Event Flanders

Op 20 mei 2016 keurde de Vlaamse Regering de conceptnota 'Topevenementenbeleid - Event Flanders' goed. Hierdoor reikten we een kader aan voor de uitbouw van een Vlaams topevenementenbeleid met als doel meer internationale topevenementen aan te trekken naar Vlaanderen of bestaande Vlaamse topevenementen te ondersteunen bij hun organisatie.

Toerisme Vlaanderen richtte Event Flanders op in samenwerking met het Departement internationaal Vlaanderen, het departement Cultuur, Jeugd en Media (CJM) en Sport Vlaanderen. De aansturing gebeurt vanuit een multidisciplinair aansturingscomité, samengesteld uit vertegenwoordigers van de verschillende betrokken entiteiten en afgevaardigden van de Vlaams minister-president, de Vlaamse ministers van Toerisme, van Sport en van Cultuur.

Tijdens het najaar van 2016 startten we met de uitbouw van een methodologie voor Event Flanders. Eind 2016 legden we de shortlist vast van mogelijke topevenementen die tijdens de testfase als pilootevenementen kunnen worden gescreend. Op deze pilootevenementen in 2017 passen we de uitgebouwde methodologie toe om de betrokken evenementen, in geval van een positieve haalbaarheidsstudie, via 'bidding' naar Vlaanderen te halen of via ondersteuning groter te maken.