Operating office

Alle collega’s van Toerisme Vlaanderen, zowel in het binnenland als in het buitenland, moeten zich voluit kunnen focussen op toerisme. Ze kunnen werken in een aangename en dynamische werkcultuur en -omgeving, weten welke resultaten van hen worden verwacht en beschikken over de middelen die ze nodig hebben om optimaal te kunnen functioneren. De operating office zorgt voor een dienstverlening op maat van de collega’s door zelf diensten te verlenen, de liaisonrol te vervullen naar externe dienstverleners en te communiceren naar externe stakeholders.

In 2015 besliste de Vlaamse regering om de Management Ondersteunende Diensten (MOD's) op te heffen en te vervangen door thematisch georiënteerde centrale dienstverleners. Dat zijn dienstverleners die zich in tegenstelling tot de MOD's voluit kunnen focussen op slechts één thema zoals HR, facility of boekhouding en begroting. Zo kunnen we schaalvoordelen realiseren. De Vlaamse regering besliste om tegelijkertijd meer gebruik te maken van digitale processen. 2015 stond daardoor in het teken van de overstap van de ene dienstverlener (MOD KB-iV) naar andere dienstverleners. In de loop van 2015 heeft het Facilitair Bedrijf de logistieke dienstverlening al opgenomen en vanaf 1 januari 2016 neemt het Agentschap voor Overheidspersoneel een deel van de HR-taken over. De centrale dienstverlener neemt niet alle ondersteunende taken over. Toerisme Vlaanderen zal terug een deel van ondersteunende taken zoals het boeken van facturen zelf opnemen. Die overgang werd in 2015 voorbereid en zal in 2016 verder op punt worden gesteld.