Opleiding tot gids en reisleider

De sector van gidsen en reisleiders heeft een duidelijk beeld van de basiscompetenties waarover gidsen en reisleiders minimum dienen te beschikken om bezoekers op een kwalitatieve manier te kunnen rondleiden.

Vertegenwoordigers uit de sector legden dit (in ondersteuning van AHOVOKS - Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen) vast in twee beroepskwalificatiedossiers (één voor gids en één voor reisleiders). Deze beroepskwalificatiedossiers doen dienst als basis voor de opleidingsprofielen voor gids en reisleider en de leerplannen die de opleidingen tot gids en reisleider vormgeven.

Voordelen van een opleiding tot gids of reisleider

Ook al mag iedereen in Vlaanderen als gids of reisleider aan de slag, toch biedt het volgen van een opleiding tot gids of reisleider voordelen. Als je de opleiding volgt, kan je makkelijker je kwaliteiten bij opdrachtgevers (diensten voor toerisme en reisorganisaties) aantonen. De kaart die je bij afstuderen ontvangt, kan voor reisleiders die in de Europese Unie werken fungeren als een meertalige legitimatiekaart die aantoont dat je in Vlaanderen de kwalificatie behaald hebt om ook in het buitenland deze activiteit uit te oefenen. Als je de opleiding met succes hebt afgerond, kan je ook lid worden van ICOM en de ICOM-kaart aankopen. 

Opleidingsverstrekkers

Er zijn in Vlaanderen een vijftiental opleidingsverstrekkers (centra voor volwassenenonderwijs, Syntra of socio-culturele organisaties) die de opleidingen tot gids en reisleider aanbieden. Deze partners zijn in een onderlinge samenwerkingsovereenkomst overeengekomen dat zij allen in hun opleidingen minimaal de competenties ontwikkelen zoals voorzien in de opleidingsprofielen gids en reisleider. Zij erkennen eveneens elkaars opleidingsmodules en verlenen op basis hiervan voorwaardelijke vrijstellingen met het oog op het vervolledigen van de opleiding.

De opleidingsverstrekkers die de opleidingen tot gids en reisleider in Vlaanderen aanbieden, werken autonoom en onafhankelijk. Toerisme Vlaanderen heeft dus geen inspraak in hun werking. Concreet betekent dit dat Toerisme Vlaanderen niet tussenkomt in de planning van de opleidingen, in de beslissing tot het toekennen van vrijstellingen, EVC-procedures, bij vragen of klachten over studieresultaten of docenten,… Elk centrum heeft zijn eigen aanpak en werking, die je als cursist kan terugvinden in het centrumreglement.

Samenwerking met Toerisme Vlaanderen

Ter ondersteuning van de opleidingspartners ontwikkelt Toerisme Vlaanderen regelmatig relevant cursusmateriaal. Zo hebben we ondermeer taalcursussen voor gidsen en reisleiders uitgewerkt, aangezien meertaligheid als instapvoorwaarde is opgenomen in de opleidingsprofielen voor gids en reisleider. Volgende opleidingverstrekker organiseert ook gespecialiseerde taalcursussen voor gidsen en reisleiders. We hebben ook lesmateriaal ontwikkeld voor de module EHBO voor reisleiders, die integraal deel uitmaakt van de opleiding tot reisleider. 

In ruil voor het naleven van de voorwaarden die opgenomen zijn in de samenwerkingsovereenkomst verleent Toerisme Vlaanderen de opleidingsverstrekkers het mandaat om cursisten bij afstuderen een gids- of reisleiderskaart met logo van de Vlaamse Gemeenschap uit te reiken. Deze kaart staat symbool voor het behalen van een set aan basiscompetenties tijdens de opleiding. Om aanspraak te kunnen maken op deze kaart, dien je geslaagd te zijn voor de opleiding en akkoord te gaan met ons privacybeleid. Wanneer je deze kaart verliest of de kaart raakt beschadigd, kan je mits een administratieve kost van 25 EUR een nieuwe kaart aanvragen bij de opleidingspartners.

Vaak gestelde vragen

We hebben voor jou de meest gestelde vragen rond de onderwerpen gidsen en reisleiden in één document verzameld. Wellicht vind je hier al een antwoord op jouw persoonlijke vraag.

Lijst met Frequenty Asked Questions