Project Vlaamse Meesters

Project Vlaamse Meesters uit de startblokken

In 2016 startte Toerisme Vlaanderen met het Project Vlaamse Meesters.

De heropening van het museum voor Schone Kunsten, Bruegel die 450 jaar overleden is en de restauratie en terugkeer van het Lam Gods naar de Sint-Baafskathedraal: 2018 - 2020 is hét ideale moment voor toeristen om onze Vlaamse Meesters te beleven. Van 2018 tot 2020 organiseert Toerisme Vlaanderen tal van activiteiten en evenementen die bezoekers van over heel de wereld wil prikkelen om de Vlaamse Meesters en hun werken te komen ontdekken op onze bestemming. We gaan hierbij domeinoverschrijdend te werk: we brengen traditionele toeristische spelers en culturele experten samen met private partners.

Vanaf 2016 zetten we voor dit project zowel in op bestemmingsontwikkeling met hefboomdossiers als op internationale promotie.

Meer info over het project via www.toerismevlaanderen.be/Vlaamsemeesters.

Op zoek naar Utopia

'Op zoek naar Utopia' was het eerste hefboomdossier rond Vlaamse Meesters.

Utopia, het visionaire werk van humanist Thomas More vormde in het najaar van 2016 de rode draad van de tentoonstelling 'Op zoek naar Utopia'. De tentoonstelling presenteerde in Museum M in Leuven 80 meesterstukken van Vlaamse Meesters zoals Quinten Metsys en Jan Gossaert waarvan vele voor het eerst in Vlaanderen te zien waren. Topwerken uit de periode van het humanisme werden in een bijzonder historisch en hedendaags perspectief geplaatst en toonde de verbeelding van een ideale wereld in de tijd van Thomas More. Het aantrekkelijk stadsfestival Utopia dompelde Leuven in 2016 ook helemaal onder in Thomas More. Het festival trok 220 000 bezoekers en de tentoonstelling 90 137 bezoekers.

De focus van de internationale promotie lag op de buurlanden. We namen onder andere Utopia mee in de 'Frankfurter Buchmesse' campagne in Duitsland en het programma van onze pers- en tradereizen. En we organiseerden in samenwerking met Visit Leuven een geslaagde joint promo met Superbreak in het Verenigd Koninkrijk.

Samenwerkingsovereenkomst NBTC Holland Marketing

Toerisme Vlaanderen en NBTC Holland Marketing ondertekenden op 1 juli 2016 in Den Haag een intentieverklaring voor grensoverschrijdende samenwerking. De eerste concrete uitwerking van de samenwerking heeft te maken met de gezamenlijke geschiedenis van de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden. Het verhaal van de hoogtijdagen van de Vlaamse cultuur in de 15de en 16de eeuw, de focus van het project Vlaamse Meesters, wordt daarbij gekoppeld aan de Nederlandse Gouden Eeuw. Zo ontstond er een symbolische route met plekken als het Pajottenland, Brugge, Brussel, Antwerpen, Gent, Mechelen, Leuven, Middelburg, Den Bosch, Dordrecht, Delft, Den Haag, Leiden, Haarlem, Amsterdam en Hoorn.

Samenwerkingen buitenlandse musea

In het kader van het project Vlaamse Meesters gingen de buitenlandkantoren van Toerisme Vlaanderen in 2016 een aantal strategische samenwerkingen aan met buitenlandse musea die een link hebben met Vlaamse Meesters. Zo resulteerde de samenwerking met het Kunsthistorisches Museum in Wenen in 'Flemish Masters on tour', waarbij we gezamenlijk communiceerden over de programmatie in Vlaanderen en Wenen. Daarnaast werkten we in Londen samen met de Royal Academy of Arts, in Milaan met het Palazzo Reale, in Duitsland met verschillende musea. We organiseerden ook een pr event in The National Gallery in Washington en in Moskou gaven we ondersteuning aan een multimedia project rond Vlaamse Meesters dat Art Play verder uitwerkt. 

Trade brochure Vlaamse Meesters

In de zomer van 2016 stelde Toerisme Vlaanderen de trade brochure Vlaamse Meesters voor. De brochure biedt een gedetailleerd overzicht van het Vlaamse Meesters programma (2018-2020) en omvat alle goedgekeurde hefboomprojecten rond Vlaamse Meesters. Een instrument op maat voor de trade sector dat we inzetten op beurzen, events en workshops. De brochure is beschikbaar in 5 talen en wordt regelmatig geüpdatet.

Flanders-Brussels Travel Forum in thema van Vlaamse Meesters

Flanders-Brussels Travel Forum vond plaats op 22 februari 2016 in de Ghelamco Arena in Gent. Het werd een succesvolle recordeditie. Zowel de workshop in de Ghelamco Arena als het netwerkevenement in de Handelsbeurs in Gent werden uitgewerkt in het thema van de Vlaamse Meesters.