Logiesdecreet

Op 1 april 2017 trad het nieuwe logiesdecreet, een regelgevend kader voor de volledige logiessector, in werking. Dit decreet vereenvoudigt de administratieve regels voor al wie toeristen tegen betaling laat overnachten. Elke uitbater moet zijn of haar logies verplicht aanmelden, voldoen aan enkele basisregels op vlak van kwaliteit en veiligheid, en eventueel (op vrijwillige basis) ook laten erkennen door Toerisme Vlaanderen. Meer informatie vind je op onze website. Voor de uitvoering van dit logiesdecreet kwamen begin april 19 collega’s van het departement Buitenlandse Zaken over naar Toerisme Vlaanderen. De eerste nieuwe erkenning reikten we al uit op 10 april 2017 aan de luxueuze camping ('glamping') Aan de Vleterbeke in Oostvleteren. 

Tussen 1 april 2017 en eind 2017 ontving Toerisme Vlaanderen meer dan 1 700 nieuwe aanmeldingen. Eind 2017 waren er in Vlaanderen in totaal 21 481 aangemelde logies, waarvan er 3 973 erkend zijn of beschikken over een vergunning volgens het vorige logiesdecreet. Van de 1 102 logies die al erkend zijn volgens het nieuwe decreet, koos bijna 80% van de uitbaters voor een vrijwillige comfortclassificatie (sterren). 

Samen met het nieuwe logiesdecreet voerden we ook een Vlaamse versie van de Europese ‘Hotel Stars Union’-comfortclassificatie in. Eind 2017 waren al 92 hotels ingestapt in dit nieuwe systeem. 

Toerisme Vlaanderen goot alle aangemelde, erkende en vergunde logies (samen met hun sterrenindeling) in 2017 in een handig overzicht. Het overzicht is publiek toegankelijk via het nieuwe basisregister logies

Communicatietraject

Om de toeristische sector vertrouwd te maken met het nieuwe logiesdecreet rolde Toerisme Vlaanderen een uitgebreid communicatietraject uit. Tussen februari en september 2017 informeerden we logiesuitbaters via gerichte mailings. Bovendien publiceerden we de brochure ‘Het Vlaams logiesdecreet in één oogopslag’. Alle uitbaters van aangemelde en vergunde logies ontvingen een link naar de digitale versie. De papieren versie deelden we uit op infomomenten, aan gemeentebesturen en via onze partner Horeca Vlaanderen. Samen met Ruimte Vlaanderen maakte Toerisme Vlaanderen de brochure ‘Jouw logies en ruimtelijke ordening’ voor de logiessector. 

In samenwerking met de provinciale toeristische diensten en de beroeps- en sectorfederaties, gaf Toerisme Vlaanderen meer dan 50 informatiesessies over het nieuwe logiesdecreet. Per provincie organiseerden we ook een aantal kennismakingsmomenten tussen de logiesadviseurs van Toerisme Vlaanderen en de lokale logies-, regio-, en horeca-coördinatoren. Voor de brandweerdiensten organiseerde Toerisme Vlaanderen technische toelichtingssessies over de aangepaste brandveiligheidsnormen waaraan logies moeten voldoen. Ten slotte werkten we samen met een aantal online platformen zoals Airbnb, Belvilla en Campr, om specifieke communicatie te verspreiden naar alle logies op deze websites.  

Uitbatersportaal

We vormden het VLIS (Vlaams LogiesInformatieSysteem) om tot een gebruiksvriendelijk online ‘uitbatersportaal’. Dit nieuwe uitbatersportaal ging live op 3 april 2017, vlak na de start van het nieuwe logiesdecreet. Via het nieuwe portaal kan een uitbater de gegevens over zijn logies online raadplegen en beheren, een nieuw logies aanmelden of een erkenning of sterrenclassificatie aanvragen. We zorgden ook voor een koppeling met de databanken van de provinciale toeristische organisaties en de Kruispuntbank Vakantiewoningen van CIB.