Openings- en uitbatingsvoorwaarden voor campings

Bied je toeristische logies aan in Vlaanderen? Dan moet je, bovenop de algemene uitbatingsnormen voor terreingebonden logies, voldoen aan een aantal bijkomende voorwaarden om de benaming ‘camping’ te mogen dragen. Hetzelfde geldt voor verwante termen zoals kampeerterrein.

Kwaliteitsgarantie en comfortclassificatie

erkenningsteken campingDe minimumvereisten vormen een kwaliteitsgarantie voor je gasten. En dus ook voor jou als uitbater. Je weet dat je je terrein met recht en reden een camping mag noemen. Bovendien ben je er zeker van dat je concurrenten minstens dezelfde inspanningen leveren.

De volledige openings- en uitbatingsvoorwaarden houden overigens een comfortclassificatie van 1 ster in. Daar begint het natuurlijk nog maar. Je maakt pas echt het verschil als je toeristen charmeert met je persoonlijke aanpak en kwaliteit.

Hieronder vind je de belangrijkste minimumvereisten op een rij.


Receptie en informatie

Je camping beschikt over een herkenbare receptieruimte, balie met voldoende privacy of automatische check-in. Daar vinden gasten zowel de openingsuren van de receptie als de contactgegevens van de uitbater of verantwoordelijke. Daarnaast informeer je toeristen over het toeristische aanbod in de streek én over de dienstverlening op je camping (bijv. openingstijden).

Je hebt ook een website met actuele gegevens, waarheidsgetrouwe foto’s en informatie over de ligging van het terrein.


Naar boven

Kampeerplaatsen

Je terrein beschikt over minstens 30 toeristische kampeerplaatsen. Ofwel is minstens 15 % van alle plaatsen op je terrein een toeristische kampeerplaats. Hooguit een derde van dat minimumaantal kampeerplaatsen mag je vervangen door:

  • verhuurlogies dat je zelf uitbaat en waar toeristen maximaal 31 opeenvolgende dagen logeren
  • camperplaatsen
  • plaatsen op een tentenweide (5 plaatsen op de weide staan gelijk aan 1 toeristische kampeerplaats)

Nutsvoorzieningen

Minstens 85% van de toeristische kampeerplaatsen beschikt over een individuele elektriciteitsaansluiting die 6 ampère stroom (of meer) levert. De aansluiting is maximaal 50 meter verwijderd van de kampeerplaats.

Vanaf 1 januari 2019 moet je ook een verharde plaats inrichten voor drinkwaterbevoorrading en de lozing van afvalwater van campers.

De gedetailleerde, rechtsgeldige voorschriften lees je in de volledige openings- en uitbatingsvoorwaarden voor campings (PDF).  
Die vormen een aanvulling op:


Naar boven

Erkenning en comfortclassificatie

erkenningsteken camping 3 sterJe kan jouw camping laten erkennen door Toerisme Vlaanderen. Er komt dan een logiesadviseur van Toerisme Vlaanderen langs voor een plaatsbezoek en adviserend gesprek. 

De logiesadviseur zal automatisch ook het comfortniveau van jouw camping inschatten. Een camping die voldoet aan de bijkomende openings- en uitbatingsvoorwaarden heeft alvast 1 ster. Er is een classificatie van 1 tot 5 sterren. Hieronder lees je welke comfortnormen er horen bij elke classificatie. 

Lees meer over de voordelen van de erkenning en comfortclassificatie.

Download de comfortclassificatienormen voor camping.


Naar boven