Kennis en Kwaliteit

Met de kwaliteitsradars zet Toerisme Vlaanderen trajecten op voor het meten van kwaliteit en voor kwaliteitsverbetering van het aanbod, met het oog op een hogere competitiviteit voor de ondernemer en een betere reputatie van Vlaanderen als kwaliteitsvolle bestemming. De ontwikkeling van kwaliteitsradars met focus op de bestemming Vlaanderen, hotels, gidsenwerking en toeristisch onthaal zal resulteren in een instrumentarium met meet- en verbeterinstrumenten.

Toerisme Vlaanderen zal de sector ondersteunen enerzijds in het meten en monitoren van de kwaliteit, door onder andere het aanbieden van klantenbevragingen, zelfevaluaties, begeleiding op maat en anderzijds in het verbeteren van de kwaliteit door vb. begeleiding op maat, vorming, subsidies, ...