Innovatie en duurzaamheid

Project Innoguide 2.0 gaat van start                                          

Na een succesvol eerste project (Innoguide 2010-2013) haalt Toerisme Vlaanderen opnieuw het coördinatorschap van een Europees project binnen. Op 1 september 2014 gaat het vervolgproject Innoguide 2.0 van start. Dit project zet het gidsenleven centraal. Samen met 7 partners uit 5 verschillende Europese landen wordt er verder gebouwd aan een online (les)platform waar inspirerende materialen terug te vinden zijn rond interculturaliteit, duurzaamheid en belevingsvol gidsen. Tijdens het 2-jarig project worden er ook train-the-trainer sessies over gans Europa georganiseerd om gidsen en gidsopleiders de juiste tools en kennis aan te reiken om hier ook in de praktijk mee aan de slag te gaan. De kick-off meeting van dit project vond plaats in oktober in de gebouwen van Toerisme Vlaanderen. Als potentiële ambassadeurs van onze bestemming lieten we onze Europese partners uiteraard ook van onze bieren proeven. Voor meer informatie over het project kan je ook altijd terecht op de projectwebsite of via Facebook

Groene Sleutel

De Groene Sleutel is een label dat voor de achtste maal op rij werd uitgereikt door Toerisme Vlaanderen en Bond Beter Leefmilieu. Dit ecolabel stimuleert ondernemers uit de toeristische sector om inspanningen te leveren op vlak van duurzaamheid en milieu. In 2014 konden 104 bedrijven de Groene Sleutel ontvangen. De uitreiking vond plaats tijdens een persconferentie in Hotel Van der Valk Beveren in Beveren-Waas, één van de nieuwe Groene Sleutel houders. De toeristische ondernemingen die met trots het label een jaar lang kunnen communiceren bestaan uit 10 campings, 29 jeugdverblijven, 29 hotels, 9 gastenkamers, 11 attracties, 14 meeting locaties en 2 vakantiewoningen. In het totaal zijn er dus 104 groene logies en attracties. Dat zijn er vier meer dan vorig jaar.

Lerend Netwerk Duurzaam Toerisme

Het Lerend Netwerk voor Duurzaam en Innovatief Toerisme wil lectoren, docenten en leerkrachten informatie aanreiken over actuele thema’s in toerisme. Dit jaar werden er 3 studiedagen georganiseerd waaraan 88 personen deelnamen.

De thema’s van de studiedagen waren:

  • Duurzaam toerisme als communicatie en marketingtool
  • Innovatieve kustontwikkeling en
  • Innoveren doe je zo

Het aantal leden van het Lerend Netwerk is in 2014 gestegen met 25%, van 205 eind 2013 naar 256 eind 2014.

Kwaliteitstraject voor hotels

Met het oog op het verhogen van de klantentevredenheid en het verbeteren van de concurrentiekracht bij hotels werden meet- en verbeterinstrumenten ontwikkeld. Het uitgewerkte kwaliteitstraject is tot stand gekomen door een intensieve samenwerking met partners uit de hotelsector. Toerisme Vlaanderen bracht in kaart welk ondersteunend materiaal er reeds bestaat en wat bijkomend ontwikkeld moet worden. Het instrumentarium werd ontsloten via een menukaart. Bijkomende meetinstrumenten zoals een klantenbevraging, een mystery visit en een zelfscan op organisatieniveau, werden ontwikkeld volgens de bezoekerscyclus. Bij tien hotels werden enkele meetinstrumenten, gevolgd door een advies op maat door een consulent, getest. Op basis van de resultaten van de test werd de aanpak en de instrumenten geëvalueerd en bijgestuurd. Ter ondersteuning van het kwaliteitstraject werd een communicatiestrategie uitgetekend en uitbesteed aan een communicatiebureau.