Projectfinanciering

Toerisme Vlaanderen verleent financiële ondersteuning aan projecten die de toeristische aantrekkingskracht van Vlaanderen voor potentiële toeristen vergroten. Ook in 2017 liepen er verschillende subsidieoproepen. Ontdek hieronder de subsidieoproepen voor hefboomprojecten, logiessubsidies, Toerisme Voor Allen, Iedereen verdient vakantie, sociaal-toeristische verenigingen en directe investeringen.

Gerealiseerde impulsprojecten

In 2017 openden diverse impulsprojecten die eerder subsidies ontvingen van Toerisme Vlaanderen:

 • Op 31 maart 2017 opende bezoekerscentrum De Bergen in de voormalige pastorie van Kemmel. Hier zijn het toeristisch onthaal en het streekbezoekerscentrum gevestigd, loopt een tentoonstelling over de Eerste Wereldoorlog met bijzondere aandacht voor de Mijnenslag, en is er ruimte voor tijdelijke tentoonstellingen.
 • Het belevingscentrum Kolonie 5-7 in de voormalige landloperskolonie Merksplas opende officieel op 2 juni 2017. Toerisme Vlaanderen subsidieerde deze unieke combinatie tussen geschiedenis, natuur en toerisme met 317 077 euro.
 • Ook op 2 juni 2017 opende Eperon d’or, een voormalige schoenfabriek in art-decostijl. De stad Izegem bundelt haar toeristische krachten in dit markante, geklasseerde monument. Eperon d'Or huisvest de toeristische dienst, een bezoekerscentrum en de vaste museale tentoonstelling over het industriële verleden van de regio. De subsidie van Toerisme Vlaanderen bedroeg in totaal 228 700 euro, verspreid over 2 fasen.
 • Het gerenoveerde Plantenpaleis, onderdeel van de Plantentuin in Meise, werd feestelijk ingehuldigd op 24 september 2017. Toerisme Vlaanderen investeerde 195 000 euro in deze verbouwingen.
 • Het nieuwe infokantoor in Kasterlee opende officieel op 30 september 2017. Voor dit gethematiseerd regionaal toeristisch infokantoor - het accent ligt op de thema's pompoenen, kabouters en gastronomie - kreeg de gemeente Kasterlee een subsidiebedrag van 527 732 euro.
 • In Waregem ging het interactieve bezoekerscentrum Hippo War op 10 november 2017 officieel open. Het centrum belicht de rol van de Amerikanen en van het paard tijdens de Eerste Wereldoorlog. De totale subsidie van Toerisme Vlaanderen voor dit project bedroeg 787 000 euro.
 • Op 2 december 2017 opende de tweede fase van het wandelnetwerk Kalkense Meersen-Donkmeer. Omwille van de Sigmawerken werd dit project opgesplitst in 2 fasen. De eerste fase, het gebied rondom het Donkmeer, werd gerealiseerd in een vorige impulsoproep. De tweede fase breidt het wandelnetwerk uit met 60 km wandelpaden rondom de Kalkense Meersen. Toerisme Vlaanderen investeerde hierin 31 690 euro.

Hefboomprojecten

In 2017 organiseerden we een derde en laatste subsidieronde voor potentiële hefboomprojecten. Organisaties die kans wilden maken op subsidies voor hun project dienden ten laatste op 28 april een businessplan in. De jury’s rond het project Vlaamse Meesters, Kernattracties en Meetinginfrastructuur kwamen in juni 2017 samen om alle ingediende dossiers te beoordelen en een advies te formuleren aan de administrateur-generaal van Toerisme Vlaanderen. In augustus en september 2017 ontvingen alle indieners de definitieve beslissing over de toekenning van een subsidie.

Op 24 oktober 2017 organiseerde Toerisme Vlaanderen een bootcamp voor alle 30 goedgekeurde hefboomprojecten. Met deze bootcamp boden we de organisaties coaching bij de uitvoering van hun project.

Daarnaast openden in 2017 ook enkele hefboomprojecten die in een eerdere ronde al subsidies ontvingen:

 • Het Museum voor Hedendaagse Kunsten te Antwerpen (M HKA) - 650 000 euro subsidie. Sinds de heropening op 27 april 2017 toont het M HKA een permanente basiscollectie met nationale en internationale referentiekunstenaars, zowel hedendaagse helden als historische trekkers. Het museum werd volledig heringericht met een warme onthaalinfrastructuur, meertalige informatie en een digitale en ervaringsgerichte beleving. Het M HKA is afgestemd op een breed en internationaal publiek. In 2017 telde het museum bijna 150 000 bezoekers, ondanks de sluiting tussen februari en april wegens verbouwingswerken.
 • Thor Central te Genk - 2 246 512 euro subsidie. Op 15 september 2017 opende de nieuwe congres- en vergaderlocatie Thor Central de deuren, met een capaciteit van 300 personen. Thor Central is gelegen op de voormalige mijnsite van Waterschei in Genk. Lees er meer over op de jaarverslag-pagina van het Toerisme Vlaanderen Congresbureau.

Logiessubsidies

Toerisme Vlaanderen investeerde in 2017 in de verdere uitbouw van kwalitatief hoogstaand toeristisch logies. In totaal ontvingen 50 vergunde logies voor 1 264 216 euro subsidies. Deze subsidies worden ingezet voor:

 • investeringen in kind- en familievriendelijke infrastructuur
 • investeringen in toegankelijke basisinfrastructuur die leiden tot een A- of A+-label voor het toeristisch logies
 • zorgspecifieke investeringen die leiden tot inclusieve verblijven
 • investeringen in de aanleg of inrichting van camperplaatsen  

Ook werden er in 2017 een aantal projecten uit vorige subsidieoproepen gerealiseerd. Zo plaatsten bijvoorbeeld de camping van het Provinciaal Domein Puyenbroeck in Wachtebeke, de Goolderheide in Bocholt en de Lilse Bergen in Lille nieuwe speelaccomodaties.

Toerisme Voor Allen

Toerisme Vlaanderen investeerde ruim 1,5 miljoen euro in 57 erkende jeugdverblijven over heel Vlaanderen. Met deze subsidies kunnen de vakantieverblijven hun accommodatie toegankelijker, moderner, brandveiliger of kindvriendelijker maken. Ook in 2017 (her)openden heel wat Toerisme Voor Allen-verblijven:

 • Op 1 maart 2017 startte jeugdverblijf De Brink in Herentals een nieuwe, ecologisch verantwoorde pelletkachel op, met daarbij horend warmtenet. Toerisme Vlaanderen investeerde 55 000 euro in dit project.
 • In Hechtel-Eksel opende het vakantiecentrum De Lage Kempen op 15 april 2017. In het zorgverblijf dat de naam ’t Huis draagt kunnen zowel mensen met een beperking als groepen terecht. Toerisme Vlaanderen investeerde 120 000 euro in dit project.
 • Op 20 juli 2017 opende in recreatieoord Wilhelm Tell in Opglabbeek het nieuwe sanitair gebouw met veel kindvriendelijke installaties zoals douches, toiletten en verlaagde wastafels. Toerisme Vlaanderen investeerde 178 211 euro in dit project.
 • In Sint-Idesbald opende het vormingscentrum Excalibur, een nieuw vormingscentrum dat bij het geklasseerde jeugdverblijf Excelsior hoort. Toerisme Vlaanderen investeerde 151 806 euro in dit project.
 • In Sint-Niklaas werden de Blokhut te Puytvoet en zijn keuken in een nieuw jasje gestoken. Toerisme Vlaanderen investeerde hierin 68 148 euro.

Toerisme voor Allen organiseerde begin 2017 ook 2 infomomenten over het nieuwe logiesdecreet. Tijdens die sessies lichtten we toe wat de aanleiding was voor de verandering in het beleid, wat de krachtlijnen zijn en welke implicaties dit heeft voor hostels en volwassenenverblijven. Op de infosessie voor hostels in Gent waren 21 uitbaters aanwezig. De sessie voor Toerisme Voor Allen volwassenenverblijven in Blankenberge telde 19 aanwezige uitbaters.

Iedereen verdient vakantie

Toerisme Vlaanderen lanceerde in het voorjaar van 2017 een eerste thematische subsidieoproep ‘Iedereen verdient vakantie’. We trokken hiervoor 410 000 euro uit. De 20 goedgekeurde subsidieprojecten mikken allemaal op hogere toeristische participatie van individuen of groepen uit Vlaanderen en Brussel die een drempel ervaren die ze niet zelf kunnen overwinnen.

Sociaal-toeristische verenigingen

In 2017 kende Toerisme Vlaanderen 733 000 euro toe aan sociaal-toeristische verenigingen voor de organisatie van vakanties. Deze financiële ondersteuning komt rechtstreeks ten goede van de vakanties van personen die in armoede leven. Erkende sociaal-toeristische verenigingen met een uitgebreidere werking kunnen ook beroep doen op specifieke subsidies om een coördinator aan te stellen die instaat voor de organisatie van deze vakanties.

Directe investeringen

Op 20 september 2017 opende de vernieuwde en uitgebreide jeugdherberg Bruegel in Brussel. Toerisme Vlaanderen investeerde meer dan 7 miljoen euro in 52 extra bedden en heel wat extra comfort. Deze realisatie is de laatste in een reeks van 7 projecten in het kader van een inhaalbeweging voor jeugdherbergen.