Kwaliteit

Toerisme Vlaanderen streeft ernaar de algemene kwaliteit van Vlaanderen als toeristische bestemming te verhogen. We adviseren en controleren de kwaliteit in toeristische logies, locaties en organisaties, en ondersteunen hen met allerlei instrumenten. Deze zijn te vinden via het online portaal van de kwaliteitswerking.

De voorgaande jaren spitsten we ons al toe op 3 doelgroepen: toeristisch onthaal, kamergerelateerd logies en organisaties met een gidsenwerking. In 2017 zetten we daarnaast ook kwaliteitsprogramma's in de steigers voor 3 nieuwe doelgroepen: attracties en musea, terreingebonden logies en meetinglocaties.

Een belangrijke verandering in het toeristisch beleid was de start van het nieuwe logiesdecreet op 1 april 2017. Toerisme Vlaanderen staat in voor de uitvoering van dit decreet.