Over de hotelbarometer

Als hoteluitbater kun je via onze online applicatie de maandelijkse bezettingsgraden van je hotel raadplegen en de vergelijking maken met de gegevens van andere hotels. Deze vergelijking kan gemaakt worden op verschillende niveaus: ruimtelijk, op basis van comfortclassificatie, op basis van het aantal kamers ... De bezettingsgegevens van alle hotels samen geven een indicatie van de gemiddelde bezettingsgraad per stad, regio of provincie en ook per hotelclassificatie en -grootte.

Hoe doet je hotel het?

Wil je als hoteluitbater ook je eigen resultaten monitoren en vergelijken met die van andere Vlaamse hotels? Neem dan kosteloos en anoniem deel. Het principe van het systeem van de hotelbarometer is eenvoudig:
De hotelbarometer gebruikt sinds september 2015 de bezettingsgegevens die je als hoteluitbater maandelijks verplicht doorgeeft aan de FOD Economie (als je voor deze uitwisseling expliciet je goedkeuring gaf). Dit doe je door in de online module van de FOD (zie de website van de FOD voor meer informatie) de onderstaande checkbox aan te vinken. Vanaf dan is een gegevensuitwisseling tussen de FOD Economie en de hotelbarometer mogelijk. Vanaf de eerstvolgende keer dat je je bezettingen aangeeft, zullen je gegevens (de dag daaropvolgend) in de hotelbarometer verschijnen.

Hotelbarometer toestemming via eDatEnq

Als logiesuitbater kan je in het uitbatersportaal de link volgen naar de hotelbarometer. Deze link staat onderaan in je overzichtspagina.

De barometer bevat drie bladen:

Op het eerste blad vind je de bezettingsgegevens van jouw hotel, gesplitst naar motief en naar nationaliteit:

voorbeeldpagina met bezettingsgegevens gesplists naar verblijfsmotief en naar nationaliteit

Op het tweede en derde blad kan  je je hotel vergelijken met een aggregatie van andere hotels op basis van een aantal door jouw ingestelde zoekcriteria

Je bepaalt zelf de criteria op basis van:

  • soort bezetting (bruto of netto, kamers of gasten)
  • motief of nationaliteit
  • grootte hotels
  • comfortclassificatie 
  • een bepaalde ruimtelijke afbakening

De gele kleur toont  de eigen resultaten; de grijze kleur zijn de resultaten van de groep hotels waarmee je vergelijkt.

In de afbeelding hieronder zie je een grafiek met de bruto en bezettingsgraden van het Vlaamse Gewest vergeleken met een groep hotels: 

grafiek bezettingsgraden in het Vlaamse Gewest vergeleken met een andere groep hotels

Deze hotelbarometer is ook beschikbaar op deze pagina, maar hier kunnen alleen groepen hotels met elkaar vergeleken worden. Indien er na het instellen van je selectiecriteria niet voldoende deelnemers zijn om de vertrouwelijkheid van de cijfers te garanderen, word er een lege grafiek getoond.

Naar boven

De vernieuwde hotelbarometer is een systeem van Toerisme Vlaanderen, ontstaan in nauwe samenwerking met de 5 Provinciaal Toeristische Organisaties en FOD Economie.

Wil je deelnemen aan de hotelbarometer?

Om als hotel deel te nemen onderneem je 2 stappen:

  1. Bezorg maandelijks je bezettingscijfers via 'eDatEnq' aan FOD Economie en geef eenmalig jouw expliciete goedkeuring voor 'toestemming tot kopie aangifte' (zie hoger).
  2. Meld je aan via het Uitbatersportaal van Toerisme Vlaanderen. De dag nadat je je bezettingsgegevens doorgeeft aan FOD Economie, zullen deze zichtbaar zijn in jouw hotelbarometer in het Uitbatersportaal.

 Bekijk de hotelbarometer

Naar boven