Erkenning

Van zodra jouw logies voldoet aan de basisvoorwaarden en de uitbatingsnormen kan je het gratis laten erkennen door Toerisme Vlaanderen. Aan deze vrijwillige erkenning zijn geen bijkomende voorwaarden verbonden.

Voor elke beschermde benaming is een vrijwillige erkenning mogelijk. Gebruik je geen beschermde benaming dan kan je een erkenning aanvragen als ‘logies’. 

Erkende hotels, B&B’s, vakantiewoningen, campings en vakantieparken kunnen een comfortclassificatie (sterren) krijgen. Van zodra een logies voldoet aan de bijkomende uitbatingsvoorwaarden van een van die vijf benamingen, krijgt het één ster. Per beschermde benaming zijn er dan bijkomende comfortniveaus voor de volgende sterren. Ook een comfortclassificatie is vrijwillig en gratis.

Voor logies, hostels en camperterreinen is er geen comfortclassificatie.

Je vraagt een erkenning aan bij Toerisme Vlaanderen via het uitbatersportaal of het papieren aanvraagformulier. Een logiesadviseur van Toerisme Vlaanderen maakt daarna een afspraak voor een controlebezoek en een adviserend gesprek. Gebruik je de beschermde benaming hotel, B&B, vakantiewoning, camping of vakantiepark, dan berekent de logiesadviseur spontaan ook het comfortniveau van je logies. Je kiest zelf of je een erkenning met of zonder comfortclassificatie neemt.

Je vindt de bijkomende openings- en uitbatingsnormen van een beschermde benaming en de normen van de comfortniveaus (als die er is) op de pagina van de beschermde benaming. Voor ‘logies’ gelden de algemene uitbatingsnormen voor kamer of terreingebonden logies.

Kamer-
gebonden logies:

erkenningsteken hotel 3ster

hotel

erkenningsteken B&B 3 sterB&Berkenningsteken vakantiewoning 3stervakantie-
woning
erkenningsteken hostelhostel
Terrein-
gebonden logies:
erkenningsteken camping 3 stercampingerkenningsteken vakantiepark 3stervakantieparkerkenningsteken camperterreincamper-
terrein
 

Naar boven

Voordelen van een erkenning

  • het erkenningsschild toont (potentiële) toeristen dat de veiligheid en kwaliteit van jouw logies in orde zijn
  • het schild aan je muur en op je website, nieuwsbrief of drukwerk vormt een on- en offline kwaliteitslabel dat vertrouwen wekt
  • je krijgt toegang tot het gebruik van ‘sterren’
  • je krijgt toegang tot logiessubsidies en (voor rechtspersonen ) de subsidieoproep iedereen verdient vakantie
  • je kan een toegankelijkheidslabel aanvragen voor je logies

Goed om weten

Je mag meer dan één (beschermde) benaming gebruiken om jouw logies te promoten. Toch als het voldoet aan de bijkomende uitbatingsvoorwaarden die bij die benamingen horen. Je kan jouw logies dus ook laten erkennen met verschillende benamingen en eventueel bijhorende comfortclassificaties. Zolang het voor de toerist maar duidelijk en transparant blijft.
 
Het logiesdecreet laat creativiteit en innovatie binnen de logiessector toe. Toerisme Vlaanderen kan in specifieke situaties een logiesuitbater toestaan om af te wijken van de algemene en bijkomende uitbatingsvoorwaarden en de comfortclassificatienormen. Het zal daarvoor altijd de situatie ter plaatse komen beoordelen om in te schatten of de veiligheid en basiskwaliteit van jouw logies in orde zijn en de afwijking wenselijk of noodzakelijk is.