Opmaak van een beoordelingskader m.b.t. recreatief medegebruik

beeld bos
Recreatief medegebruik is in theorie een verantwoord en sterk principe. Toch blijkt het in de praktijk moeilijk te implementeren of leidt het alleszins tot veel discussie tussen de verschillende sectoren en ruimtegebruikers (natuur, landbouw, cultuur,…). Deze opdracht beoogt het afbakenen en verduidelijken van beoordelingscriteria die het ‘recreatief medegebruik’ bepalen.

De open ruimte, natuur en bos vormen het ideale kader voor toerisme en recreatie. Gaan wandelen in het bos, fietsen tussen de velden, logeren bij de boer, ... allemaal activiteiten waarbij je bewust of onbewust geniet van natuur, landschap, stilte, ... De laatste jaren neemt de behoefte aan recreatie en toerisme in het buitengebied toe. Trends zoals onthaasting, even aan de drukte ontsnappen, de verhoogde aandacht voor belevingskwaliteit, natuur en milieu, het authentieke, ... zijn verantwoordelijk voor het toenemende belang van plattelandstoerisme en recreatie.

Om zowel de natuur-, bos- en landbouwfunctie in het buitengebied te behouden en eveneens een antwoord te bieden op de stijgende vraag naar toerisme en recreatie, moet er slimmer gebruik gemaakt worden van de beschikbare ruimte in het buitengebied. Meervoudig ruimtegebruik of recreatief medegebruik biedt een antwoord op deze vraag. Het begrip ‘medegebruik’ houdt in dat er nog andere gebruikers zijn of dat het gebied nog andere functies heeft. Zo zijn landbouwgebieden in de eerste plaats bestemd voor landbouw, maar toch is het in deze gebieden ook fijn om te wandelen en te fietsen. Toeristisch en recreatief medegebruik heeft betrekking op de vormen van toerisme en recreatie die plaatsvinden in een omgeving met een niet-recreatieve hoofdfunctie of hoofdgebruik, en waarbij het medegebruik ondergeschikt is aan de hoofdfunctie of het hoofdgebruik. Naast medegebruik in ruimte kan er ook gesproken worden van recreatief medegebruik in tijd (vb. deel van een jeugdlokaal wordt in de zomer gebruikt als jeugdverblijf).

Omdat er vandaag nog heel wat misverstanden bestaan over ‘recreatief medegebruik’ is er nood aan een beoordelingskader om te bepalen welke projecten/types activiteiten kunnen beschouwd worden als recreatief medegebruik. Dit onderzoek bestaat dus uit het afbakenen en verduidelijken van beoordelingscriteria die effectief het ‘recreatief medegebruik’ bepalen. Deze studie is afgerond in 2010.

Download Beoordelingskader voor recreatief medegebruik in het buitengebied