Woordvoerder

Ook in 2015 bracht de woordvoeder de werking en de resultaten van Toerisme Vlaanderen op een regelmatige en positieve manier in het nieuws. Het agentschap kwam in 2015 aan bod in 617 krantenartikels. Omgerekend betekent dit dat Toerisme Vlaanderen dagelijks in 1 tot 2 kranten aan bod kwam. Daarnaast realiseerden Toerisme Vlaanderen in 2015 ook 62 radio- en tv-interviews over de werking en resultaten van Toerisme Vlaanderen. De woordvoerders beantwoordden 268 vragen van pers en publiek. 

Toerisme Vlaanderen legden in 2015 ook nuttige contacten met internationale perscorrespondenten in Brussel. 5 van hen werden ontvangen bij Toerisme Vlaanderen en kregen een uitgebreide toelichting over de werking van het agentschap en over de persopportuniteiten. Een veel ruimere groep van internationale correspondenten kreeg in de loop van 2015 infodossiers toegezonden met betrekking tot de herdenking van Wereldoorlog I.

Toerisme Vlaanderen is verantwoordelijk voor het beantwoorden van parlementaire vragen, het aanleveren van infofiches en insteken aan het kabinet van de minister van toerisme en de minister-president en het voorbereiden van de speeches van de administrateur-generaal van Toerisme Vlaanderen. In totaal leverde Toerisme Vlaanderen in 2015 voor het kabinet van de minister van toerisme 45 insteken aan voor speeches, debatten van de minister en de zendingsdossiers voor de bezoeken van de minister. Daarnaast leverde Toerisme Vlaanderen ook 80 infofiches, antwoorden op losse vragen of op brieven en mails die het kabinet ontving in verband met toerisme of Toerisme Vlaanderen aan. Voor het kabinet werden er 15 insteken aan de minister-president, voornamelijk over projecten die verband hielden met de herdenking van WOI. Toerisme Vlaanderen ontving in 2015 93 parlementaire vragen (75 schriftelijke vragen en 18 vragen om uitleg).