Logiessubsidie

logies
Toerisme Vlaanderen wil uitbaters graag een handje helpen en mee investeren in de verdere uitbouw van kwaliteitsvolle toeristische logies in Vlaanderen.

De subsidieoproep voor 2018 is afgesloten. Bekijk het overzicht van alle toegekende logiessubsidies.

In lijn met de beleidskeuzes kwamen de volgende investeringen in aanmerking voor een logiessubsidie in 2018:

  • investeringen in kind- en familievriendelijke infrastructuur
  • investeringen in een toegankelijke basisketen die leiden tot een A- of A+-label voor het toeristische logies

  • zorgspecifieke investeringen die leiden tot inclusieve verblijven

  • sommige investeringen in de aanleg of inrichting van camperplaatsen (de verharding van camperplaatsen, watertappunten met drinkbaar water, lozingspunten voor chemische toiletten, een systeem en plek voor de lozing van afvalwater en elektriciteitsaansluitingen).

De subsidie bedraagt maximum 25 % van de uitgaven die in aanmerking komen en maximum 50 000 euro per dossier. Als de ingediende subsidieaanvragen voor het voorziene budget van anderhalf miljoen euro overschrijden, zal het gesubsidieerde percentage lager zijn.

Vanaf 1 januari 2018 tot uiterlijk 30 april 2018 kon je een subsidieaanvraag indienen bij Toerisme Vlaanderen voor:

  • een toeristisch logies dat erkend is volgens het logiesdecreet van 5 februari 2016

  • een toeristisch logies dat op 1 april 2017 vergund was volgens het logiesdecreet van 10 juli 2008

  • een toeristisch logies dat op 1 april 2017 erkend was volgens het Toerisme voor Allen-decreet van 18 juli 2003 als hostel of vakantiecentrum

Hou deze website in de gaten voor de subsidieoproep 2019.