Bestemmingspromotie

beeld_zomers_terras
Promotie en marketing is een proces van creëren en leveren van waarde. Algemeen gesteld, is marketing het geheel van activiteiten dat iets aantrekkelijk maakt. In elke afdeling van Toerisme Vlaanderen is een deel van die waardecreatie terug te vinden. Het gehele agentschap draagt immers tezamen bij aan de marketing van Vlaanderen als toeristische bestemming.
De afdeling Bestemmingspromotie bestaat uit onderstaande diensten:

Internationaal Netwerk

Deze unit stuurt de dagdagelijkse werking van onze buitenlandkantoren aan en ondersteunt de directeurs van deze kantoren.

Meet in Flanders

Toerisme Vlaanderen wil congressen van internationale associaties en bedrijven aantrekken naar Vlaanderen en Brussel. Onze associatie-experts werken nauw samen met de lokale congresbureaus van Antwerpen, Brugge, Gent en Leuven om internationale congressen naar Vlaanderen te halen. We voeren bovendien een proactief evenementenbeleid dat leidt tot meer topevenementen in Vlaanderen. 

Content- en Conversatiemanagement

De content die we wensen te verspreiden over onze bestemming brengen we in kaart, verzamelen we, vertalen en verrijken we zodanig dat ze relevant is voor onze doelgroepen. We converseren met intermediairen en potentiële toeristen via de juiste kanalen. We volgen op wat er over de bestemming Vlaanderen gezegd wordt, versterken positieve berichten en proberen negatieve berichtgeving te ontzenuwen. We stimuleren het delen van ervaringen over onze bestemming.

Internationale Markten

We zorgen voor de maximale ondersteuning van al onze promotieactiviteiten in het buitenland. We zorgen voor de realisatie van internationale promotieprojecten, zijn verantwoordelijk voor de organisatie van pers- en trade reizen, en vormen de liaison tussen hoofdkantoor en buitenlandkantoren (internationaal netwerk). We helpen met de uitwisseling van marktexpertise en focussen ons op samenwerking tussen onze collega’s en partners.

Per markt is er een marktcoördinator/contactpersoon die werkt vanuit het hoofdkantoor in Brussel. Hij of zij heeft als marktexpert de nodige kennis en werkt nauw samen met de medewerkers in het buitenlandkantoor van Toerisme Vlaanderen. De marktcoördinator beantwoordt graag jouw vragen (contactgegevens op de markt-specifieke pagina's) over de specifieke markt.

Toerisme Vlaanderen is actief op onderstaande markten: