermoeden dat er heel wat deelnemers zelf ook over vergaderaccommodatie (en koffie) beschikken.

Toerisme Vlaanderen stelt z’n vergaderzalen ter beschikking voor de groepen die in kader van dit traject in Brussel willen afspreken.

Moet ik voor de aanvang van het traject een eigen project hebben?

Neen, dat is niet nodig. Het Appreciative Inquiry-verhaal kan jou inspireren om tot een project te komen.

Moeten we ons voorbereiden?

Dat mag. 

Videos over Appreciative Inquiry: