Steunpunt Vakantieparticipatie

Forum Vakantieparticipatie

Het Forum Vakantieparticipatie bestaat in 2015 tien jaar. Het Forum brengt ieder jaar toeristische partners, sociale organisaties en vakantiegangers met een beperkt budget samen. 2015 was een uitzonderlijk jaar voor het Forum want het telde maar liefst twee edities. Op 28 januari ging een eerste Forum door in de Handelsbeurs van Gent. Er namen 460 mensen deel om na te denken over hoe men van elke vakantie een succeservaring kan maken. Omdat het Forum het moment is dat de nieuwe brochures worden voorgesteld en het startmoment is om boekingen te doen, besloot Toerisme Vlaanderen om het Forum te vervroegen. Op 15 december vond een tweede editie plaats in Center Parcs De Vossemeren in Lommel. De focus van de deze editie, waaraan 320 mensen deelnamen, lag op het zichtbaar maken van de impact van de netwerkpartners. Toerisme Vlaanderen stelde tijdens dit evenement ook twee andere nieuwigheden voor: een impactstudie en de nieuwe vakantiegidsen 2016. TVLimburg maakte een reportage over deze editie.

Eerste Rap op Stap Kantoor in Brussel

Eind juni 2015 opent Toerisme Vlaanderen het eerste Rap op Stap kantoor in Brussel. Dit is een laagdrempelig reisbemiddelingskantoor waar mensen met een beperkt budget terecht kunnen om het kortingsaanbod van Steunpunt Vakantieparticipatie van Toerisme Vlaanderen te boeken en de juiste begeleiding te krijgen. Eind 2015 zijn er 26 Rap op Stap kantoren in alle Vlaamse provincies en dat aantal neemt nog verder toe. Sociale lidorganisaties van het Steunpunt Vakantieparticipatie staan in voor de uitbating. En nu dus ook het Steunpunt Vakantieparticipatie zelf. Het Rap op Stap kantoor is elke dinsdagvoormiddag open.

Transitietraject sociaal toerisme

Het sociaal toerisme staat midden in een wereld vol verandering.  In een intens veranderingstraject met heel wat actoren dacht Toersime Vlaanderen in 2015 bijzonder hard na over de toekomst van het sociaal toerisme. De kracht ontstaan binnen dit traject toont de mogelijkheden van een ambitieuze toekomst. Het rapport 'Strategische transities voor het sociaal toerisme' vertaalt die toekomst in een dynamisch plan. 

Lancering website

Hoe maak je een netwerk zichtbaar? Hoe geef je weer welke effecten vakantie bij mensen teweeg brengt? Welke inspanningen doen partners en waarom? Op vraag van het netwerk ging Toerisme Vlaanderen in 2014 een samenwerking aan met Nieuw(s)makers. Dit reportersteam publiceert wekelijks 2 tot 3 verhalen uit het netwerk Vakantieparticipatie. Om deze verhalen een eigen platform te geven, ontwikkelden we de website www.iedereenverdientvakantie.be. Toerisme Vlaanderen lanceerde de website op het Forum Vakantieparticipatie van 28 januari 2015.

Recordaantal mensen met financiële beperking op vakantie

In 2015 gingen er 148.688 mensen met een financiële beperking op vakantie of daguitstap, dankzij de kortingen van 611 toeristische partners en de begeleiding van 1600 sociale lidorganisaties.