Logiesaanbod en bezettingsgraden

Afbeelding bij logiesaanbod

Logiesaanbod

Jaarlijks brengt Toerisme Vlaanderen samen met de provinciale toeristische diensten het logiesaanbod in Vlaanderen in kaart. Dit rapport biedt de mogelijkheid om trends in het aantal uitbatingen, logieseenheden (vb. kamers) en bedden (slaapplaatsen) in alle logiesvormen te monitoren over verschillende jaren. Het meest recente rapport bevat de jaren 2011 tot en met 2015.

Klik hier voor de rapporten:

Hotel- en campingbarometer

De hotel- en campingbarometer verschaft op een snelle en eenvoudige manier inzicht in de bezettingsgraden in Vlaanderen. Beide systemen zijn oorspronkelijk ontwikkeld door het Steunpunt Buitenlands Beleid, Toerisme en Recreatie (STeR) en worden sinds 2012 beheerd door Toerisme Vlaanderen.