Missie

"Tegen 2020 willen we samen met de toeristische actoren het toerisme in en naar Vlaanderen-Brussel op een duurzame manier ontwikkelen tot een economische groeimotor. Op die manier willen we meer rendement, tewerkstelling en welzijn realiseren."


Deze missie bevat de vier pijlers waarop de werking van Toerisme Vlaanderen rust:

  1. Met gerichte investeringen en ondersteuning het toeristisch aanbod in Vlaanderen aantrekkelijker maken.
  2. Bestemming Vlaanderen actief promoten om meer bezoekers aan te trekken.
  3. De volwaardige participatie aan toerisme voor iedere Vlaming mogelijk maken.
  4. De verdere professionalisering van de sector stimuleren om voor de bezoekers een kwaliteitsvol aanbod te verzekeren.
Visie Toerisme Vlaanderenstrategie Toerisme Vlaanderen

VISIE

Vanuit die missie heeft Toerisme Vlaanderen een visie ontwikkeld op zijn rol in het toerisme in Vlaanderen en voor de toeristische sector.

lees meer over onze visie 

STRATEGIE

Om de missie te kunnen waarmaken, heeft het agentschap voor de komende jaren een strategie uitgestippeld.

lees meer over onze strategie 

 


 


De huidige missie van Toerisme Vlaanderen ligt in het verlengde van wat de Vlaamse overheid voor ogen had bij de oprichting van het agentschap in maart 2004. Het oprichtingsdecreet van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid "Toerisme Vlaanderen’ is bij de herstructurering van Toerisme Vlaanderen aangepast met een wijzigingsdecreet (30 juni 2011), maar de fundamentele opdracht van het agentschap is grotendeels dezelfde gebleven. 

DOWNLOAD