Kwaliteit in gidsenwerking

Via de online toolkit 'Kwaliteit in Gidsenwerking' ondersteunt Toerisme Vlaanderen organisaties met gidsenwerking bij het verbeteren van de kwaliteit van hun aanbod en dienstverlening. In 2017 telden we 896 downloads.

Om organisaties vertrouwd te maken met dit instrument biedt Toerisme Vlaanderen workshops 'Kwaliteit in Gidsenwerking' aan. In 2017 namen 27 organisaties met gidsenwerking deel aan een reeks van 5 workshops van telkens een halve dag. Verder organiseerde Toerisme Vlaanderen ook 3 workshops ‘Sociale media voor organisaties met gidsenwerking’ met 42 deelnemers. We sloten 2017 af met een netwerkmoment rond het thema ‘Beleving' waar 65 deelnemers aanwezig waren. 

Samenwerking opleidingspartners

Naast zijn eigen opleidingen Kwaliteit in Gidsenwerking volgt Toerisme Vlaanderen ook externe gids- en reisleidersopleidingen op. Het halfjaarlijks overleg tussen Toerisme Vlaanderen en zijn opleidingspartners zorgt ervoor dat alle opleidingscentra dezelfde criteria hanteren en dat er een gestandaardiseerd aanbod aan opleidingen tot gids en reisleider bestaat in Vlaanderen.

Eind 2017 namen 10 docenten van 7 opleidingspartners deel aan een workshop rond het gebruik van de bezoekerscyclus, een methodiek uit onze toolkit. Op die manier integreert Toerisme Vlaanderen de toolkit Kwaliteit in Gidsenwerking ook mee in de opleidingen tot gids of reisleider bij partners.

Infosessies Vlaamse Meesters

In het voorjaar van 2017 nodigden we organisaties met gidsenwerking uit om kennis te maken met het Vlaamse Meesters-project. We organiseerden infosessies in 6 Vlaamse steden en wisten op die manier 307 organisaties en gidsen te informeren over dit belangrijke project.

Beëindiging samenwerkingsovereenkomst met Koning Boudewijnstichting

Eind 2017 liep de driejarige samenwerkingsovereenkomst tussen Toerisme Vlaanderen en de Koning Boudewijnstichting af. De Koning Boudewijstichting leverde financiële ondersteuning bij de kennisuitwisseling en samenwerking tussen Toerisme Vlaanderen, visit.brussels en het Commissariat général au Tourisme met betrekking tot de opleiding en vorming, de erkenning en het statuut van gidsen en reisleiders in België. Tussen 2015 en 2017 leverde die samenwerking heel wat concrete resultaten op, waaronder:

  • 3 syllabi voor opleidingsmodules tot regiogids
  • Franstalig vormingsmateriaal rond intercultureel gidsen, belevingsvol gidsen en hoe een duurzame tour te begeleiden
  • Franstalig vormingsmateriaal rond de afstemming van de organisatie op en de rondleiding van de klant
  • een Franstalige versie van de toolkit ‘Kwaliteit in Gidsenwerking’
  • een nota met voorstellen ter verbetering van het statuut van de gids