Marketing Office

De Marketing Office zorgt er samen met de afdelingen voor dat onze initiatieven van begin tot het einde goed doorgedacht zijn volgens de behoeften van de potentiële toerist, goed in elkaar klikken en goed worden doorgerekend om een maximaal maatschappelijk, economisch en symbolisch resultaat te behalen tegen een minimale kostprijs. Zij brengt de nodige expertise, kennis en procesbegeleiding in opdat onze initiatieven zoveel mogelijk resultaat zouden opleveren en gestroomlijnd zouden zijn. De beleidsnota en de strategie van Toerisme Vlaanderen geven de richting aan.