Marketing Office

Herstelstrategie na 22 maart

In de nasleep van de gebeurtenissen op 22 maart 2016 volgden we alle markten waar Toerisme Vlaanderen actief is van dichtbij op. We verzamelden en coördineerden alle beschikbare 'business intelligence'​ om een accuraat beeld te krijgen van elke markt:

  • ​​marktkennis en inzichten buitenlands netwerk (via buitenlandkantoren Toerisme Vlaanderen): reacties pers/trade/consument op elke markt, reisadvies, vragen…
  • online conversatie en sentiment ten opzichte van onze bestemming
  • reisintentieonderzoeken
  • aankomsten/overnachtingen
  • evolutie boekingen/annulaties
  • uitgaves kredietkaarten
  • bezettingsgraden

Deze informatie deelden we maximaal met de toeristische sector via dashboards. De verzamelde informatie gebruikten we om een herstelstrategie te formuleren en de sector te ondersteunen.

Concreet deelden we alle markten, waar Toerisme Vlaanderen werkzaam is, op in drie fases:

  • NURTURE: proactief contacten met reissector en pers onderhouden en objectieve, feitelijke informatie over de bestemming verstrekken
  • COMMUNICATE: potentiële bezoekers en trade opnieuw voeden met positieve verhalen over onze bestemming en toeristische informatie
  • ACTIVATE: opnieuw salesgerichte promoties en call-to-action acties voeren

Afhankelijk van de fase waarin de markt zich bevond, pasten we de werking van Toerisme Vlaanderen aan.

Marktonderzoeken

In de periode mei-juni 2016 liep in 10 verschillende landen het WOI Awareness onderzoek. Toerisme Vlaanderen stelde zich de vraag in hoeverre Vlaamse WOI-bestemmingen gekend zijn in binnen- en buitenland. Hoe is het met andere woorden gesteld met de 'awareness' of het bewustzijn over WOI en hoe verschilt die ten opzichte van 2013? Bekijk de resultaten op de website.

In het voorjaar 2016 voerden we onderzoek naar het profiel van de wielertoerist. Toerisme Vlaanderen wenst in kader van haar werking rond fietscultuur het profiel te kennen van de buitenlander die een wielervakantie onderneemt. Het onderzoek werd gevoerd via een online bevraging van een internationaal panel met een sterke interesse in koers.

Toerisme Vlaanderen zet de komende jaren sterk in op het thema Vlaamse Meesters. Om een degelijk en onderbouwd internationaal marketingplan voor het thema Vlaamse Meesters te kunnen opstellen, is het belangrijk om het marktpotentieel van dit thema per markt in te schatten. Hiervoor liep een bevraging in 17 landen over de interesse in kunst en cultuur en de kennis van de Vlaamse Meesters. In 2016 rondden we dit onderzoek af en stelden we de resultaten voor. Bekijk de resultaten op onze website.

Toerisme Vlaanderen onderzoekt de huidige en toekomstige draagkracht van onze bestemming. We overschrijden de draagkracht van een bestemming als de limieten van toerisme zijn bereikt. Dat kan betrekking hebben op de bewoners, de toeristen, de mensen van de sector of het milieu. In 2016 onderzochten we een belangrijk onderdeel gerelateerd aan de draagkracht van onze deelbestemmingen: de attitude van bewoners ten opzichte van toerisme in hun stad. Als onderzoeksgebied kozen we Brugge. In samenwerking met Modul University Vienna ondervroeg Toerisme Vlaanderen 1 250 Bruggelingen. Op 13 december 2016 stelden we samen met de Vlaamse Minister voor Toerisme Ben Weyts en Burgemeester Renaat Landuyt het onderzoek voor. Het onderzoek stelt dat de bewoners nog zeer positief staan ten opzichte van toerisme in Brugge. Andere steden kunnen leren van de conclusies van de studie in Brugge. Bekijk het onderzoek en de resultaten op onze website.

Toerisme in cijfers: publicaties 2016

Via de publicatie ‘Toerisme in Kerncijfers’ (editie 2016) zet Toerisme Vlaanderen de belangrijkste cijfers over het internationale toerisme en de toerismestromen van, naar en in onze regio op een rijtje.

De publicatie ‘Toerisme in Cijfers XL’, die een nog gedetailleerder beeld geeft van de aankomst- en overnachtingsgegevens, is online beschikbaar. ‘Toerisme in kerncijfers’ bevat de belangrijkste cijfer- en onderzoeksgegevens over toerisme in Vlaanderen en is verkrijgbaar online of in een handige plooifolder.

De reeks ‘Voorlopige cijfers’, enkel online beschikbaar, geeft aankomst- en overnachtingsgegevens op basis van de meest recente informatie.

Cijfers over het logiesaanbod in het Vlaamse Gewest worden gebundeld in het rapport ‘Logiesaanbod 2011-2015'.

In 2016 bundelden we de gegevens van Vlaamse attracties die deelnemen aan de attractiebarometer in het 'Attractierapport 2011-2015'. In dit rapport brachten we de trends van de bezoekerscijfers van de Vlaamse attracties voor de desbetreffende jaren in kaart.

Adviseren ruimtelijke plannen

Toerisme Vlaanderen gaf ook in 2016 advies over alle ruimtelijke plannen die voor toerisme en recreatie relevant zijn en verdedigde de sectorale standpunten. We behandelden zowel gewestelijke, provinciale als gemeentelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP). Bij de adviezen betrekken we zowel het intern platform Ruimtelijke Ordening als de provinciale partners.

Tabel: overzicht van het aantal ontvangen en geadviseerde RUP's in 2016

Type

Aantal ontvangen RUP'sAantal geadviseerde RUP's
Gewestelijke plannen 4 4
Provinciale plannen 15 14
Gemeentelijke plannen 65 63

Toerisme Vlaanderen geeft ook advies bij de stedenbouwkundige vergunningen voor het inrichten van toeristische logies. In 2016 adviseerden we ongeveer 260 stedenbouwkundige vergunningsaanvragen voor toeristische logies.

Archiefbeheer

Als overheidsinstelling vindt Toerisme Vlaanderen een duidelijk en efficiënt informatiebeheer belangrijk. De inventarisatieprojecten van de afgelopen jaren hebben in 2016 hun vruchten afgeworpen. We inventariseerden het boekhoudarchief.