Toegankelijk Vlaanderen

Publicaties

Toerisme Vlaanderen publiceerde in 2017 opnieuw 2 brochures: één over toegankelijke groepsverblijven en één over toegankelijke hotels en gastenkamers. De publicaties zijn op onze publiekswebsite beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels.

Bovendien updateten we in 2017 ook de brochures over toegankelijkheid aan de Vlaamse Kust, in Brugge en in Flanders Fields.

Toegankelijkheidslabel

Het Vlaams label voor toegankelijk toerisme bestond in 2017 maar liefst 10 jaar.

In 2017 screende Toerisme Vlaanderen 120 gebouwen op toegankelijkheid, en kenden we 11 nieuwe A+-labels en 13 nieuwe A-labels toe aan toeristische verblijven en infokantoren. Daarnaast verlengden we de bestaande labels van 4 toeristische verblijven en infokantoren met een A+-label en 36 met een A-label.

In totaal hadden 212 vakantieverblijven en 49 infokantoren en bezoekerscentra een A-label op het einde van 2017. Bovendien waren er 61 vakantieverblijven en 20 infokantoren en bezoekerscentra met een niveau A+.

Vorming

Samen met Inter organiseerde Toerisme Vlaanderen 12 vormingen over klantvriendelijk onthaal en het gidsen van personen met een beperking. In totaal namen hier 170 personen aan deel in 2017.

Daarnaast organiseerden we in 2017 opnieuw twee keer een 'Lerend netwerk vakanties met zorg'. Uitbaters van Vlaamse zorgvakantieverblijven namen deel aan infosessies over onder andere Vakantieschakel van het netwerk Iedereen Verdient Vakantie, persoonlijk assistentiebudget, dementie en doelgroepgerichte marketing.

Campagne 'Wij gastvrij, jij blij'

Via de campagne ‘Wij gastvrij, jij blij’ sensibiliseerden we de horecasector om zich meer open te stellen voor mensen met een sensoriële beperking. Op de website www.wijgastvrij.be verzamelden we tips & tricks en inspirerende verhalen.

Reva-beurs

In april 2017 nam Toerisme Vlaanderen deel aan de Reva-beurs in Gent. We promootten Vlaanderen er als toegankelijke bestemming bij meer dan 16 000 beursbezoekers. Lees er meer over op onze website.

Toegankelijkheid in hefboomprojecten

Toerisme Vlaanderen beoordeelde in 2017 alle ingediende hefboomprojecten op vlak van toegankelijkheid. De indieners van de potentiële hefboomprojecten deden inspiratie op tijdens een infosessie over sensoriële beperkingen. Alle geselecteerde hefboomprojecten die subsidies ontvangen krijgen verder advies over integrale toegankelijkheid van Inter, ervaringsdeskundigen en experten van Toerisme Vlaanderen.

Access Day

Op 11 en 12 maart 2017 vond de tweede editie van de Access Day plaats. Via Faro, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed, spoorden we musea aan om op deze dagen toegankelijke rondleidingen of een toegankelijk aanbod te voorzien. 10 Vlaamse musea gingen in op dit voorstel. Toerisme Vlaanderen zette alle toeristische toegankelijkheidsinfo en dit tijdelijk aanbod extra in de kijker op www.accessday.be.