Management ondersteuningspunten

beeld van rolstoelgebruikers die lunchen in eetzaal
Private rechtspersonen die de ondersteuning bewerkstelligen van het management van minimaal vier erkende verblijven, kunnen hiervoor erkend worden als ondersteuningspunt Toerisme voor Allen. Indien het ondersteuningspunt een overeenkomst afsluit met Toerisme Vlaanderen met concrete meetbare doelstellingen, kan er ook een financiële ondersteuning worden toegekend voor de uitvoering van het takenpakket.

Wat is de taak van een ondersteuningspunt?

Ondersteuningspunten zien toe op het dynamisme en het goede beheer van minimaal 4 erkende verblijven ‘Toerisme voor Allen’. Ze zorgen tevens voor de nodige visievorming, productontwikkeling en ondersteuning op het vlak van vorming en marketing bij de verblijven die bij hen zijn aangesloten.

Zij bieden een meerwaarde aan de werking van de erkende verblijven door hen rechtstreeks en minimaal volgend takenpakket aan te bieden :

  • het personeel van de verblijven vormen
  • het management van de verblijven begeleiden
  • nieuwe toeristische producten ontwikkelen
  • het profiel van specifieke doelgroepen onderzoeken
  • de markt onderzoeken, met bijzondere aandacht voor de in dit decreet vermelde doelgroepen
  • maatregelen nemen in het kader van het internationaal toerisme
  • de verdere vakantiebeleving van de in artikel 9 vermelde doelgroep stimuleren

De financiële ondersteuning onder dit subsidieprogramma is intussen afgesloten.

Schrijf je in op onze sectornieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle subsidies.