Project Vlaamse Meesters

Van 2018 tot 2020 werkt Toerisme Vlaanderen rond het project ‘Vlaamse Meesters’. In 2017 troffen we de laatste voorbereidingen voor de start van deze publiekscampagne. We namen de laatste beslissingen rond de financiering van de geselecteerde hefboomprojecten en trokken de internationale promotie van dit project op gang.

Bestemmingsontwikkeling

Toerisme Vlaanderen zet in op de actieve begeleiding van de projecten die we selecteerden voor het Vlaamse Meesters-programma. Dit realiseren we aan de hand van individuele coaching en door de organisatie van werkgroepen die inzetten op de verbinding tussen en gezamenlijke strategie van de verschillende projecten. De stuurgroep (ook wel het 'atelier van de Vlaamse Meesters' genoemd) kwam 3 keer samen in 2017 om te waken over de strategie en realisatie van de projectdoelstellingen.

Bestemmingspromotie

Tradewerking

Toerisme Vlaanderen gaf verschillende presentaties over de Vlaamse Meesters aan reisprofessionals, was aanwezig op grote en kleinere toeristische vakbeurzen en werkte bijdragen uit in vaktijdschriften. Daarnaast voerden we ook onderhandelingen met individuele partners in de reisindustrie. Een aantal opmerkelijke trade-acties in 2017:

 • In maart 2017 was Toerisme Vlaanderen aanwezig op de ITB (Internationale Tourismus-Börse) in Berlijn. We belichtten er het programma Antwerpen Barok 2018 als eerste grote deelproject binnen het Vlaamse Meesters-project met een persconferentie en presentatie voor de reisindustrie.
 • Een internationale trade-workshop Vlaamse Meesters vond plaats in Amuz te Antwerpen op 20 maart 2017. Ter gelegenheid van deze workshop reisden 60 internationale trade-contacten naar Antwerpen om kennis te maken met het Vlaamse Meesters-programma.
 • In Rusland opende de multimediatentoonstelling 'Bruegel – de wereld op zijn kop' op 5 september 2017.
 • Op 16 en 17 oktober organiseerden we een Vlaamse Meesters trade roadshow in München en Keulen. Samen met 12 partners uit Vlaanderen stelde Toerisme Vlaanderen het Vlaamse Meesters-project 2018–2020 voor aan 80 Duitse (cultuur)trade-, zakentoerisme- en perscontacten.
 • De samenwerking met het Kunsthistorische Museum (KHM) in Wenen werd ook in 2017 verder uitgediept. Op 17 oktober organiseerden we er een event voor 100 contacten uit de reisindustrie.
 • De Vlaamse Meesters trade-roadshow 'In Rubens’ Footsteps' vond in Italië plaats in Mantua (op 17 oktober) en Genua (op 10 november), voor meer dan 50 reisorganisatoren.
 • Op 6 november organiseerden we een netwerkavond voor touroperators en suppliers in de Royal Academy of Arts in Londen.
 • We sloten in 2017 joint promotions (promotiecampagnes in samenwerking met een partner uit de toeristische sector) met grote reisorganisatoren zoals Art Cities Reisen, IC Gruppenreisen en Hafermann Reisen, en met enkele belangrijke verdelers van (groeps-)reizen zoals Kästl, Grimm Touristik en überland Reisen.

Pers en PR

Tijdens de aanloop tot het Vlaamse Meesters-programma in 2017 vonden al een aantal persacties plaats:

 • Op 4 september was er een gemeenschappelijke persconferentie van Toerisme Vlaanderen en het Kunsthistorisch Museum van Wenen in het Rubenhuis in Antwerpen. 12 Duitstalige media waren hierbij aanwezig.
 • Op 23 november vond de Premio Fiandre awardshow plaats in Rome, voor 50 pers- en trade-gasten. Tijdens dit event lag de focus op het programma Antwerpen Barok 2018.
 • We werkten samen met het Italiaanse Latitudes magazines, een app met content rond kunst en cultuur. De 'Latitudes Smart Guide Fiandre' werd tussen mei en augustus bijna 5 000 keer gedownload.
 • Als gevolg van een persreis voor Braziliaanse pers verscheen er een publicatie over het Rubenshuis op de blog 'Viagem'.
 • Het Nederlandse vakblad Travelution publiceerde een cultureel themarapport over Vlaanderen. In een reportage van 10 pagina's werd een uitgebreid overzicht gegeven van het Vlaamse Meesters-programma voor 2018.

Publiekscommunicatie

Ter ondersteuning van de internationale consumentencommunicatie rond de Vlaamse Meesters nam Toerisme Vlaanderen in 2017 een communicatiebureau onder de arm, voor het bedenken en implementeren van promotieconcepten. Daarnaast ontwikkelden we ook een aantal centrale instrumenten (Vlaamse Meesters-brochures, een website, …) om al onze communicatieactiviteiten te ondersteunen.

Partnerships

Toerisme Vlaanderen gaat voor de promotie van het Vlaamse Meesters-programma actief op zoek naar strategische partnerships. In 2017 sloten we 2 belangrijke samenwerkingen:

 • Een samenwerking met Brussels Airport garandeert een sterke visibiliteit van het Vlaamse Meesters-programma in de luchthaven. De creatieve uitwerking van deze promotie gebeurde in 2017. De realisatie van de installatie in de luchthaven staat gepland voor het voorjaar van 2018.
 • Toerisme Vlaanderen zet ook actief in op de betrokkenheid van de Vlamingen bij het Vlaamse Meesters-programma. De zogenaamde 'Net Promotor Score' (de kans dat iemand een product of dienst aanbeveelt aan anderen) van de Vlaming voor het Vlaamse Meesters-erfgoed moet hierdoor stijgen. In 2017 werd een samenwerkingsovereenkomst voor 3 jaar gesloten met de VRT om deze doelstelling te realiseren. De verdere uitwerking volgt in 2018.