Openings- en uitbatingsvoorwaarden voor camperterreinen

Bied je toeristische logies aan in Vlaanderen? Dan moet je, bovenop de algemene uitbatingsnormen voor terreingebonden logies, voldoen aan een aantal bijkomende voorwaarden om de benaming ‘camperterrein’ of een afgeleide term te mogen dragen. Die vormen een minimale kwaliteitsgarantie voor je gasten. En dus ook voor jou als uitbater. Het verschil met je concurrenten maak je daarna: met je persoonlijke aanpak en kwaliteit.

erkenningsteken camperterreinHieronder krijg je alvast een beeld van de minimumvereisten.

Informatie

Als uitbater of verantwoordelijke informeer je logerende toeristen over aankomst- en vertrektijden en over de dienstverlening die je aanbiedt op je terrein. Denk bijvoorbeeld aan de openingsuren van eventuele voorzieningen.


Terrein en nutsvoorzieningen

Een camperterrein bestaat uitsluitend uit camperplaatsen. Heb je er meer dan 9? Dan gelden er vanaf 1 januari 2019 enkele bijkomende vereisten. 

Zo moet je een verharde plaats inrichten voor drinkwaterbevoorrading en de lozing van afvalwater. Daarnaast moet minstens 50 % van de camperplaatsen beschikken over een individuele elektriciteitsaansluiting die 6 ampère stroom (of meer) levert. De aansluiting is maximaal 50 meter verwijderd van de camperplaats.

De gedetailleerde, rechtsgeldige voorschriften lees je in de volledige openings- en uitbatingsvoorwaarden voor camperterreinen (PDF).
Die vormen een aanvulling op:


Naar boven

Erkenning

erkenningsteken camperterreinJe kan jouw camperterrein laten erkennen door Toerisme Vlaanderen. Er komt dan een logiesadviseur van Toerisme Vlaanderen langs voor een plaatsbezoek en adviserend gesprek. 

Lees meer over de voordelen van de erkenning.


Naar boven