Basisnormen van het logiesdecreet

Het logiesdecreet moet de toerist veiligheid en basiskwaliteit garanderen. Daarom moet elk toeristisch logies in Vlaanderen voldoen aan zeven basisnormen. Sommige basisregels worden concreter uitgewerkt in algemene en bijkomende openings- en uitbatingsvoorwaarden.

  1. Het toeristisch logies moet voldoen aan specifieke brandveiligheidsnormen. De uitbater bezit een brandveiligheidsattest dat dit aantoont.
  2. De voor toeristen toegankelijke ruimtes van het toeristisch logies moeten voldoende proper en onderhouden zijn. 
  3. Je beschikt als uitbater over een brandverzekering en een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor het logies én de uitbating. Die dekt alle schade die jij of je aangestelden veroorzaken bij de exploitatie van het toeristisch logies.
  4. De uitbater of de persoon die de dagelijkse leiding heeft, is niet veroordeeld voor misdrijven.
  5. Je beschikt als uitbater over een eigendomsbewijs, of een huurovereenkomst die toelaat het logies uit te baten.
  6. Je biedt het logies aan voor minstens één overnachting (dus niet per uur). 
  7. Je stelt als uitbater informatie ter beschikking van de toerist en communiceert waarheidsgetrouw over jouw logies.

erkenningsteken logiesDeze zeven voorwaarden gelden voor elk logies. Daarnaast moet ieder toeristisch logies voldoen aan de algemene openings- en uitbatingsvoorwaarden in verband met de uitrusting, de inrichting en specifieke veiligheidsaspecten voor hetzij kamergebonden, hetzij terreingebonden logies.

Het logiesdecreet verdeelt het logiesaanbod in twee categorieën: kamergebonden en terreingebonden logies. Elk met een beperkt aantal algemene exploitatienormen. Als jouw logies voldoet aan de voorwaarden van één van de twee categorieën, dan mag je het uitbaten als 'logies'. Als uitbater kies je zelf welke categorie, in functie van de kenmerken van je logies.

Bekijk de algemene openings- en uitbatingsvoorwaarden voor kamergebonden logies.

Bekijk de algemene openings- en uitbatingsvoorwaarden voor terreingebonden logies.

Wil je als uitbater gebruik maken van een beschermde benaming, dan moet jouw logies voldoen aan de bijkomende uitbatingsvoorwaarden die horen bij de beschermde benaming, zodat jouw logies de verwachtingen van je gasten inlost.


Naar boven