Marketing Office

De Marketing Office is het kennis-, strategie- en beleidscentrum van Toerisme Vlaanderen. Ze analyseren de behoeften naargelang de noden van onze strategie en zorgen dat al onze initiatieven hier van begin tot eind op inspelen. De nodige expertise, kennis en procesbegeleiding zorgen ervoor dat de projecten een maximaal resultaat behalen. Daarnaast delen we relevante inzichten rond toerisme met de sector.  

(Markt)onderzoeken in 2018  

Kunststedenonderzoek  

In 2018 finaliseerde Toerisme Vlaanderen het kunststedenonderzoek in samenwerking met de kunststeden Antwerpen, Brugge, Brussel, Gent, Leuven en Mechelen. Meer dan 3 800 recreatieve verblijfstoeristen in de 6 kunststeden namen deel aan de bevraging. We peilden onder meer naar profiel, motivatie, activiteiten, tevredenheid en bestedingen van de vakantiegangers. In het najaar van 2018 volgde de voorstelling van de resultaten, onder andere via een promotietour in de steden. 

Vlaming Ambassadeur  

Toerisme Vlaanderen startte eind 2018 een online onderzoek op met betrekking tot het lokaal ambassadeurschap voor de Vlaamse Meesters. Hoe goed kennen de Vlamingen en Brusselaars onze Vlaamse Meesters? Kennen ze de bezienswaardigheden gerelateerd aan deze Meesters en denken ze dat de Vlaamse Meesters buitenlandse toeristen kunnen overtuigen om naar Vlaanderen te komen? De resultaten van dit onderzoek verwachten we begin 2019.  

Tevredenheidsonderzoek over werking Toerisme Vlaanderen  

In 2018 peilden we naar de tevredenheid van onze dienstverlening bij al onze professionele contacten. In deze ruime bevraging gaven in totaal 918 contacten hun ongezouten mening. En dit gaf erg nuttige resultaten. Dankzij deze bevraging hebben we een beter beeld gekregen over de sterktes, maar ook de zwaktes in de dienstverlening van de verschillende diensten. Op basis hiervan kan Toerisme Vlaanderen zijn werking waar nodig bijsturen.  

MICE-onderzoek  

In 2018 troffen we voorbereidingen voor de opstart van het 3de grootschalige MICE-onderzoek. We brachten onze noden en die van onze nauwe betrokken partners in kaart. Daarnaast besloten Toerisme Vlaanderen, de vzw Kunststeden Vlaanderen en visit.brussels om voor dit onderzoek de handen in elkaar te slaan. Een belangrijke focus van het onderzoek is het verzamelen van diepgaande inzichten over de internationale associatiemarkt zodat we onze MICE-werking nog verder kunnen verfijnen en optimaliseren.  

Toerisme in cijfers

In 2018 stelde het Congresbureau van Toerisme Vlaanderen enkele publicaties en rapporten op:

  • Nieuwe logiesbarometer: in april 2018, een jaar na de start van het nieuwe logiesdecreet, lanceerde Toerisme Vlaanderen de logiesbarometer, een interactief dashboard waarin de uitbaters van commerciële logies hun bezettingsgraden kunnen bekijken en benchmarken met andere logies van hetzelfde type. Op www.toerismevlaanderen.be vind je een publieke versie van de trends van bezettingsgraden in logies in Vlaanderen. 
  • In de publicatie ‘Toerisme in Kerncijfers’ (editie 2018) zet Toerisme Vlaanderen de belangrijkste cijfers over het internationale toerisme en de toerismestromen van, naar en in onze regio op een rijtje.  
  • Met de digitale publicatie ‘Toerisme in Cijfers XL’ geven we een nog gedetailleerder beeld van de aankomst- en overnachtingsgegevens tot en met 2017.  
  • De reeks ‘Voorlopige cijfers’ geeft aankomst- en overnachtingsgegevens weer op basis van de meest recente informatie.  
  • We bundelden de gegevens van Vlaamse attracties die deelnemen aan de attractiebarometer in het 'Attractierapport 2013-2017'. In dit rapport brachten we de trends van de bezoekerscijfers van de Vlaamse attracties in kaart.  

Adviseren ruimtelijke plannen  

Toerisme Vlaanderen gaf in 2018 advies over alle ruimtelijke plannen die voor toerisme en recreatie relevant zijn, en verdedigde hierin de standpunten van de sector. We behandelden 6 gewestelijke, 13 provinciale en 77 gemeentelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP).  

Toeristische erkenning  

Een gemeente, of een deel ervan, kan zich op basis van twee Koninklijke Besluiten laten erkennen als toeristisch centrum. In 2018 gaf Toerisme Vlaanderen input voor de erkenning van Kasterlee en Hasselt.  

Archiefbeheer  

Als overheidsinstelling hecht Toerisme Vlaanderen heel wat belang aan een duidelijk en efficiënt informatiebeheer. Het informatiebeheersplan van Toerisme Vlaanderen werd daarom in 2018 grondig herbekeken en we legden een nieuwe versie voor aan de selectiecommissie Vlaamse Overheid. Deze herwerking zal de digitale werkstromen beter in kaart brengen en rekening houden met de nieuwe richtlijnen voor algemene gegevensbescherming.  

Monitoring  

Voor de grote hefboomprojecten die Toerisme Vlaanderen subsidieert en voor de projecten in het kader van de Vlaamse Meesters en het Toerisme Vlaanderen Congresbureau, zetten we in 2018 de eerste stappen in de ontwikkeling van een geavanceerd monitoringssysteem. Deze monitor is een meetinstrument voor musea en attracties om de tevredenheid van bezoekers te meten. Op basis van deze resultaten kunnen musea en attracties hun dienstverlening verbeteren.  

Toerisme Vlaanderen zal deze gegevens gebruiken om op een objectieve en kwalitatieve basis een evaluatie te maken van de projecten waar Toerisme Vlaanderen in investeert. Op die manier werden in 2018 bijna 10 000 bezoekers bevraagd over hun ervaringen.