Netwerk Iedereen Verdient Vakantie

Toerisme Vlaanderen streeft ernaar financiële, materiële en andere vakantiedrempels weg te werken en toerisme voor iedereen mogelijk te maken. Via het netwerk Iedereen Verdient Vakantie – een partnernetwerk dat expertise, goodwill en maatschappelijke verantwoordelijkheid samenbrengt – slaan we de brug tussen vraag en aanbod. We proberen voor elke Vlaming een gepaste en haalbare vakantie te vinden.

In 2017 hielp het netwerk in totaal 157 018 vakantiegangers hun vakantiedrempels te overbruggen. Dat zijn er maar liefst 25 512 meer dan in 2016. Het grootste deel van deze vakantiegangers (134 488) beleefde een fijne daguitstap. Daarnaast maakten we ook 6 097 groepsverblijven, 7 513 georganiseerde vakanties en 8 920 individuele vakanties mogelijk in 2017.

Samenwerkingsovereenkomst De Lijn

Eind oktober 2017 sloot Toerisme Vlaanderen een samenwerkingsovereenkomst voor 2018 en 2019 met De Lijn. Jaarlijks stelt de vervoersmaatschappij voor 50 000 euro aan 10-rittenkaarten beschikbaar voor vakantiegangers die via het netwerk Iedereen Verdient Vakantie een meerdaagse uitstap boeken. Toerisme Vlaanderen stelt deze 10-rittenkaarten ter beschikking van mensen in armoede.

Bovendien werkt Toerisme Vlaanderen ook mee aan het 'train de trainer'-project van De Lijn. Begeleiders van de doelgroep die een meerdaagse uitstap boeken via het netwerk krijgen een brochure met handvaten om het aanbod van De Lijn optimaal te kunnen gebruiken.

Luisteronderzoek & Forum Iedereen Verdient Vakantie

Toerisme Vlaanderen verzamelde de afgelopen jaren met de hulp van enkele goed luisterende 'oren' meer dan 1 000 verhalen over hoe mensen vakantie mogelijk maakten voor andere mensen. Zo leren we hoe het netwerk van geëngageerde partners vakantie nog beter mogelijk kan maken.

De eerste resultaten van dit luisteronderzoek werden voorgesteld op het jaarlijks Forum Iedereen Verdient Vakantie. Dit jaar vond het forum plaats in De Grote Post in Oostende op 8 december 2017. Met bijna 400 personen uit het netwerk Iedereen Verdient Vakantie, zowel aanbieders als sociale organisaties en vakantiegangers, gingen we aan de slag met de resultaten van het luisterproject.

Iedereen Vakantie Toer

Voorafgaand aan het forum zette Toerisme Vlaanderen een tiental vakantiebestemmingen in de kijker tijdens de 'Iedereen Vakantie Toer'. Van daguitstappen tot kamperen - vakantie dat is samen zijn, genieten en samen zingen. Samen met enkele ervaren vakantiegangers en onder deskundige begeleiding van Allez, Chantez! schreven we een vakantielied. Het vakantielied kreeg een plaats in de verschillende voorstellingen die Allez, Chantez! bracht tijdens de toer. Meer dan 1 400 toeschouwers zongen het samen op 11 verschillende locaties. Zing mee met het vakantielied op ons Youtube-kanaal.

Connect Your Story

Het luisteronderzoek toont aan hoe belangrijk verhalen kunnen zijn. Door ons vakantieverhalen te herinneren en verder te vertellen, beseffen we hoe belangrijk vakantie is in ons leven. Door dat besef engageren we ons des te meer om vakantie mogelijk te maken voor iedereen.

Wanneer professionals en beleidsmakers over toerisme spreken, gaat het vaak over harde feiten en cijfers. Maar toerisme gaat over meer dan dat: het plezier van reizen, gastvrijheid en ontmoeting, verbinding tussen mensen, tolerantie, respect voor andere culturen, kunst en verscheidenheid. Dat probeert het project 'Connect Your Story' sinds 2017 in kaart te brengen. Via dit online platform worden wereldwijd vakantieverhalen verzameld en verspreid. Toerisme Vlaanderen zette zich graag in om aan dit project mee te werken en ook Vlamingen aan het woord te laten met hun vakantieverhaal. Zo geven we sociaal toerisme een gezicht. Taleb Rifai – voormalig hoofd van de Wereldtoerismeorganisatie – engageerde zich als peter van dit internationale project.

Dossier 'Oh nee, vakantie'

Onder de noemer 'Oh nee, vakantie' deed Demos, het kenniscentrum actief in het Vlaams Participatiedecreet, onderzoek naar de participatie van kwetsbare kinderen en jongeren aan vakantie. Met dit onderzoek wilde Demos nagaan hoe deze kinderen en jongeren de vakantiemaanden invullen: hoe overbruggen ze de tijd waarin de school geen structuur biedt? Op 16 maart 2017 legde Demos de beleidsaanbevelingen uit dit onderzoek voor aan beleidsmakers, in samenwerking met Toerisme Vlaanderen.